Author:
Ágnes Kemendi Biztonságtudományi Doktori Iskola, Óbudai Egyetem Budapest Magyarország; Doctoral School on Safety and Security Sciences, Óbuda University Budapest Hungary

Search for other papers by Ágnes Kemendi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-6452-8563
Open access

Összefoglalás.

A ma vállalata dinamikusan változó üzleti és kockázati környezetben működik, behálózzák az információs és kommunikációs technológiák. Mindez a biztonság területén is felkészültséget igényel. A sikeres vállalati működés fontos pillére a kívánt biztonsági szint megteremtése és fenntartása. Jelen tanulmány szakértői kutatás eredményeit tartalmazza, és a megalapozott elmélet módszertana alapján készült. A kutatás a nyereségorientált vállalatok szemszögéből vizsgálja a biztonság kérdéskörét, javaslatokat tesz, eszközöket mutat ebben a dinamikus és innovatív környezetben a biztonsági kérdések kezelésére, és azonosítja a vállalatot behálózó belső kontrollrendszer, az ún. vállalati biztonsági háló meghatározó tényezőit. A kutatás lényeges megállapítása, hogy a vállalati biztonsági háló kulcseleme a vezetői elkötelezettség.

Summary.

A company of these days operates in a dynamically changing business- and risk environment, surrounded by information and communication technologies; all this calls for thorough grounding in the field of security. This study contains the results of expert research and was prepared based on the methodology of grounded theory. The research examines the matter of security from the perspective of profit-oriented companies; makes suggestions and shows tools on how to ensure the smooth handling of security matters in this dynamic and innovative environment, and furthermore identifies what is the determining factor in the digital age behind the operation of the internal control system that encompasses the company, the so-called corporate safety-net. Security represents value for companies, its economic benefit must be shown to decision-makers. Resiliency is important from business and security perspective as well.

The safe operation of business processes requires the appropriate management of related risks, i.e., controlled processes, tools, or appropriate management of human risks are necessary. A network-like relationship can be identified between the key factors of corporate security. Safe operation requires safety-conscious, and rule-following behaviour of the human factors. Staying up-to-date in the digital era requires both up-to-date digital technology solutions and up-to-date users and developers of the solutions. This can be ensured through continuous learning and development. The security aspects of digital transformation projects should be diligently managed from the very beginning of the development process of the digital solution, as well as people should accept and support the changes. The design and operational testing of controls are the keys to ensure safe operation later on.

The key finding of the research is that the key element of the corporate safety-net is top management commitment that is the most important factor determining a company’s safety culture and corporate security.

 • 1

  Anderson, D. J., & Eubanks, G. (2015) Governance and Internal Control. Leveraging COSO across The Three Lines of Defense The Institute of Internal Auditors, https://riskcue.id/uploads/ebook/20211013105542-2021-10-13ebook105459.pdf

 • 2

  Aven, T., & Ylönen, M. (2019) The strong power of standards in the safety and risk fields: A threat to proper developments of these fields?, Reliability Engineering & System Safety, Vol. 189. No. September 2019. pp. 279–286. https://doi.org/10.1016/j.ress.2019.04.035

 • 3

  Barabási A-L. (2006) A hálózatok tudománya: a társadalomtól a webig. Magyar Tudomány, Vol. 167. No. 11. pp. 1298–1308, http://www.matud.iif.hu/06nov/03.html

 • 4

  Charmaz, K. (2000) Grounded theory: Objectivist and constructivist methods. 2nd edition, Sage Publications, London

 • 5

  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2004) Enterprise Risk Management - Integrated Framework Executive Summary, https://www.coso.org/_files/ugd/3059fc_1df7d5dd38074006bce8fdf621a942cf.pdf

 • 6

  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013a) Internal Control - Integrated Framework Executive Summary, https://www.coso.org/_files/ugd/3059fc_1df7d5dd38074006bce8fdf621a942cf.pdf

 • 7

  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013b) COSO Internal Control – Integrated Framework Principles. https://www.coso.org/_files/ugd/3059fc_1df7d5dd38074006bce8fdf621a942cf.pdf

 • 8

  Corrales-Estrada, A. M., Gómez-Santos, L. L., Bernal-Torres, C. A., & Rodriguez-López, J. E. (2021) Sustainability and Resilience Organizational Capabilities to Enhance Business Continuity Management: A Literature Review. Sustainability, Vol. 13. No. 15. p. 8196. https://doi.org/10.3390/su13158196

 • 9

  DAMA International (2017) Guide to the Data Management Body of Knowledge. 2nd edition. (DAMA-DMBOK2) Data Management Body of Knowledge (DMBoK) Adatmenedzsment Tudásanyag. Technics Publications

 • 10

  Dionne, G. (2019) Corporate Risk Management: Theories and Applications. John Wiley & Sons, Incorporated

 • 11

  Ekler, P., & Pásztor, D. (2020) Alkalmazott mesterséges intelligencia felhasználási területei és biztonsági kérdései – Mesterséges intelligencia a gyakorlatban. Scientia et Securitas, Vol. 1. No. 1. pp. 35–42., https://doi.org/10.1556/112.2020.00006

 • 12

  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (angolul: General Data Protection Regulation, röviden: GDPR)

 • 13

  Gasparetz, A. (szerk.) (2011) Irodamenedzsment. (Bürotika oktatási segédlet.)

 • 14

  Glaser, B. (1992) Basics of Grounded Theory Analysis. Mill Valley, CA, Sociology Press

 • 15

  Glaser, B. G., Anselm L., & Strauss, A. L. (1967) The Discovery of Grounded Theory. New York, Aldine

 • 16

  Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1965) Awareness of Dying. Chicago, Aldine

 • 17

  Haes, S. De, Grembergen, W. van, Debreceny, R. S. (2013) COBIT 5 and Enterprise Governance of Information Technology: Building Blocks and Research Opportunities, June 2013, Journal of Information Systems, Vol. 27. No. 1. pp. 307–324. https://doi.org/10.2308/isys-50422

 • 18

  Hall, J. (2007) Internal Auditing and ERM: Fitting in and Adding Value. The Institute of Internal Auditors Research Foundation. https://global.theiia.org/about/about-the-iia/Public%20Documents/Sawyer_Award_2007.pdf

 • 19

  Institute of Internal Auditors (IIA) (2020) The IIA’s three lines model. https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated-english.pdf

 • 20

  ISACA (2012) Control Objectives for Information and related Technology - COBIT 5

 • 21

  ISACA (2019) Control Objectives for Information and related Technology - COBIT 2019

 • 22

  ISO 9000 Family Quality management

 • 23

  ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements

 • 24

  ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements

 • 25

  ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines

 • 26

  ISO/IEC 27000 Family information security management

 • 27

  ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements

 • 28

  ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security controls

 • 29

  Kelemenné Erdős, A. (2014) A közforgalmú közlekedési szolgáltatás és piac vizsgálata marketing és fenntarthatósági nézőpontból. Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

 • 30

  Kemendi, Á. (2022a) A biztonság hálózata – a kontrollok biztonsági hálózata. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, Vol. 17. No. 1–2. pp. 77–90. https://doi.org/10.14232/jtgf.2022.1-2.77-90

 • 31

  Kemendi, A. (2022b) Integrált kockázatkezelés. Biztonságtudományi Szemle, Vol. 4. No. 1. pp. 43–61.

 • 32

  Kemendi, Á. (2023) Humán kockázatok hálózatkutatási szempontból. Belügyi Szemle, Vol. 71. No. 2. pp. 317–334. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.2.8

 • 33

  Kemendi, Á., Michelberger, P., & Mesjasz-Lech, A. (2021) ICT security in businesses-efficiency analysis. Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vol 9. No. 1. pp. 123–149. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.1(8)

 • 34

  Kemendi, Á., Michelberger, P., & Mesjasz-Lech, A. (2022a) Industry 4.0 and 5.0 – Organizational and competency challenges of enterprises. Polish Journal of Management Studies, Vol. 26. No. 2. pp. 209–232. https://doi.org/10.17512/pjms.2022.26.2.13

 • 35

  Kemendi, A., Michelberger, P., & Mesjasz-Lech, A. (2022b) Corporate risk management: Development and applications. An international serial publication for theory and practice of Management Science, Vol. 18. No. 1. pp. 85–100.

 • 36

  Mills, J., Bonner, A., & Francis, K. (2006) The development of constructivist grounded theory. International Journal of Qualitative methods, Vol. 5. No. 1. pp. 25–35.

 • 37

  Mitev, A. Z. (2012) Grounded theory, a kvalitatív kutatás klasszikus mérföldköve (Grounded theory, the classic milestone of qualitative research). Vezetéstudomány – Budapest Management Review, Vol. 43. No. 1. pp. 17–30. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.01.02

 • 38

  Pandit, N. R. (1996) The Creation of Theory: A Recent Application of the Grounded Theory Method. The Qualitative Report, Vol. 2 No. 4. pp. 1–15. https://doi.org/10.46743/2160-3715/1996.2054

 • 39

  Patton, M. Q. (2002) Two decades of developments in qualitative inquiry: A personal, experiential perspective. Qualitative Social Work: Research and Practice, Vol. 1. No. 3. pp. 261–283. https://doi.org/10.1177/1473325002001003636

 • 40

  Patton, M. Q. (1999) Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. Health Services Research, Vol. 34. No. 5. Part 2. pp. 1189–1208.

 • 41

  Project Management Institute (2020) Projektmenedzsment útmutató. Budapest, Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634545019

 • 42

  Richardson, G. E., Neiger, B. L., Jensen, S., & Kumpfer, K. L. (1990) The Resiliency Model, Health Education, Vol. 21. No. 6. pp. 33–39. https://doi.org/10.1080/00970050.1990.10614589

 • 43

  Schneier, B. (2003) Beyond Fear – Thinking Sensibly about Security in an Uncertain World. Springer-Verlag Copernicus Books. https://doi.org/10.1007/0-387-21712-6_8

 • 44

  Staller, K. M. (2021) Big enough? Sampling in qualitative inquiry. Qualitative Social Work, Vol. 20. No. 4. pp. 897–904. https://doi.org/10.1177/14733250211024516

 • 45

  Technical Department of ENISA Section Risk Management ENISA (2006) Risk Management - Principles and Inventories for Risk Management / Risk Assessment methods and tools

 • 46

  Timmermans, S., & Tavory, I. (2007) Advancing ethnographic research through grounded theory practice. Handbook of Grounded Theory, pp. 493–513.

 • 47

  Timmermans, S., & Tavory, I. (2012) Theory Construction in Qualitative Research: From Grounded Theory to Abductive Analysis. Sociological Theory, Vol. 30 No. 3. pp. 167–186. https://doi.org/10.1177/0735275112457914

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 519 48
Jan 2024 0 466 32
Feb 2024 0 611 18
Mar 2024 0 332 26
Apr 2024 0 77 46
May 2024 0 72 19
Jun 2024 0 0 0