Author:
István Sabjanics Gábor Dénes Egyetem, Polgári adatbiztonság kutatócsoport Budapest Magyarország; Gábor Dénes University, Civil Data Security Research Group Budapest Hungary

Search for other papers by István Sabjanics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás.

Ez a tanulmány a mesterséges intelligencia és a nagy nyelvi modellek, különösen a ChatGPT hatásait vizsgálja a felsőoktatási környezetben, valamint a kis- és középvállalkozások tekintetében. A generatív mesterséges intelligencia felsőoktatási környezetben oktatási és kutatási szempontból egyaránt jelentős hatást gyakorolt, amely előirányozta az oktatás, különösen az oktatási és tanulási módszerek újragondolását. Fokozottabb és egyéni igényekhez igazított tanulási élményeket képes biztosítani a mesterséges intelligencia. A ChatGPT-hez hasonló nagy nyelvi modellek fejlődésének mértéke és gyors elterjedése forradalmasította a kommunikációt és az információfeldolgozást, lehetőséget teremtve az interaktívabb oktatási platformok bevezetésére. Ezzel párhuzamosan az üzleti szektor, különösen a kis- és középvállalkozások paradigmaváltáson mentek keresztül működésük hatékonyságának növelését és az ügyfélkapcsolati megoldásokat érintő innováció terén, amelynek alapja a mesterséges intelligencia alkalmazása. Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy ezek a szervezetek milyen módon használják a nagy nyelvi modelleket alkalmazó eszközöket a folyamataik racionalizálására, az ügyfélkapcsolatok javítására és a döntéshozatali képességek bővítésére. A tanulmány kitér a nagy nyelvi modellek felsőoktatási környezetben, valamint a kis- és középvállalkozások által történő biztonságos és jogszerű alkalmazását érintő etikai megfontolásokra és az esetlegesen felmerülő kockázatokra.

Summary.

This study investigates the impact of artificial intelligence and large language models, in particular ChatGPT, in higher education and small and medium-sized enterprises. Generative AI in higher education settings has had a significant impact from both an educational and a research perspective, which has foreseen a rethinking of education, in particular teaching and learning methods. AI can provide enhanced and personalised learning experiences. The scale and rapid spread of the development of large language models such as ChatGPT has revolutionised communication and information processing, opening the way for the introduction of more interactive educational platforms. At the same time, the business sector, in particular SMEs, has undergone a paradigm shift in terms of operational efficiency and innovation in customer relationship solutions based on the use of artificial intelligence. This paper examines how these organisations are using tools that apply high-level language models to streamline their processes, improve customer relationships and enhance decision-making capabilities. The study also addresses the ethical considerations and potential risks associated with the safe and legal use of large language models in higher education and by SMEs.

First, the study focuses on assessing the privacy risks and opportunities of using large language models in higher education, specifically and separately on teaching and research. In conclusion the study suggest, that large language models have the potential to bring positive changes in higher education, especially in the form of personalised or small group sessions in virtual classrooms, in parallel with classroom or hybrid teaching, applications that support individual preparation and learning and better presentation of the curriculum. It is essential, however, that taking over the administrative tasks of trainers does not justify, or even justify, human supervision of AI. It is the responsibility of higher education institutions to establish ethical rules for the use of AI, especially large language models, balancing technological and pedagogical aspects, which can perhaps best be summarised as development and not substitution. Various large language models can help, but they cannot replace the unique qualities that human teachers can bring to the learning experience. In conclusion regarding SMEs, the emergence and pace of development of large language models has such a significant impact on the competitiveness of a business that their introduction and the associated technological changeover of a business in a very short time will be almost a matter of course. Guidelines and recommendations from international organisations and various market surveillance and data protection authorities are useful to help SMEs to effectively increase their competitiveness while remaining fully compliant with the regulatory environment.

 • 1

  Abankwa, D. (2023) Harnessing ChatGPT: Exploring its Possibilities and Perils in the Social Sciences (A ChatGPT hasznosítása: A lehetőségek és veszélyek feltárása a társadalomtudományokban). Western Carolina University. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4573506

 • 2

  Babl, F. E., & Babl, M. P. (2023) Generative Artificial Intelligence: Can ChatGPT write a quality abstract? (Generatív mesterséges intelligencia: ChatGPT tud minőségi összefoglalót írni?). Emergency Medicine Australasia, Vol. 35. No. 5. pp. 809–811. https://doi.org/10.1111/1742-6723.14233

 • 3

  Bahrini, A., Khamoshifar, M., Abbasimehr, H., Riggs, R. J. (2023) ChatGPT: Applications, Opportunities and Threats (ChatGPT: GPTG: Alkalmazások, lehetőségek és veszélyek). IEEE Systems and Engineering Desing and Symposium. https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.09103

 • 4

  Božić, V., & Poola, I. (2023) Chat GPT and education (ChatGPT és oktatás). authors/ResearchGate https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18837.40168

 • 5

  Chatzimichali, A., Piskopani, A.-M. (2023) Exploring the impact of ChatGPT and generative AI in Higher Education (A ChatGPT és a generatív AI hatásának vizsgálata a felsőoktatásban). Philosophy of Education Society of Great Britain. https://www.philosophy-of-education.org/wp-content/uploads/2023/09/Piskopani-and-Chatzimichali-Exploring-the-impact-of-Generative-AI-in-HE.pdf

 • 6

  Chowdhury, N. A., Awais, O. A., & Aktar, S. (2023) Improving Customer Care with ChatGPT: A Case Study (Az ügyfélszolgálat javítása a ChatGPT-vel: Esettanulmány). Chongqing University of Posts and Telecommunications http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7699658

 • 7

  Dempere, J., Modugu, K., Allam, H., & Ramasamy, L. K. (2023) The impact of Chat GPT on higher education (A ChatGPT hatása a felsőoktatásra). Frontiers in Education. Vol. 8. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1206936

 • 8

  Fabella, F. E. T. (2023) Attitudes toward the positive and negative features of ChatGPT by selected first year college students (A ChatGPT pozitív és negatív jellemzőivel kapcsolatos attitűdök a kiválasztott elsőéves főiskolai hallgatók körében). International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, Vol. 5. No. 10. https://doi.org/10.56726/IRJMETS45426

 • 9

  de Fine Licht, K. (2023) Integrating Large Language Models into Higher Education: Guidelines for Effective Implementation. Computer Sciences and Mathematics Forum. Vol. 8. No. 1. https://doi.org/10.3390/cmsf2023008065

 • 10

  Gaden, N. (2023) GDPR and ChatGPT. Complying with GDPR requirements when using ChatGPT (GDPR és ChatGPT. A GDPR követelményeinek való megfelelés a ChatGPT használatakor). Simpliant. https://simpliant.eu/insights/gdpr-and-chatgpt

 • 11

  Gal, U. (2023) ChatGPT is a data privacy nightmare. If you’ve ever posted online, you ought to be concerned (A ChatGPT egy adatvédelmi rémálom. Ha valaha is írtál már online, akkor aggódnod kell). The Conversation, https://theconversation.com/chatgpt-is-a-data-privacy-nightmare-if-youve-ever-posted-online-you-ought-to-be-concerned-199283

 • 12

  Gamage, K. A. A., Dehideniya, S. C. P., Xu, Z., & Tang, X. (2023) ChatGPT and higher education assessments: More opportunities than concerns? (ChatGPT és felsőoktatási értékelések: Több a lehetőség, mint az aggodalom?) Journal of Applied Learning and Teaching, Vol. 6. No. 2. https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.2.32

 • 13

  Gimpel, H., Hall, K., Decker, S., Eymann, T., Lämmermann, L., Mädche, A., Röglinger, M., Ruiner, C., Schoch, M., Schoop, M., Urbach, N., & Vandirk, S. (2023) Unlocking the Power of Generative AI Models and Systems such as GPT-4 and ChatGPT for Higher Education. A Guide for Students and Lecturers (A generatív mesterséges intelligencia modellek és rendszerek, például a GPT-4 és a ChatGPT erejének felszabadítása a felsőoktatásban. Útmutató hallgatóknak és oktatóknak) University of Hohenheim. https://wiso.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/wiso/Forschungsdekan/Papers_BESS/dp_2023-02_online.pdf

 • 14

  Hacker, P., Engel, A., Mauer, M., & ChatGPT (2023) Regulating ChatGPT and other Large Generative AI Models (A ChatGPT és más nagy generatív AI modellek szabályozása), FAccT‚ 23, June 2023, pp. 1112–1123. https://doi.org/10.1145/3593013.3594067

 • 15

  Jäntti, M. (2020) Studying Data Privacy Management in Small and Medium-Sized IT Companies (Az adatvédelem kezelésének vizsgálata kis- és középméretű informatikai vállalatoknál). University of Eastern Finland, https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/24411/16122585982020589175.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

 • 16

  Jiménez, J. (2022) The Burst of Technology-Based Education Bubble. https://value.universidadeuropea.com/en/el-pinchazo-de-la-educacion-basada-en-la-tecnologia/

 • 17

  Kapoor, K., Renaud, K., & Archibald, J. (2018) Preparing for GDPR: helping EU SMEs to manage data breaches (Felkészülés a GDPR-ra: az uniós kkv-k segítése az adatvédelmi incidensek kezelésében). Abertay University. https://rke.abertay.ac.uk/ws/portalfiles/portal/14673167/Archibald_PreparingForGDPR_Author_2018.pdf

 • 18

  Rawindaran, N., Jayal, A., & Prakash, E. (2022) Exploration of the Impact of Cybersecurity Awareness on Small and Medium Enterprises (SMEs) in Wales Using Intelligent Software to Combat Cybercrime (A kiberbiztonsági tudatosság hatásának vizsgálata a walesi kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) az intelligens szoftverek felhasználásával a számítógépes bűnözés elleni küzdelemben). Computers, Vol. 11. No. 12. https://doi.org/10.3390/computers11120174

 • 19

  Renaud, K., & Ophoff, J. (2021) A cyber situational awareness model to predict the implementation of cyber security controls and precautions by SMEs (Kiberbiztonsági helyzetismereti modell a kiberbiztonsági ellenőrzések és óvintézkedések kkv-k általi végrehajtásának előrejelzésére), Organizational Cybersecurity Journal: Practice, Process and People, Vol. 1. No. 1. https://doi.org/10.1108/OCJ-03-2021-0004

 • 20

  Ozkan, B. Y., & Spruit, M. (2019) Cybersecurity Standardisation for SMEs: The Stakeholders’ Perspectives and a Research Agenda (Kiberbiztonsági szabványosítás a kkv-k számára: az érdekelt felek szempontjai és kutatási menetrend). International Journal of Standardization Research, Vol. 17. No. 2. https://doi.org/10.4018/IJSR.20190701.oa1

 • 21

  Wang, Y. (2023) The research on the impact of distance learning on students’ mental health. Education and Information Technologies, Vol. 28. pp. 12527–12539. https://doi.org/10.1007/s10639-023-11693-w

 • 22

  Jasmontaitė-Zaniewicz, L., Calvi, A., Nagy R., & Barnard-Wills, D. (eds) (2020) Handbook on European data protection law for Small and Medium- sized Enterprises 2014-2020. National Authority for Data Protection and Freedom of Information (NAIH), the Research Group on Law, Science, Technology & Society (LSTS) of the Vrije Universiteit Brussel (VUB), and Trilateral Research Limited (TRI IE), https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/46614

 • 23

  Kamal-Chaoui, L., Kergroach S. (2021) OECD Studies on SMEs and Entrepeneurship: The Digital Transformation of SMEs (OECD tanulmányok a kkv-król és a vállalkozói tevékenységről: A kkv-k digitális átalakulása) OECD https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en

 • 24

  Pissareva, L., Haddas, Y., Verdi, G., Serrano, G. L., & Cusmano, L. (2022) A “Digital for SMEs” (D4SME) knowledge event: SMEs in the data economy: from cloud computing to digital security („Digitális a kkv-k számára” (D4SME) tudásrendezvény: A kkv-k az adatgazdaságban: a felhőalapú számítástechnikától a digitális biztonságig.) OECD. https://web-archive.oecd.org/2022-10-21/643853-D4SME%20Webinar%20SMEs%20in%20the%20Data%20Economy%20-%20Key%20Highlights%20-%20October%202022.pdf

 • 25

  Közel ötször annyi munkakört alakít majd át a MI, mint amennyit megszüntet. K&K A kis- és középvállalkozások magazinja. 2023. 10. 14. https://kkvmagazin.com/v/mesterseges-intelligencia-munkaeropiac-influenszer-hrfest/

 • 26

  https://potomac.edu/learning/online-learning-vs-traditional-learning/

 • 27

  https://www.healthline.com/health-news/65-of-students-prefer-in-person-learning-new-survey-finds

 • 28

  https://sellcoursesonline.com/in-person-vs-online-learning-statistics

 • 29

  Bridging the Cybersecurity Divide Between Large Enterprises and SMEs (A nagyvállalatok és a kkv-k közötti kiberbiztonsági szakadék áthidalása) 2018 Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore. https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/case-studies/20180118_bridging_the_cybersecurity_divide_between_large_enterprises_and_smes.pdf?sfvrsn=97e4990b_2

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 0 0
Jan 2024 0 0 0
Feb 2024 0 0 0
Mar 2024 0 0 0
Apr 2024 0 156 45
May 2024 0 51 20
Jun 2024 0 0 0