View More View Less
 • * University of Pécs
Full access

Cross Mark

The present study analyses the rules of the new Code of Civil Procedure (hereinafter referred to as CCP) on access to information and evidence on the basis of the provisions of the draft bill submitted to the Parliament (draft bill no. T/11900).

The new CCP reiterates that the main objective is the impartial adjudication of cases, which is to be achieved by ensuring the effectiveness of proceedings, strengthening the parties’ obligation to tell the truth within a fair trial, introducing a split system of proceedings and the court’s contributive actions, obliging both parties, as a general rule, to be represented by a legal representative (the high courts’ model), regulating the means of electronic communication and strengthening the parties’ right to dispose of the taking of evidence.

During the examination of the topic of the taking of evidence, I had been concerned about the issue of what are the parties’ true expectations from the judicial system and to what extent the legislator is able to live up to them. The parties expect from the courts to reveal the truth in order to provide compensation for the damage suffered by them, and the new CCP seeks to meet this social expectation within the framework of the parties’ factual allegations. The issue of whether the parties’ allegations are true is of essential nature in the proceedings, and based on their assessment the court should deliver a just (true to the facts) judgement. Following the court’s judgement, the case adjudged — on the basis of the legal premise of Ulpian: ‘Res iudicata pro veritate accipitur’ — must be taken for truth. The new regulation aims to ensure the implementation and enforceability of those procedural requirements that are related to the objective of evidence taking (the court has to become convinced of the veracity of the parties’ allegations) and the parties’ interests in the taking of evidence (the parties seek to convince the court).

 • Czoboly, G., A perelhúzódás megakadályozásának eljárási eszközei (Procedural means to prevent the protraction of proceedings) (PhD manuscript, Pécs 2013).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cserba, L.: ‘A perjogi kodifikáció elé.’ (Foreword to the codification of civil procedural law) in Varga, I. (ed), Codificatio processualis civilis, Studia in Honorem Németh János II (ELTE 2013), 918.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Döme, A., ‘A perkoncentráció kulcsa: a közbeszóló határozat’ (The key to the concentration of proceedings: the intervening decision). in Németh, J. and Varga, I. (ed), Egy új Polgári Perrendtartás alapjai (HVG—ORAC 2014) 393416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ervo, L., ‘Preface’ in Ervo, L. and Nylund, A. (eds), Current Trends in Preparatory Proceedings, A Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries, (Springer 2016).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éless, T., and Varga, I. (eds), A Polgári Perjogi Kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 17.) kormányhatározat által elkészíteni rendelt Munkabizottsági Szakértői Javaslat Normaszöveg- és Indokolás Tervezete. (The draft version of the provisions and explanatory memorandum of the new Code of Civil Procedure as elaborated by the experts of the Working Committee on the New Code of Civil Procedure on the basis of Government Decision no. 1267/2013 of 17 May 2013 on the Codification of Civil Procedural Law) 30 October 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éless, T., and Ébner, V., ‘A percezúra — az érdemi tárgyalás előkészítése’ (The division of procedural phases — the preparation of the on-the-merits hearing) in Németh, J. and Varga, I. (eds), Egy új Polgári Perrendtartás alapjai (HVG—ORAC 2014) 37792.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éless, T., and Parlagi, M., ‘Az érvényesített joghoz kötöttség’ (The prohibition of going beyond the limits of the rights claimed) in Németh, J. and Varga, I. (eds), Egy új Polgári Perrendtartás alapjai (HVG—ORAC 2014) 35561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas, J., and Kengyel, M., Bizonyítás a polgári perben. (The taking of evidence in civil proceedings) (KJK 2005).

 • Ferenczy, Á., ‘Az információs technológia a polgári perekben’ (Information technology in civil proceedings) in Siska, K. et al. (eds), Tudományos Diákest Tanulmánykötet II. (DE 2015) 7694.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herédi, E., ‘A ius nevében’ (In the name of ius) in Varga, I. (ed), Codificatio processualis civilis, Studia in Honorem Németh János II, (ELTE 2013) 7992.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juhászné Zvolenszki, A., ‘A Pp. I. fejezetének múltja, jelene, jövője, avagy a törvény célja és alapelvei a kodifikációk tükrében’ (The past, present and future of Chapter I of the CCP or the objectives and principles of the Code in the light of the codification) in Gellén, K. and Görög, M., Lege et Fide, Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (Iurisperitus 2016) 26273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kengyel, M., A polgári peres eljárás kézikönyve (The manual of civil procedure) (KJK—KERSZÖV 1995).

 • Kengyel, M., Magyar polgári eljárásjog (Hungarian civil procedural law) (12th edition, Osiris 2014).

 • Király, L., and Füzy, T., ‘Az előzetes bizonyítás’ (The preliminary taking of evidence) in Kengyel, M. (ed), A polgári perbeli bizonyítás gyakorlati kézikönyve (KJK 2005) 8091.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Király, L., and Simon, L., ‘A bizonyítási kötelezettség és a bizonyítási teher különös szabályai a gyakorlat tükrében’ (Special rules on the obligation to produce evidence and on the burden of proof in the light of the courts’ practice) in Kengyel, M. (ed), A polgári perbeli bizonyítás gyakorlati kézikönyve (KJK 2005) 14386.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köblös, A., ‘Hungary: Towards More Efficient Preparatory Proceedings’ In Ervo, L. and Nylund, A. (eds), Current Trend sin Preparatory Proceedings, A Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries (Springer 2016) 185205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Légrádi, I., Gondolatok a bizonyítás általános kérdéseihez (Thoughts on the general issues of the taking of evidence) in Németh, J. and Varga, I. (eds), Egy új Polgári Perrendtartás alapjai (HVG—ORAC 2014) 44373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyary G. , and Nizsalovszky, E., Magyar polgári perjog (Hungarian civil procedural law) (Franklin 1939).

 • Magyary, G., A magyar polgári eljárás alaptanai. (The basic doctrines of the Hungarian civil procedure) (Franklin 1898).

 • Nagy, A., A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata. (Commentary to Act no. III of 1952 on the Code of Civil Procedure) (CompLex 2015).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, J., and Kiss, D. (eds), A Polgári perrendtartás magyarázata (Commentary to the Code of Civil Procedure) (Volume 1, CompLex 2010).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, J., and Varga, I. (eds), Egy új Polgári Perrendtartás alapjai. (The foundations of a new Code of Civil Procedure) (HVG 2014).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Névai, L., and Szilbereki, J., Polgári eljárásjog. (Civil procedural law) (3rd edition, Tankönyvkiadó 1974).

 • Papp, Zs., ‘Gondolatok a jogsértő módon előállt bizonyítási eszközök és az egyes alapjogok megsértésének polgári perjogi kezeléséről, különös tekintettel a Pp. kodifikációra’ (Thoughts on how to handle unlawfully produced means of evidence and the infringement of certain fundamental rights in civil proceedings, with special regard to the codification of the CCP) in Varga I. (ed), Codificatio processualis civilis, Studia in Honorem Németh János II (ELTE Eötvös 2013) 297310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, Zs., Az illegális eredetű, illetve a felhasználásukkal személyiségi jogot sértő információk a polgári perbeli bizonyításban (Pieces of evidence of illegal origin or the use of information in violation of personality rights during the taking of evidence in civil proceedings) (PhD thesis, ELTE 2011)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pákozdi, Z., ‘Új intézmények a Pp. koncepciójában- az anyagi pervezetés jog-összehasonlító megközelítésben’ (New instruments in the concept of the new CCP — substantive measures of organization of procedure from a comparative legal approach) (2014) 2 Acta Universitatis Szegediendis, Forum, Acta Juridica et Politica 14554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, I., ‘Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve’ (The effectiveness of proceedings and the principle of the timeliness of procedural acts) in Varga, I. (ed), Codificatio processualis civilis, Studia in Honorem Németh János II (ELTE 2013) 36576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalma, J., ‘A rendelkezési elv az európai és a magyar polgári peres eljárásban’ (The dispositive principle in the European and Hungarian civil procedure) in Gellén, K. and Görög, M., Lege et Fide, Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (Iurisperitus 2016) 56272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, I., ‘Perrendi szabályozási igények azonosítása jog-összehasonlító kitekintéssel’ (The identification of the needs to re-regulate the Code of Civil Procedure with a comparative legal regard) in Varga, I. (ed), Codificatio processualis civilis, Studia in Honorem Németh János II (ELTE 2013) 489514.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, I., and Légrádi, I., ‘Az egyes bizonyítékok’ (The different pieces of evidence) in Németh, J. and Varga, I. (eds), Egy új Polgári Perrendtartás alapjai (HVG—ORAC 2014).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, I., ‘A polgári perjogi kodifikáció állása és tartalmi sarokpontjai a Szakértői Javaslat kidolgozásának szakaszában’ (The status and substantive corner points of the codification of civil procedural law in the phase of the elaboration of the Experts’ Draft Proposal) (2015) 5 Közjegyzők Közlönye 2032.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Virág, Cs., ‘Az alaki igazságosságot előtérbe helyező fair eljárás nem zárja ki a jó és helyes döntés lehetőségét’ (A due process that favours formal truth does not preclude the possibility of rendering a right and proper decision) in Németh, J. and Varga, I. (eds), Egy új Polgári Perrendtartás alapjai (HVG—ORAC 2014) 36276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation