Author:
Mária Zsóka Bellavics Department of Criminal Psychology, Faculty of Law Enforcement, University of Public Service Budapest Hungary; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Kriminálpszichológia Tanszék Budapest Magyarország

Search for other papers by Mária Zsóka Bellavics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-4678-693X
Open access

Summary.

The correlation between terrorism and mental disorder has been studied for decades. Empirical findings suggest that no major role of psychiatric disorders can be found in relation to terror attacks, except for one type of terrorism: the lonely offender. Schizophrenia has been proved to be one of the most important psychiatric disorders that have correlation with lonely-offender type terrorism. In this paper the symptomatology of schizophrenia is presented with a special regard to its role in the development of deviant tendency that may lead to terror attacks. A domestic case of lonely-offender terror activity is introduced with the aim of highlighting this correlation in practice. Based on international empirical data and cases such as the one presented here a conclusion can be drawn; close attention is required on the mental state in the case of lonely-offender terrorism.

Összefoglalás.

A bűnelkövetés természetének vizsgálata során a mentális állapot kérdése egy rendszeresen előforduló problémakör. A pszichológia tudomány mellett, melynek különböző alkalmazott és elméleti területei régóta eszközül szolgálnak a bűnnel való küzdelem során, a pszichiátria is egyre nagyobb hangsúlyt kap. A 21. században a terrorizmus a bűnelkövetés egy igen speciális jelentőséggel bíró típusa. Mivel a terrorizmus társadalmi jelentőség szempontjából központi szerepet kapott az elmúlt évtizedekben, a tudományos világ is intenzív figyelmet szentel neki. A modern trendeknek megfelelően a terrorcselekmények természetének tanulmányozása során is egyre jobban előnyt élvez a minél szélesebb körű tudományos megközelítések integrálása, a multidiszciplináris megközelítés. A terrorizmus jelenségének vizsgálata során a pszichiátria diszciplínája is egyre gyakrabban szerephez jut, ennek megfelelően a terrorizmus és a mentális betegségek kapcsolata a kutatókat évtizedek óta foglalkoztatja. Ugyan az eddig gyűjtött empirikus adatok azt sugallják, hogy a mentális betegségeknek nincs kifejezett jelentősége a terrorcselekmények kapcsán, a terroristák egy speciális típusa, a magányos elkövetők által végrehajtott támadások ebből a szempontból kivételt képeznek. Több pszichiátriai zavar esetében találtak a normálpopulációhoz mérten magas pervalenciákat a magányos terroristák között. Ezek közül a skizofrénia az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró pszichiátriai kórkép. Ez, tekintve, hogy a tudathasadásos elmebaj gyakran asszociálódik erőszakos cselekményekkel, nem meglepő, jóllehet a skizofrének által mutatott deviancia igen eltérő a skizofrén populáción belül. Ez elsősorban azért is van, mert a skizofrénia rendkívül változatos és sokszínű klinikai képe mentén igen nagy a változatosság a tekintetben, hogy a különböző tüneteket produkáló betegek mennyire erőszakosak. A jelen tanulmányban a skizofréniához köthető, a terrorcselekmények szempontjából kulcsjelentőségű deviancia kialakulásában leginkább meghatározó tüneteket járjuk körbe. A skizofrénia általános tünettanának tárgyalásán túl kísérletet teszünk annak életszerűbb bemutatására egy hazai terrorcselekmény skizofréniában szenvedő elkövetőjének az esetén keresztül. A bemutatott incidenshez hasonló elkövetések és a nemzetközi empirikus adatok alapján az a következtetés vonható le, hogy a magányos elkövetők kapcsán a mentális állapot fokozott figyelmet érdemel. Erre tekintettel további empirikus adatgyűjtés szükséges, mely tudás várhatóan nagyban hozzájárul a terrorizmussal folytatott küzdelem sikerességéhez.

 • 1

  Abdolmaleky, H. M., Thiagalingam, S., & Wilcox, M. (2005) Genetics and epigenetics in major psychiatric disorders. American Journal of Pharmacogenomics, Vol. 5. No. 3. pp. 149–160. https://doi.org/10.2165/00129785-200505030-00002

 • 2

  American Psychiatric Association. (2013) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596. Source: https://wr1ter.com/how-to-cite-a-dsm-5-in-apa

 • 3

  Andreasen, N. C., & Flaum, M. (1991) Schizophrenia: The characteristic symptoms. Schizophrenia Bulletin, Vol. 17. No. 1. pp. 27–49. https://doi.org/10.1093/schbul/17.1.27

 • 4

  Arnulf, J. K., Robinson, C., & Furnham, A. (2022) Dispositional and ideological factor correlate of conspiracy thinking and beliefs. PLoS ONE, Vol. 17. No. 10. e0273763. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273763

 • 5

  Bjørkly, S. (2002) Psychotic symptoms and violence toward others – a literature review of some preliminary findings. Aggression and Violent Behavior, Vol. 7. No. 6. pp. 605–615. https://doi.org/10.1016/s1359-1789(01)00050-7

 • 6

  Blair, R. J. R. (2001) Advances in neuropsychiatry: Neurocognitive models of aggression, the antisocial personality disorders, and psychopathy. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, Vol. 71. No. 6. pp. 727–731. https://doi.org/10.1136/jnnp.71.6.727

 • 7

  Brébion, G., Ohlsen, R. I., Pilowsky, L. S., & David, A. S. (2008) Visual hallucinations in schizophrenia: Confusion between imagination and perception. Neuropsychology, Vol. 22. No. 3. pp. 383–389. https://doi.org/10.1037/0894-4105.22.3.383

 • 8

  Chenoweth, E. (2013) Terrorism and democracy. Annual Review of Political Science, Vol. 16. pp. 355–378.

 • 9

  Connolly, F. H., & Gittleson, N. L. (1971) The relationship between delusions of sexual change and olfactory and gustatory hallucinations in schizophrenia. British Journal of Psychiatry, Vol. 119. No. 551. pp. 443–444. https://doi.org/10.1192/bjp.119.551.443

 • 10

  Corner, E., & Gill, P. (2022) Psychopathy and terrorist involvement. Psychopathy and Criminal Behavior. pp. 389–402. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-811419-3.00017-0

 • 11

  Crenshaw, M. (2000) The psychology of terrorism: An agenda for the 21st century. Political Psychology, Vol. 21. No. 2. pp. 405–420. https://doi.org/10.1111/0162-895x.00195

 • 12

  Crichton, J. (1999) Mental disorder and crime: Coincidence, correlation and cause. The Journal of Forensic Psychiatry, Vol. 10. No. 3. pp. 659–677. https://doi.org/10.1080/09585189908402166

 • 13

  Crider, A. (1997) Perseveration in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, Vol. 23. No. 1. pp. 63–74.

 • 14

  De Barros, D. M., & De Pádua Serafim, A. (2008) Association between personality disorder and violent behavior pattern. Forensic Science International, Vol. 179. No. 1. pp. 19–22. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2008.04.013

 • 15

  Fazel, S., Gulati, G., Linsell, L., Geddes, J. R., & Grann, M. (2009) Schizophrenia and violence: Systematic review and meta-analysis. PLoS Medicine, Vol. 6. No. 8. e1000120. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000120

 • 16

  Ganor, B. (2008) Terrorist organization typologies and the probability of a boomerang effect. Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 31. No. 4. pp. 269–283. https://doi.org/10.1080/10576100801925208

 • 17

  Gogtay, N., Vyas, N. S., Testa, R., Wood, S. J., & Pantelis, C. (2011) Age of onset of schizophrenia: Perspectives from structural neuroimaging studies. Schizophrenia Bulletin, Vol. 37. No. 3. pp. 504–513.

 • 18

  Grans, L. (2018) The Istanbul Convention and the positive obligation to prevent violence. Human Rights Law Review, Vol. 18. No. 1. pp. 133–155.

 • 19

  Ivaskevics, K., & Haller, J. (2022) Risk matrix for violent radicalization: a machine learning approach. Frontiers in Psychology, Vol. 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.745608

 • 20

  Junginger, J., Barker, S., & Coe, D. A. (1992) Mood theme and bizarreness of delusions in schizophrenia and mood psychosis. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 101. No. 2. pp. 287–292. https://doi.org/10.1037/0021-843x.101.2.287

 • 21

  Kathirvel, N., & Mortimer, A. (2013) Causes, diagnosis and treatment of visceral hallucinations. Progress in Neurology and Psychiatry, Vol. 17. No. 1. pp. 6–10. https://doi.org/10.1002/pnp.262

 • 22

  Khoshnood, A. (2017) The correlation between mental disorders and terrorism is weak. BJPsych Bulletin, Vol. 41. No. 1. pp. 56–56. https://doi.org/10.1192/pb.41.1.56

 • 23

  Krakowski, M., Czobor, P., & Chou, J. C. Y. (1999) Course of violence in patients with schizophrenia: Relationship to clinical symptoms. Schizophrenia Bulletin, Vol. 25. No. 3. pp. 505–517. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.schbul.a033397

 • 24

  Krakowski, M., Volavka, J., & Brizer, D. (1986) Psychopathology and violence: A review of literature. Comprehensive Psychiatry, Vol. 27. No. 2. pp. 131–148. https://doi.org/10.1016/0010-440x(86)90022-2

 • 25

  Kyle, R. R., Via, D. K., Lowy, R., Madsen, J. M., Marty, A. M., & Mongan, P. D. (2004) A multidisciplinary approach to teach responses to weapons of mass destruction and terrorism using combined simulation modalities. Journal of Clinical Anesthesia, Vol. 16. No. 2. pp. 152–158. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2003.09.003

 • 26

  LaFree, G., & Ackerman, G. (2009) The empirical study of terrorism: Social and legal research. Annual Review of Law and Social Science, Vol. 5. No. 1. pp. 347–374. https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.093008.131517

 • 27

  LaFree, G., & Dugan, L. (2007) Introducing the Global Terrorism Database. Terrorism and Political Violence, Vol. 19. 2. pp. 181–204. https://doi.org/10.1080/09546550701246817

 • 28

  Lefton, L. A., & Brannon, L. (2005) Psychology, London, Pearson Education.

 • 29

  Lindqvist, P., & Allebeck, P. (1990) Schizophrenia and crime. British Journal of Psychiatry, Vol. 157. No. 3. pp. 345–350. https://doi.org/10.1192/bjp.157.3.345

 • 30

  Martens, W. H. J. (2004) The terrorist with antisocial personality disorder. Journal of Forensic Psychology Practice, Vol. 4. No. 1. pp. 45–56. https://doi.org/10.1300/j158v04n01_03

 • 31

  Matthias, C. A. (2000) Schizophrenia and violence. Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 102. pp. 63–67. https://doi.org/10.1034/j.1600-0447.2000.00012.x

 • 32

  Meynen, G., & Bijlsma, J. (2022) Culpability and accountability: The insanity defense. Clinical Forensic Psychology. pp. 555–566. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80882-2_28

 • 33

  Modestin, J., & Ammann, R. (1995) Mental disorders and criminal behaviour. British Journal of Psychiatry, Vol. 166. No. 5. pp. 667–675. https://doi.org/10.1192/bjp.166.5.667

 • 34

  Mullen, P. E. (2006) Schizophrenia and violence: From correlations to preventive strategies. Advances in Psychiatric Treatment, Vol. 12. No. 4. pp. 239–248. https://doi.org/10.1192/apt.12.4.239

 • 35

  Paraskevas, A., & Arendell, B. (2007) A strategic framework for terrorism prevention and mitigation in tourism destinations. Tourism Management, Vol. 28. No. 6. pp. 1560–1573. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.02.012

 • 36

  Peay, J. (2011) Personality disorder and the law: Some awkward questions. Philosophy, Psychiatry, & Psychology, Vol. 18. No. 3. pp. 231–244. https://doi.org/10.1353/ppp.2011.0035

 • 37

  Peralta, V., Cuesta, M. J., & de Leon, J. (1991) Premorbid personality and positive and negative symptoms in schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 84. No. 4. pp. 336–339.

 • 38

  Post, J. M., Ali, F., Henderson, S. W., Shanfield, S., Victoroff, J., & Weine, S. (2009) The psychology of suicide terrorism. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, Vol. 72. No. 1. pp. 13–31. https://doi.org/10.1521/psyc.2009.72.1.13

 • 39

  Prats, M., Raymond, S., & Gasman, I. (2018) Religious radicalization and lone-actor terrorism: A matter for psychiatry? Journal of Forensic Sciences, Vol. 64. No. 4. pp. 1253–1258. https://doi.org/10.1111/1556-4029.13992

 • 40

  Rossi, J., Swan, M. C., & Isaacs, E. D. (2010) The violent or agitated patient. Emergency Medicine Clinics of North America, Vol. 28. No. 1. pp. 235–256. https://doi.org/10.1016/j.emc.2009.10.006

 • 41

  Saha, S., Chant, D., Welham, J., & McGrath, J. (2005) A systematic review of the prevalence of schizophrenia. PLoS Medicine, Vol. 2. No. 5. e141. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020141

 • 42

  Sarma, K. M., Carthy, S. L., & Cox, K. M. (2022) PROTOCOL: Mental disorder, psychological problems and terrorist behaviour: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, Vol. 18. No. 2. e1249. https://doi.org/10.1002/cl2.1249

 • 43

  Santifort-Jordan, C., & Sandler, T. (2014) An empirical study of suicide terrorism: A global analysis. Southern Economic Journal, Vol. 80. No. 4. pp. 981–1001. https://doi.org/10.4284/0038-4038-2013.114

 • 44

  Schmid, A. P. (2011) The definition of terrorism. In: The Routledge handbook of terrorism research. Location, Routledge. pp. 39–157.

 • 45

  Schuurman, B. (2018) Research on Terrorism, 2007–2016: A review of data, methods, and authorship. Terrorism and Political Violence, Vol. 32. No. 5. pp. 1011–1026. https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1439023

 • 46

  Shorter, E. (2008) History of psychiatry. Current Opinion in Psychiatry, Vol. 21. No. 6. pp. 593–597. https://doi.org/10.1097/yco.0b013e32830aba12

 • 47

  Stevenson, R. J., Langdon, R., & McGuire, J. (2011) Olfactory hallucinations in schizophrenia and schizoaffective disorder: A phenomenological survey. Psychiatry Research, Vol. 185. No. 3. pp. 321–327. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2010.07.032

 • 48

  Stoddard, F. J., Gold, J., Henderson, S. W., Merlino, J. P., Norwood, A., Post, J. M., … & Katz, C. L. (2011) Psychiatry and terrorism. Journal of Nervous & Mental Disease, Vol. 199. No. 8. pp. 537–543. https://doi.org/10.1097/nmd.0b013e318225ee90

 • 49

  Trimbur, M., Amad, A., Horn, M., Thomas, P., & Fovet, T. (2021) Are radicalization and terrorism associated with psychiatric disorders? A systematic review. Journal of Psychiatric Research, Vol. 141. pp. 214–222. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.07.002

 • 50

  Tschantret, J. (2021) The psychology of right-wing terrorism: A text-based personality analysis. Psychology of Violence, 11(2), 113–122. https://doi.org/10.1037/vio0000362

 • 51

  Vahia, I. V., Palmer, B. W., Depp, C., Fellows, I., Golshan, S., Kraemer, H. C., & Jeste, D. V. (2010) Is late-onset schizophrenia a subtype of schizophrenia? Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 122. No. 5. pp. 414–426.

 • 52

  Vinkers, D. J., Beurs, E., Barendregt, M., Rinne, T., & Hoek, H. W. (2011) The relationship between mental disorders and different types of crime. Criminal Behaviour and Mental Health, Vol. 21. No. 5. pp. 307–320. https://doi.org/10.1002/cbm.819

 • 53

  Walsh, E., Buchanan, A., & Fahy, T. (2002) Violence and schizophrenia: Examining the evidence. British Journal of Psychiatry, Vol. 180. No. 6. pp. 490–495. https://doi.org/10.1192/bjp.180.6.490

 • 54

  Widiger, T. A., & Costa Jr, P. T. (1994) Personality and personality disorders. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 103. No. 1. p. 78.

 • 55

  Woods, A., Jones, N., Alderson-Day, B., Callard, F., & Fernyhough, C. (2015) Experiences of hearing voices: Analysis of a novel phenomenological survey. The Lancet Psychiatry, Vol. 2. No. 4. pp. 323–331. https://doi.org/10.1016/s2215-0366(15)00006-1

 • 56

  Zubin, J., Steinhauer, S. R., & Condray, R. (1992) Vulnerability to relapse in schizophrenia. The British Journal of Psychiatry, Vol. 161. No. S18. pp. 13–18.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 281 13
Jan 2024 0 149 12
Feb 2024 0 133 19
Mar 2024 0 393 19
Apr 2024 0 75 23
May 2024 0 22 9
Jun 2024 0 0 0