Author:
József Beke Ministry of Foreign Affairs and Trade Budapest Hungary; Külgazdasági és Külügyminisztérium Budapest Magyarország
Consulate General of Hungary in Innsbruck Innsbruck Austria; Magyarország Főkonzulátusa Innsbruck Ausztria

Search for other papers by József Beke in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Summary.

One of the very important conditions for the normal functioning of a state is its ability to defend itself against various external or internal threats, attacks, and dangers. Such security challenges may be e.g. natural disasters, health emergencies, external attacks (military, political, economic), economic collapse, civil strife, organised crime, terrorism, etc. A well-functioning state has the appropriate administrative, health, law enforcement, military, etc. organisations, and structures to deal with and respond to these types of challenges and threats.

There are several studies in the literature (both Hungarian and foreign) on the theoretical model of intelligence services. Without exception, these theories take the approach of constructing a theoretical model through the various activities of secret services. In this paper, I attempt to construct, albeit sketchily, a kind of general, logical-functional counter-terrorism model to illustrate the complex activities of counter-terrorism intelligence and law enforcement organisations.

Összefoglalás.

Az államok normális működésének egyik nagyon fontos feltétele, hogy az állam önmagát képes legyen megvédeni különböző külső vagy belső fenyegetésektől, támadásoktól és veszélyektől. Ilyen biztonsági kihívások lehetnek pl. természeti katasztrófák, egészségügyi veszélyhelyzet, külső támadás (katonai, politikai, gazdasági), gazdasági összeomlás, belviszály/polgárháború, szervezett bűnözés, terrorizmus stb. Egy jól működő állam esetében megvannak a megfelelő államigazgatási, egészségügyi, rendészeti, katonai stb. szervezetek és strukturák az ilyen típusú kihívások és veszélyhelyzetek kezelésére, megszüntetésére. Jelen tanulmány szempontjából alapvetően a terrorizmus releváns biztonsági kihívás, ennek megfelelően az erre adott állami választ, a terrorelhárítás egy lehetséges elméleti modelljét állítom fel és mutatom be vázlatosan, annak titkosszolgálati és rendőrségi szempontjai szerint.

A nemzetbiztonsági szolgálatok működésének alapját a történelmük során mindig speciális feladatrendszerük, az állam területi integritásának biztosítása, függetlenségének és állampolgárai jogainak és biztonságának a védelme határozta meg (Boda–Regényi 2019). Ezeknek a feladatoknak az ellátásához a szolgálatok törvényi felhatalmazással különleges eszközöket és módszereket használhatnak és használnak. A titkosszolgálatok működési területük alapján két csoportra, polgári és katonai szolgálatokra oszthatók, míg a klasszikus szakmai tevékenységi körük alapján hírszerző és elhárító feladatokat láthatnak el (Dávid 2018: 15). Már ez alapján is világosan látszik, hogy a szolgálatok szerepe és feladatköre mennyire szerteágazó és sokszínű lehet. A terrorizmus elleni küzdelem pedig ennek a feladatnak csak egy, bár kétségkívül nagyon fontos része. A szakirodalomban (magyar és külföldi egyaránt) több tanulmány is foglalkozik a titkosszolgálatok elméleti modelljével. Ezek az elméletek kivétel nélkül azt a megközelítést használják, hogy a titkosszolgálatok egyes tevékenységi körein keresztül állítják fel az elméleti modellt. Jelen tanulmányban arra vállalkozom, hogy – ha vázlatosan is – de megalkossak egyfajta általános, logikai-funkcionális terrorelhárítási modellt, a terrorelhárítást végző elhárító és rendészeti szervezetek összetett tevékenységének bemutatására.

 • 1

  Boda J., & Regényi K. (2019) A hírszerzés története az ókortól napjainking [The history of intelligence from Antiquity to the present day]. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

 • 2

  Dávid F. (2018) Történeti visszatekintés a magyar titkosszolgálatokra [Historical review of the Hungarian secret services]. In: Resperger I. (ed.) A nemztebiztonság elmélete a közszolgálatban [Theory of national security in the civil service]. Budapest, Campus Dialóg Kiadó. pp. 15–32.

 • 3

  Dobák I. (2018) Az információgyújtésről általában [On information gathering in general]. In: Resperger I. (ed.) A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban [Theory of national security in the civil service]. Budapest, Campus Dialóg Kiadó pp. 74–83.

 • 4

  Dobák I. (2017 June) Technikai típusú információgyűjtés a változó biztonsági kihívások tükrében [Technical information gathering in the light of changing security challenges]. Hadmérnök, Vol. XII. No. 2. pp. 235–249. http://hadmernok.hu/172_19_dobak.pdf [Downloaded: 14 Jan 2022].

 • 5

  Finszter G. (2002) Az alkotmányos jogállam esélyei a terrorizmus elleni küzdelemben [The chances of the constitutional rule of law in the fight against terrorism]. Belügyi Szemle, Vol. 51. No. 6–7. pp. 156–166.

 • 6

  Hautzinger Z. (2006) Büntetőeljárás a terrorizmus árnyékában. A Katonai Biztonsági Hivatal Tudományos Tanácsának Kiadványa – Szakmai Szemle, 2006. 2. szám. [Criminal procedure in the shadow of terrorism. Szakmai Szemle, publication of the Scientific Council of the Military Security Office, issue 2], pp. 33–43.

 • 7

  Kasznár A. (2017) Bevezetés a terrorelhárítás alapjaiba [Introduction to the basics of counter-terrorism]. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. pp. 353–355.

 • 8

  Kőszegvári T. (2002) A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai területei és feladatai. (Egyetemi jegyzet, ZMNE Budapest, 2003.) [Military tasks in the fight against international terrorism.] http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2002/1/z-01/chapter1.html [Downloaded: 10 Mar 2019].

 • 9

  Maras, M-H. (2016) The theory and practice of terrorism. Antall József Knowledge Center.

 • 10

  Nagy K., & Mezei J. (2020) Nemzetközi kitekintés a terrorelhárítás területén folytatott biztonságtudatosítási programokba [International perspective on security awareness programmes in the field of counter-terrorism]. Nemzetbiztonsági Szemle, Vol. 8, No. 2, pp. 50–65. http://real.mtak.hu/118095/1/WEB---NSZ_2020_2-4_NagyKMezei_50-65.pdf [Downloaded: 12 Dec 2021].

 • 11

  Rada M., & Vajda V. (2010) A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája [The fight against terrorism, or the Catch-22]. Külügyi Szemle, Spring issue. pp. 139–170. https://kki.hu/assets/upload/Kulugyi_Szemle_2010_01_A_terrorizmus_elleni_kezd.pdf [Downloaded: 21 Oct 2020].

 • 12

  Vida C. Dr. (2013) A hírszerző elemző-értékelő munka alapjai [The basics of intelligence analysis and assessment]. Felderítő Szemle, Vol. XII. No. 3. pp. 90. http://real.mtak.hu/14875/13/jav_real__2013-3.pdf [Downloaded: 12 Jan 2022].

 • 13

  Weimann, G. (2004) www.terror.net Gabriel Gabriel: How modern terrorism uses the internet. Washington D.C. United States Institute of Peace, pp. 5–10. https://www.usip.org/sites/default/files/sr116.pdf [Downloaded: 10 Dec 2021].

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.

 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 243 4
Jan 2024 0 144 17
Feb 2024 0 144 16
Mar 2024 0 230 12
Apr 2024 0 106 15
May 2024 0 95 13
Jun 2024 0 49 4