View More View Less
 • * University of Pécs, Hungary
Full access

Cross Mark

This paper presents and analyzes the rules of provisional and protective measures as laid down in the current Draft of the New Hungarian Civil Procedure. It focuses on the purposes and contents of the provisional measures and devotes a separate section to the function of the security that the applicant has to deposit if ordered by the court. The paper concludes that provisional measures have a special mixed character in the sense that they are simultaneously and tightly connected to substantive law and procedural law. The security is regulated in accordance with this mixed character.

 • Bächer, V., ‘Az ideiglenes intézkedés a szabadalombitorlás és utánzás esetében a magyar joggyakorlatban’ (Interim measures in the case of patent infringement and counterfeiting in the Hungarian courts’ case-law) (1991) 9 Magyar Jog 54449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bércesi, Z., and Kecskés, L., ‘A törvényi védelem és az ideiglenes intézkedés alkalmazásának lehetőségei és problémái szabadalombitorlás miatt indított perekben’ (The prospects and problems of the application of legal protection and interim measures in court cases for patent infringement) (2001) 9 Magyar Jog 53747.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czoboly, G., Juhász, L., Kengyel, M., Király, L., and Nemessányi, Z., Polgári eljárásjog (Civil procedural law) (Dialóg Campus 2013).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, B., ‘A Brüsszel I. rendelet alkalmazhatósága az európai versenyjogi jogsértésekkel kapcsolatos kártérítési keresetek kapcsán hozott ideiglenes intézkedésekre’ (The applicability of the Brussels I Regulation to interim measures adopted in respect of damages actions for breach of the EU competition rules) (2014) 2 Versenytükör 7885.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kapa, M., ‘Jogvédelem és ideiglenes intézkedés. Recenzió Wopera Zsuzsa “Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában” című monográfiájáról’ (Legal protection and interim measures. Review on Zsuzsa Wopera’s monograph entitled “Effective legal protection in Hungarian and European Union civil procedural law”) (2008) 6 Magyar Jog 44647.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nehéz-Posony, M., ‘Ideiglenes intézkedés: van, de nincs’ (Interim measures: they exist, but to no avail) (2011) 5 Ügyvédek Lapja 3738.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztovits, A., ‘Ideiglenes intézkedések a határokon átnyúló szülői felelősséggel kapcsolatos perekben — az Európai Unió Bíróságának legújabb joggyakorlata tükrében’ (Interim measures in court cases concerning cross-border parental responsibility — in the light of the latest case-law of the European Court of Justice) (2010) 4 Családi Jog 1824.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztovits, A., Pribula, L., Szabó, I., Udvary, S., and Wopera, Zs., Polgári eljárásjog I. (Civil Procedural Law I.) (HVG—ORAC Budapest, 2013)

 • Szekeres, Sz., ‘Az ideiglenes és biztosítási intézkedések jogharmonizációs szempontú vizsgálata’ (The analysis of interim and protective measures from a legal harmonisation point of view) (2001) 4 Európai Jog 2228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, S., ‘Ideiglenes intézkedés védjegybitorlási ügyekben’ (Interim measures in cases for trade mark infringement) in Harsági, V. and Wopera, Zs. (eds), Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században: tanulmánykötet Gáspárdy László emlékére (HVG—ORAC, Budapest, 2007) 389400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wopera, Zs., ‘Az ideiglenes intézkedés szabályozásának várható tendenciái az Európai Unióban’ (The expected trends of the regulation of interim measures in the European Union) (2000) 1 Magyar Jog 5053.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wopera, Zs., ‘Európai körkép egyes államok polgári eljárásjogának ideiglenes intézkedéseiről’ (A European overview of interim measures in the civil procedural laws of certain Member States) (2001a) 5 Jogtudományi Közlöny 21321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wopera, Zs., ‘Az ideiglenes intézkedések a Brüsszeli Egyezmény 24. cikkére vonatkozó európai bírósági joggyakorlat tükrében’ (Interim measures in the light of the European courts’ case-law) (2001b) 12 Magyar Jog 74351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wopera, Zs., ‘Az ideiglenes intézkedés szabályozása az Európai Unió egyes jogforrásaiban’ (The regulation of interim measures in the European Union’s sources of law) (2002) 4 Európai Jog 1521.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wopera, Zs., ‘Az ideiglenes intézkedés perjogi intézményének elméleti megközelítési lehetőségei’ (Options for a theoretical approach to the procedural legal instrument of interim measures) (2003) 5 Jogtudományi Közlöny 22733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wopera, Zs., ‘A határon átnyúló ideiglenes intézkedések. Reflexió a Brüsszel I. rendelet alkalmazásáról szóló 2007. évi Jelentés megállapításaira’ (Cross-border interim measures. Reflection on the findings of the 2007 report on the application of the Brussels I Regulation) in Wopera, Zs. and Asztalos, Zs. (eds), Egységesülő polgári eljárásjog Európában. Tanulmánykötet (2009) 1935.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wopera, Zs., ‘Az ideiglenes intézkedés speciális szabályozása a szellemi tulajdonvédelem területén’ (The special regulation of interim measures in the field of the protection of intellectual property) in Barzó, T. (ed), A szellemi tulajdon. Az Állam- és Jogtudományi Kar által 2010. június hó 4. napján „A szellemi tulajdon védelme” címmel szervezett konferencián elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye (Miskolc, Bíbor 2011) 142160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation