View More View Less
 • 1 Agrokémiai és Talajtani Intézet, Debreceni Egyetem AGTC, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032
Restricted access

Összefoglalás

Tenyészedényes kísérletben csernozjom talajon vizsgáltuk, hogy a nitrogén-és kéntrágyázás hogyan befolyásolja a zöldbab (Phaseolus vulgaris L.) termését, érését, nitrogén-, kén-, foszfor- és káliumtartalmát, valamint a növény N/S arányát. A kéttényezős kísérletben az emelkedő nitrogén adagokat (0,36; 0,66; 0,96; 1,27 g/edény N) három eltérő kénadaggal kombináltuk (0,043; 0,085; 0,170 g/edény S).

Eredményeink rámutattak, hogy a nitrogén-és kéntrágyázásnak, azok arányának fontos szerepe van a megfelelő mennyiségű, jó minőségű zöldbab termesztésekor. A N trágyázás kísérletünkben növelte a bab termését, ugyanakkor a nagyobb adagok hatására (1,27g N/edény) az érés elhúzódását tapasztaltuk. A legnagyobb N dózis (N4) az alacsonyabb kénellátásnál (S1) kedvezőtlen (bár egészségügyi határértéket túl nem lépő) nitrát-felhalmozódást eredményezett a termésben. A javuló kénellátás csökkentette a legnagyobb N adag kedvezőtlen érést lassító és nitrát-felhalmozó hatását. A legnagyobb termést az N4S2 kezeléskombinációjú edényekben mértük. A nitrogén- és kénkezelések elsősorban a lombtermés N/S arányát befolyásolták. A nitrogéntrágyázás hatására emelkedett a növény foszfor- és káliumtartalma, a kéntrágyázás nem befolyásolta statisz tikailag igazolhatóan a növény ezen mutatóit.

 • 1. Balláné Kovács A. Loch J.: 2004. Néhány anion ionkromatográfiás meghatározása talajés növénymintákban. Agrokémia és Talajtan. 53. 3–4: 391400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Barcsák, Z.: 1999. A gyepek tápanyagellátása. [In: Füleky Gy. (szerk.) Tápanyag-gazdál kodás.] Mezőgazda Kiadó. Budapest. 522535.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bolton, J.Nowakowski, T. Z.Lazarus, W.: 1976. Sulphur-nitrogen interaction effects on the yield and composition of protein-N non-protein-N and soluble carbohydrates in perennial ryegrass, Journal of the Science of Food and Agriculture. 27: 533560.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Broughton, J. W.Hernandez, G.Blair, M.Beebe, S.Gepts, P.Vanderleyden, J.: 2003. Beans (Phaseolus spp.) - model food legumes. Plant Soil. 252: 55128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Clarkson, D. T.Diogo, E.Amancio, S.: 1999. Uptake and assimilation of sulphate by sulphur deficient Zea mays cells: The role of O-acetyl-L-serine in the interaction between nitrogen and sulphur assimilatory pathways. Plant Physiol. Biochem. 37: 283290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Daramola, D. S.Adebayo, A.Odeyemi, O.: 1982. Effect of herbicide application on legume Rhizobium symbiosis with and without starter nitrogen. Turrialba. 32: 315320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Dev, G.Saggar, S.: 1974. Effect f sulphur fertilization on the N-S ratio in soybean varietis. Agron. J. 66: 454456.

 • 8. Ganeshamurthy, A. N.Reddy, K. S.: 2000. Effect of integrated use of farm yard manure and sulphur in soybean and wheat cropping system on nodulation, dry matter production and chlorophyll content of soybean on swell shrink soils in Central India. J. Agron. Crop Sci. 185: 191197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Hahtonen, M.Saarela, I.: 1995. The effects of sulphur application on the yield, sulphur content and N/S ratio of grasses for silage at six site sin Finnland, Acta Agricultirae Scandinvica, Section B. Soil and Plants Sciences. 45: 104111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Hodossi, S.: 2000. Zöldségtermesztés. DE ATC Mezőgazdasági Kar. Debrecen (egyetemi jegyzet).

 • 11. Hodossi S. Kovács A.Terbe I.: 2004. Zöldségtermesztés szabadföldön. Mezőgazda Kiadó.

 • 12. Islam, M.Ali, S.: 2009. Effect of integrated application of sulphur and phosphorus on nitrogen fixation and nutrient uptake by chickpea (Cicer arietinum L.). Agrocienca. 43. 8: 815826.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Kádár, I.: 2000. Az olaszperje (Lolium multiflorum L.) tápelemfelvételének vizsgálata műtrágyázási tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan. 53. 3–4: 305316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Kádár I. Radics L. – Hussein, D.: 2000. A spenót (Spinacea oleracea L.) műtrágyázása csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 53. 3–4: 317330.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Khalid, A.Ibrahim-Elsiddig, A.Elsheikh-Elfadil, E.Babiker, E.: 2008. Bradyrhizobium Inoculation and Chicken Manure or Sulphur Fertilization of Hyacinth Bean (Dolichoshyacinth L.): Changes in Physical Characteristics and Chemical Composition of the Seeds. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 2. 3: 605616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Khurana, M. P. S.Bansal, R. L.: 2007. Sulphur management in moong (Phaseolus aureus L.) and raya (Brassica juncea L.) crops. Acta Agronomica Hungarica. 55. 4: 437445.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Ligero, F.Lluch, C.: 1982. Macronutrient content in leaves of bean plants (Phaseolus vulgaris L.) grown with differents rates of N/S as fertilizers. Plant and Soil. 65: 421424.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Mathot, M.Lambert, R.Toussaint, B.Peeters, A.: 2005. Total sulphur content and N:S ratio as indicators for S deficiency in grasses. [In: Jarvis, S. C. et al. (eds.) Optimisation of nutrient cycling and soil quality for sustainable grasslands.] Proceeding of the XXth International Grassland Congress. 90.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Nagy P.T. : 2000. Égetéses elven működő elem-analizátor alkalmazhatósága talaj-és növényvizsgálatokban. Agrokémia és Talajtan. 49. 3–4: 521534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Neto, A. E. F.Fernandes, L. A.Faquin, V.Da Silva, I. R.Accioly, A. M. D.: 2000. Response of bean cultivars to sulphur. Pesquisa Agropecuaria Brasileira. 35. 3: 567573.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Nemeskéri, E.Nagy, L.: 2003. Influence of growth factors on the yield and quality of dry beans. Acta Agronomica Hungarica. 51. 3: 307314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Platou, J.Jones, M. B.: 1982. Sulphur the fourth major nutrient. Sulphur in Agriculture Bulletin. 133.

 • 23. Reneau, R. B.Jr. Bran, D. E.Donohue, S. J.: 1986. Effect of sulphur on winter wheat grown in the coastal plain of Virginia. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 17: 149158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Sánchez, E.Rivero, R. M.Ruiz, J. M.Romero, L.: 2004. Changes in biomass, enzymatic activity and protein concentration in roots and leaves of green bean plants (Phaseolus vulgaris L. cv. Strike) under high NH4NO3application rates. Scientia Horticulturae. 99. 3–4: 237248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Scherer, H. W.Pacyna, S.Spoth, K.Schulz, M.: 2008. Low levels of ferredoxin, ATP and leghemoglobin contribute to limited N2 fixation of peas (Pisum sativum L.) and alfalfa (Medicago sativa L.) under S deficiency conditions. Biol. Fertil. Soils. 44: 909916.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Scherer, H. W.Lange, A.: 1996. N2 fixation and growth of legumes as affected by sulphur fertilization. Biol. Fert. Soils. 23: 449453.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Schung, E.: 1990. Sulphur nutrition and quality of vegetables. Sulphur Agric. 14: 37.

 • 28. Schung, E.Haneklaus, S.Murphy, D.: 1993. Impact of sulphur fertilization on fertilizer nitrogen efficiency. Sulphur Agric. 17: 812.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Tahmm F.-né Krámer M.Sarkadi J.: 1968. Növények és trágyaanyagok foszfortartal mának meghatározása ammonium-molibdovanadátos módszerrel. Agrokémia és Talajtan. 17: 145156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Togay, Y.Togay, N.Erman, M.Dogan, Y.: 2008. Performance of dry bean (Phaseolus vulgaris) as influenced by phosphorus and sulphur fertilization. Indian Journal of Agricultural Sciences. 78. 4: 299303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Unk I. : 1984. A bab (Phaseolus vulgaris). Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • 32. Vanek, V.Kolár, L.Stipek, K.Jakl, M.: 2001. The metabolism of sulphur in plants and the role of S compounds. [In: International Conference Reasonable Use of Fertilizers. 7.], Proceedings EZU. Praha. 2734.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Vetter, H.: 1988. Landwirtschaftliche Produktion, Nahrungsqualitat und Umwelt. VDLUFA-Schriftenreihe. 28: 1937.