Author:
Bernadett Csapucha Országos Kriminológiai Intézet Budapest Magyarország; National Institute of Criminology Budapest Hungary
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Budapest Magyarország; Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law and Political Sciences, Doctoral School of Law and Political Sciences Budapest Hungary

Search for other papers by Bernadett Csapucha in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Open access

Összefoglalás.

A KDP keretén belül lefolytatott kutatómunkám magját a gyermekek érdekét sértő, valamint a család elleni bűncselekmények képezték. Kutatásom nóvuma a gyakorlati oldalban rejlett, egy egyedi szellemi terméket létrehozva az országos, illetőleg a Fővárosra kiterjedő aktavizsgálataim révén. Jelen írásom – mely tulajdonképpen a lefolytatott kétéves kutatásom rövid összefoglalójaként fogható fel – alapvetően a kutatási eredményeimre épít, így az – a jogerős ítéleteken keresztül – bemutatja a magyar helyzetképet, kiemelt figyelmet szentelve a büntetéskiszabási gyakorlatnak, valamint az arra hatást gyakorló tényezőknek.

Summary.

This is to summarise the main ideas and findings of my two-year research that I have conducted in the framework of the Cooperative Doctoral Program.

One of the key goals of my research was to draw attention to the necessity of the increased criminal law protection of families, and especially of minors, and also, to provide a comprehensive view of how, by applying what means and how efficiently, this group of society can be protected through the application of the currently effective rules, i.e., mainly criminal substantive law and criminal procedural law.

I think that the criminal law protection of the family is undisputedly a hot issue: just to take a look at the intensive media coverage of this topic. The protection of children in the family as a social unit should be paid special attention to, as they are in an especially vulnerable position. The effective Criminal Code (Act C of 2012, Btk) essentially broke with the regulatory scheme in the Criminal Code of 1978, which discussed the provisions aimed at the protection of children and families in the same chapter as the delinquencies against sexual morality, as now it deals with these in a separate chapter (Chapter XX).

The core of my research was basically Chapter XX of the Criminal Code, which deals with the crimes that violate the interests of children and that are committed against the family, however, I attached primary importance to the former.

The following is meant by delinquencies that violate the interests of children: the endangering of minors, child labour, preventing the exercise of visitation rights with a minor, changing a minor’s custody; while the following statutory definitions will qualify as crimes against the family: failure to observe the maintenance obligation, domestic violence, violation of family legal status, bigamy.

Both regarding the crimes that violate children’s interests and those that are against the family, it was my goal to conduct an in-depth dogmatic analysis, in order to explore the theoretical side of delinquencies in question as comprehensively as possible.

However, the major novelty of my research lay in the practical aspect, where I exclusively focused on the crimes that violate the interests of children, creating a unique intellectual product based on my case-file analysis on the national and Budapest levels, as thus, I had the opportunity to examine this scope of crimes and the related legal practices from a pretty broad perspective.

This short article, which is basically a brief summary of the research that I conducted for two years, is fundamentally built on my research findings, which are primarily practical conclusions.

I have presented the Hungarian situation through the binding court decisions, drawing special attention to the Hungarian sentencing practices and the factors that affect these.

 • 1

  Balogh Á. (2006) Az egészség védelme a büntetőjogban. PhD-értekezés. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola. pp. 112.

 • 2

  Barna A. (2011) Az Alaptörvényről másképp 2. Bene ambula! Bevezető rendelkezések. Közszolgálat, Vol. 2. pp. 17.

 • 3

  Bérces V. (2017) A veszély büntetőjogi formáinak megjelenési formáiról. Glossa Iuridica, Vol. 1. pp. 15–37.

 • 4

  Judiné Vida A. (2020) Családjogi jegyzet a fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzéséhez, Judiné Vida Angéla főosztályvezető legfőbb ügyészségi ügyész előadásán elhangzottak alapján.

 • 5

  Komlósiné Sógor I. (2017) A kiskorú veszélyeztetése bűntett bizonyíthatóságának problémái. Eljárásjogi Szemle, Vol. 3. pp. 11–18.

 • 6

  Márki Z. (2018) A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények. In: Kónya I. (szerk.) Magyar Büntetőjog. Kommentár a gyakorlat számára. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, pp. 763.

 • 7

  1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és vétségekről (Csemegi-kódex)

 • 8

  BH 1989.264.

 • 9

  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)[10] 149/1997. évi (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer.)

 • 11

  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 • 12

  32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról

 • 13

  2012. évi LXII. törvény a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról (I. Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Törvénycsomag)

 • 14

  2012. évi. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

 • 15

  2013. évi CCXLV. törvény az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról (Második Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Törvénycsomag)

 • 16

  2015. évi XCII. törvény az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról (Lanzarote-i Egyezmény)

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH 
  (Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research
  Budapest, Hungary)

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Eötvös Loránd Research Network)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (National Research, Development and Innovation Office)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 0
Days from submission to acceptance 247
Days from acceptance to publication 229
Acceptance Rate 36%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2022 0 0 0
Nov 2022 0 0 0
Dec 2022 0 0 0
Jan 2023 0 0 0
Feb 2023 0 0 0
Mar 2023 0 47 11
Apr 2023 0 0 0