Author:
Zsolt Lippai Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék Budapest Magyarország; University of Public Service, Faculty of Law Enforcement, Department of Private Security and Local Governmental Law Enforcement Budapest Hungary
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Rendészettudományi Doktori Iskola Budapest Magyarország; University of Public Service Faculty of Law Enforcement Department, Doctoral School of Police Sciences and Law Enforcement Budapest Hungary

Search for other papers by Zsolt Lippai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás.

A KDP keretén belül végzett kutatómunkám fókuszában a biztonság megteremtése és fenntartása állami és nem állami szereplői tevékenységének jelenkori állapotanalízise, a komplementer rendészeti szereplők rendészeti szerveket tehermentesítő, nemzetgazdasági szempontból is meghatározó jelentőségű vizsgálata áll. Jelen tanulmányomban az ezzel megegyező tartalmú PhD-kutatásom eredményeiről számolok be, kutatási jelentés formájában.

Summary.

The focus of my research within the framework of the KDP is the analysis of the current state of the activities of state and non-state actors in the creation and maintenance of security, and the analysis of the role of complementary law enforcement actors in relieving the burden on law enforcement agencies, which is of crucial importance from a national economic point of view. In this paper I report the results of my PhD research with the same content in the form of a research report.

I will point out that law enforcement, and thus the state actors in the creation of our security, and in particular the activities of the police, have been and are being dealt with in many different ways. However, only a small number of police researchers have focused their attention on non-state actors in the field of security, on the specialised bodies and ‘peripheries’ of policing, and on the use of methods other than those that might be called traditional policing. The joint work of state and non-state actors, the complementary and mutually reinforcing role of the police in creating and maintaining our common security, and the possibility of rethinking the respective roles are also areas that have been little researched. My PhD research seeks to fill this gap, bearing in mind the fact that law enforcement practitioners expect the Doctoral School of Police Studies to provide recommendations for applied research that can be used in everyday practice.

In my gap-filling research, I will explore my research questions and hypotheses in an unconventional way by drawing on what I consider to be relevant, almost half a thousand domestic and foreign source materials, personal interviews, study trips and the experience of an expert survey.

I will reflect on the significance of private security research and then move back in time to examine the development of the concept of policing over time. I will juxtapose key ideas from works that are perhaps little known to many, but which are still of great scientific value today. In a comparative analysis of state and non-state actors in the field of security, I will present the actors of complementary policing, the ‘stepchildren of policing’, and I will focus on the experience of the domestic organisation of a major sporting event, EURO2020, which attracts large crowds. Internationally, I will look at the development of the public and private security sectors in Estonia, Mexico, South Africa, Australia, Bulgaria, England and Canada, and the activities of private military companies. On the basis of all these research experiences, I will interpret the functioning of the security industry, the value added by private security and thus the new structure of policing in the light of the “Security Rethought” questionnaire survey.

Based on my research, I will attempt to unpack and explain the mechanisms of the relationship between state and non-state actors in the creation and maintenance of security. By interpreting the path to date and suggesting a possible future, I try to combine an academic approach with the knowledge that emerges from the work of practitioners. Emphasising the scientific need for change and improvement, and the fusion of dogmatics and practice, I seek, in the framework of this research, to address some of the issues that I consider controversial and, as a result of this confrontation, to stimulate further research and the development of alternative solutions for those who are open to the development of the emerging science of policing, by setting out the legislative and theoretical problems of the subject.

 • 1

  Balla Z. (2023) A közigazgatás és a rendészet című konferenciáról. Magyar Rendészet, megjelenés alatt

 • 2

  Beke J. (2022) Közigazgatási tudományok, közbiztonsági igazgatás és a rendészet. Belügyi Szemle, Vol. 70. No. 12. p. 2690. https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.12.8

 • 3

  Christián L. (2010) Alternatív rendészet. PhD-disszertáció. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Doktori Iskola p. 1.

 • 4

  Christián L. (2023) Közigazgatás és komplementer rendészet. Magyar Rendészet, megjelenés alatt

 • 5

  Christián L., & Kardos P. (2019) Sokszínű polgárőrség New Yorktól az NKE polgárőrségig. Magyar Rendészet, Vol. 19. No. 4. pp. 33–51. http://doi.org/10.32577/mr.2019.4.2

 • 6

  CoESS and INHES White Paper - Private security and its role in European security, 2008. 12. 15. https://www.coess.org/newsroom.php?page=white-papers (letöltés ideje: 2023. 04. 02.)

 • 7

  Finszter G. (2012) A rendőrség joga. Budapest, Duna Mix Kft., p. 253.

 • 8

  Finszter G. (2023) Közigazgatás – rendészeti igazgatás és a tudományok. Magyar Rendészet, megjelenés alatt

 • 9

  Hautzinger Z. (2020) A rendészettudomány határtudományai. Magyar Rendészet, Vol. 20. No. 3. p. 138. https://doi.org/10.32577/mr.2020.3.8

 • 10

  Hodgkinson, S., & Tilley, N. (2022) Independence and impact: a typology of researcher-user relationships for policing and crime prevention. Policing and Society, Vol. 33. No. 3. pp. 315–332. https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2109631

 • 11

  Jaschke, H-G., Bjørgo, T., Barrio Romero del, F., Kwanten, C., Mawby, R., & Pagon, M. (2007a) Rendészettudomány európai megközelítése. Munkacsoport zárójelentés, Harmadik Könyv, Münster CEPOL. pp. 1–10.

 • 12

  Jaschke, H-G., Bjørgo, T., Barrio Romero del, F., Kwanten, C., Mawby, R., & Pagon, M. (2007b) Rendészettudomány európai megközelítése. Munkacsoport zárójelentés, Második Könyv, Münster CEPOL. p. 11.

 • 13

  Kardos P. (2018) A főváros kétszintű önkormányzati rendszeréből eredő problémák az önkormányzati rendészeti feladatellátást érintően a kerületek szemszögéből. Magyar Rendészet, Vol. 18. No. 4. pp. 105–125. https://doi.org/10.32577/mr.2018.4.5

 • 14

  Karvasy Á. (1870) A közrendészeti tudomány és a culturpolitika. Pest, Athenaeum, p. 1.

 • 15

  Katona G. (2012) A rendészettudomány terminológiája. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 13. p. 13.

 • 16

  Kerezsi K., & Nagy V. (2017) A rendészettudomány kritikai megközelítése. In: Boda J., Felkai L., & Patyi A. (szerk.) Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére. Dialóg Campus, Budapest, pp. 273–282.

 • 17

  Kerezsi K., & Papp A. L. (2015) Rendészet, tudomány, doktori iskola. Magyar Rendészet, Vol. 15. No. 4. pp. 67–83.

 • 18

  Kis N. (2015) „Metszéspontok” – rendészettudomány, bűnügyi tudományok, közigazgatás-tudomány és transzdiszciplinaritás. Magyar Rendészet, Vol. 15. No. 4. pp. 85–92.

 • 19

  Korinek L. (2007) A bűnügyi tudományok helyzete. Magyar Tudomány, Vol. 168. No. 12. pp. 1570–1576.

 • 20

  Kui L. (2021) A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok. Doktori értekezés. NKE RDI

 • 21

  Németh J. (2016) A Rendőrség Tudományos Tanácsának jelene és tevékenységének jövőbeli lehetséges irányai. A toll sokszor erősebb, mint a kard. Rendészettudományi tanulmányok Prof. Dr. Fórizs Sándor 65. születésnapja tiszteletére. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, pp. 166–173.

 • 22

  Tóth L. (2023) Közterületi térfigyelő rendszerek eltérő fejlődése Európában. Belügyi Szemle, Vol. 71. No. 6. pp. 1041–1057. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.6.6

 • 23

  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 46. cikk (1) bek.

 • 24

  1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) 2.2. pont. A bűnmegelőzés elvi háttere

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (National Research, Development and Innovation Office)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 0
Days from submission to acceptance 247
Days from acceptance to publication 229
Acceptance Rate 36%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 0 0
Oct 2023 0 0 0
Nov 2023 0 0 0
Dec 2023 0 7648 21
Jan 2024 0 5776 18
Feb 2024 0 3273 3
Mar 2024 0 0 0