View More View Less
 • * Károli University
Full access

Cross Mark

The author analyses the newly codified civil procedure regarding its overall position towards the distribution of the obligations between the parties, their lawyers and the judges. Every civil procedure is balanced on the axis of this distribution, changing their inquisitorial or adversarial nature as the obligations vary. As the author illuminates, the new Code strikes a delicate balance between the elevated responsibilities of the parties and particularly their lawyers, and on the other side the courts having the burden of adjudicating a case in a fair and just way within reasonable time.

 • Gyekiczky, T., ‘Törvény születik. Adalékok az 1952. évi polgári perrendtartás keletkezésének történetéhez. (Egy levéltári kutatás előzetes tapasztalatai).’ (The birth of an act of law. Additional pieces of information on the history of the elaboration of the 1952 Code of Civil Procedure. /The prior experience of an archival research/) in Wopera, Zs. (ed), 50 éves a polgári perrendtartás. (Novotni Kiadó 2003).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyekiczky, T., Helyzetjelentés (Levéltári iratok polgári eljárásjogunk történetéből) (Progress report/ Archival documents from the history of our civil procedural law/) (Gondolat 2006).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyekiczky, T., Befordítva — Levéltári iratok a jogpolitikáról, a bíróságokról, és a bíráskodás lehetőségeiről a „Kádár” korszakban (1958—1990) (Turning inwards — Archival documents on legal policy, courts and the possibilities of adjudication during the Kádár era (1958—1990) (Patrocinium 2016).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éless, T., ‘Szerkezeti alapkérdések a polgári per kapcsán’ (Structural Fundamental Issues Regarding the Civil Litigation), (2013) 10 Magyar Jog 61415.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éless, T. and Döme, A., ‘Alapvetések a polgári per szerkezetéhez’ (Fundamental Issues of the Structure of the Litigation) in Németh, J.Varga, I. (eds), Egy új polgári perrendtartás alapjai (The Foundations of a New Civil Procedure) (HVG—ORAC 2014) 5078.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klein, F.: Pro futuro: Betrachtungen über Probleme der Civilproceßreform in Österreich, (Deuticke 1891).

 • Köbler, F., Az állítási érdek szabályai: tekintettel a magyar polgári perrendtartás törvényjavaslatára, (Interest of Allegation of Facts With Regard to the Bill of Civil Procedure) (Franklin-Társulat 1901).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Udvary, S., ‘Rules of Representation in the Light of the Constitutional Court’s Decisions’ in Papp, Zs. (ed), The Hungarian Civil Procedural Law in the ‘90s and the EU Law Harmonisation (ELTEÁJK 2003) 32845.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, I., ‘Úton az egységes európai peres eljárás felé? — Észrevételek az első mérföldkőnek szánt „Bagatell Rendelet”-hez.’ (On the Way to the Unified European Civil Procedure? — Remarks to the First Milestone, the Bagatelle-Regulation) (2008) 5 Európai Jog 914.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, I., ‘Egység és sokféleség a perrendi kodifikációban — egy új polgári perrendtartás szabályozási előkérdései’ (Unity and Diversity in the Procedural Codification — The Regulatory Preliminary Issues of a New Civil Procedure) in Németh, J. and Varga, I. (eds), Egy új polgári perrendtartás alapjai (HVG—ORAC 2014).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walter, H. R., ‘Die Ideen Franz Kleins und ihre Bedeutung fur die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Europa’ (2008) 25 Ritsumeikan Law Review 10110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation