View More View Less
 • 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Budapest, Keleti Károly u. 24.
Restricted access

A növényfajták állami elismerésének és oltalmazásának egyik feltétele az eredményes DUS vizsgálat, melynek egyik lényeges eleme a megkülönböztethetőségi (Distinctness) vizsgálat. A megkülönböztethetőség a morfológiai tulajdonságok kifejeződési fokozataiban rejlő különbségen alapul, melyet egy adott küszöbértékhez viszonyítunk. A küszöbérték (d'x) megválasztása alapvetően meghatározza a fajták megkülönböztethetőségét. Elemzésünkben homogén és heterogén küszöbvektort alkotó küszöbértékek változtatásának megkülönböztethetőségre gyakorolt hatását vizsgáltuk martonvásári és szegedi nemesítésű őszi búza fajták 2006. évi DUS fajtaleírás mátrixát felhasználva. A fajták páros összehasonlításával vizsgáltuk a megkülönböztethetőségi küszöbvektor (D'x), illetve az azt alkotó küszöbértékek (d'x) és a megkülönböztethető fajták viszonyát. A homogén küszöbvektorokkal kapcsolatban megállapítottuk, hogy a d'x = 3 küszöbérték választása eredményez kezelhető mértékű megkülönböztethető, illetve nem megkülönböztethető fajtapár arányt. A két fajtacsoport közötti nem megkülönböztethető fajtapár különbség matematikailag igazolható. A heterogén küszöbvektorok esetében a d'x = 3 küszöbértéket tulajdonságonként egy értékkel csökkentve és növelve láthatóvá váltak azok a tulajdonságok közötti különbségek, melyek jelentős hatást gyakoroltak a megkülönböztethetőségre. A küszöbvektor változtatásának hatása alapján a tulajdonságokat 5 csoportba soroltuk. A DUS vizsgálatok során a megkülönböztethetőség megállapítására felhasznált küszöbvektorok alkalmasak a különböző fajtacsoportok közötti morfológiai különbségek feltárására is.

 • 1 CPVO TP003/4. : 2008. Protocol for Distinctness. Uniformity and Stability Tests. Wheat. www.cpvo.eu.

 • 2 Csapó J Veress Z.: 1997. A napraforgó DUS vizsgálata, a nyári vizsgálati szakasz értékelése. Növénytermelés. 46. 1): 8591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3 Garzó L Barcs L.Veress Z.: 1997. Néhány szántóföldi növény DUS-vizsgálata, a vizsgálatokban szereplő tulajdonságok típusokba osztása (őszi búza, őszi árpa, cirok). Növénytermelés. 46. 6): 631642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4 Harangozó T Veress Z.Heszky L.: 2007. Hasonlóság és megkülönböztethetőség összefüggései a növényfajták DUS vizsgálatában. Növénytermelés 56. 5-6): 279286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5 Lázár L Puskás Á.Veress Z.: 1998. A kukorica DUS-vizsgálata és jellemző tulajdonságai. Növénytermelés. 47. 1): 2532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6 Veress Z. : 1999. Hasonlósági csoportok a fajtaazonosítási vizsgálatokban. Növénytermelés. 48. 5): 271283.

 • 7 Veress Z. Lázár L.: 1997. A DUS vizsgálatokban szereplő tulajdonságtípusok vizsgálata a megkülönböztethetőségi százalék módszerével, kukorica adatokkal. Növénytermelés. 46. 4): 401411.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8 Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet: 1996. A búza, durum búza és árpa DUS vizsgálati módszere. Budapest. Őszi búza. I. melléklet. 69.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9 UPOV: 2002. Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben. 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 2002. évi LI. Törvény 7. §.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10 UPOV: 2002. General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants, Document TGP/9. 27.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11 UPOV: 2003. GAIA software: Crop Expert Phenotypic Distances Between Varieties. Document TWC 21/4.