Author:
Melinda Pintér Pázmány Péter Katolikus Egyetem Budapest Magyarország; Pázmány Péter Catholic University Budapest Hungary

Search for other papers by Melinda Pintér in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás. A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen biztonsági aggályokat jelent az, hogy az online platformok diskurzusát egyre nagyobb mértékben mesterséges intelligencia (MI) ellenőrzi. A kérdés megválaszolásához röviden bemutatja a téma szakirodalmának és a releváns empirikus kutatások eredményeit, valamint a legfontosabb értelmezési kereteket és fogalmakat. Megállapítja, hogy az online diskurzusok MI általi moderálásának vonatkozásában meghatározhatók egyrészt belülről kifelé, másrészt pedig kívülről befelé irányuló biztonsági aggályok és fenyegetések. A belülről kifelé irányuló fenyegetések az MI gyakorlati működése, így pedig a diskurzust befolyásoló szerepe okán jelentkeznek, a kívülről befelé irányuló fenyegetések pedig az MI mögött álló emberek döntéseiből adódnak.

 • 1

  Belényesi P. (2015) A digitális piacok időszerű versenyjogi vonatkozásai. Róma, John Cabot University

 • 2

  Buzan, B., Waever, O. & de Wilde, J. (1998) Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers

 • 3

  Castells, M. (1996) The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1. The Rise of the Network Society. Oxford, Blackwell

 • 4

  Corich, S., Kinshuk, H. L. & Lynn, M. (2004) Assessing discussion forum participation: In search of quality. International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, Vol. 1. No. 12. pp. 3–12.

 • 5

  Dahlberg, L. (2007) Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from consensus to contestation. New Media & Society, Vol. 9. No. 5. pp. 827–847.

 • 6

  Európai Bizottság (2016) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Online platformok és a digitális egységes piac: Lehetőség és kihívás Európa számára. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288&from=HU [Letöltve: 2022. 03. 15.]

 • 7

  Gimmler, A. (2001) Deliberative democracy, the public sphere and the internet. Philosophy & Social Criticism, Vol. 27. No. 4. pp. 21–39.

 • 8

  Jullien, B. & Sand-Zantman, W. (2021) The economics of platforms: A theory guide for competition policy. Information Economics and Policy, Vol. 54. 100880. https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2020.100880

 • 9

  Koltay A. (2019) A social media platformok jogi státusa a szólásszabadság nézőpontjából. In Medias Res, Vol. 8. No. 1. pp. 1–56.

 • 10

  LaRue, F., Mijatović, D., Botero-Marino, C. & Tlakula, F. P. (2011) Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet. https://www.osce.org/files/f/documents/e/9/78309.pdf [Letöltve: 2022. 03. 15.]

 • 11

  Llansó, E. J. (2020) No amount of “AI” in content moderation will solve filtering’s prior-restraint problem. Big Data & Society, Vol. 7. No. 1. 2053951720920686. https://doi.org/10.1177%2F2053951720920686

 • 12

  Llansó, E., van Hoboken, J., Leerssen, P. & Harambam, J. (2020) Artificial intelligence, content moderation, and freedom of expression. One in a series: A working paper of the Transatlantic Working Group on Content Moderation Online and Freedom of Expression. https://lirias.kuleuven.be/retrieve/594053 [Letöltve: 2022. 03. 15.]

 • 13

  Machlup, F. (1962) The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton, New Jersey, Princeton University Press

 • 14

  Masuda, Y. (1980) The Information Society as Post-industrial Society. Tokyo, Institute for the Information Society

 • 15

  Nahmias, Y. & Perel, M. (2021) The Oversight of Content Moderation by AI: Impact Assessments and Their Limitations. Harvard. Journal on Legislation, Vol. 58. No. 1. pp. 145–194.

 • 16

  OECD (2019) An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation. Paris, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/53e5f593-en

 • 17

  Papacharissi, Z. (2002) The virtual sphere: The internet as a public sphere. New Media & Society, Vol. 4. No. 1. pp. 9–27.

 • 18

  Poster, M. (1997) Cyberdemocracy: The Internet and the Public Sphere. In: Holmes, D. (ed.): Virtual Politics: Identity and Community in Cyberspace. London, SAGE Publications Ltd., pp. 212–228.

 • 19

  Roberts, S. T. (2017) Content Moderation. In: Schintler L. & McNeely C. (eds): Encyclopedia of Big Data. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32001-4_44-1

 • 20

  Röttger, P., Vidgen, B., Nguyen, D., Waseem, Z., Margetts, H. & Pierrehumbert, J. B. (2021) HateCheck: Functional tests for hate speech detection models. In: Proceedings of the Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021) https://doi.org/10.48550/arXiv.2012.15606

 • 21

  von Solms, R. & van Niekerk, J. (2013) From information security to cyber security. Computers & Security, Vol. 38. pp. 97–102. https://doi.org/10.1016/j.cose.2013.04.004

 • 22

  Toffler, A. (1980) The Third Wave. New York, William Morrow & Company, Inc.

 • 23

  Wolfers, A. (1952) “National security” as an ambiguous symbol. Political Science Quarterly, Vol. 67. No. 4. pp. 481–502.

 • 24

  Ződi Zs. (2018) Platformok. Robotok és a jog. Budapest, Gondolat Kiadó

 • Collapse
 • Expand
 • Top
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH 
  (Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research
  Budapest, Hungary)

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Eötvös Loránd Research Network)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (National Research, Development and Innovation Office)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 0
Days from submission to acceptance 247
Days from acceptance to publication 229
Acceptance Rate 36%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Mar 2022 0 0 0
Apr 2022 0 0 0
May 2022 0 0 0
Jun 2022 0 0 0
Jul 2022 0 46 8
Aug 2022 0 29 11
Sep 2022 0 0 0

A COVID–19 patológiája.

Halálok SARS-CoV-2-fertőzésben: vírusfertőzésben vagy vírusfertőzéssel?

Authors:
Zsuzsa Schaff
,
Krisztina Danics
,
Adrián Pesti
,
Gábor Lotz
,
Tibor Várkonyi
,
Deján Dobi
,
István Vályi-Nagy
,
Klára Törő
,
Tibor Glasz
, and
András Kiss