View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Restricted access
 • 1

  Butcher, J. (2003) A Humanistic Perspective on the Volunteer-recipient Relationship: A Mexican Study. In: Dekker, P. – Halman, L. (eds) The Values of Volunteering. Cross-Cultural Perspectives. New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, Kluver Academic/Plenum Publishers. pp. 111–126.

 • 2

  Clary, E. G. – Snyder, M. – Ridge Robert, D. – Copeland, J. – Stukas, A. – Haugen, J. & Miene, P. (1998) Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74/6. pp. 1516–1530.

 • 3

  Fényes H. – Kiss G. (2011) Az önkéntesség Európai Éve – Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége. Debreceni Szemle, I. rész, vol. XIX. No. 4. pp. 360–368.

 • 4

  Hustinx, L. (2001) Individualization and New Styles of Youth Volunteering an Empirical Exploration. Voluntary Action, 3/2. pp. 57–76.

 • 5

  Markos V. (2015) Az iskolai közösségi szolgálat iránti attitűdök a középiskolások körében. In: Dobi E. (ed.) Juvenilia VI. Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. Debrecen, Printart-Press Kft. pp. 209–224.

 • 6

  Pusztai G. – Fényes H. (2014) Önkéntesség és vallásosság összefüggései eltérő felekezeti kompozíciójú közegekben. In: Pusztai G. – Lukács Á. (eds) KözössÉGteremtők. Tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 329–350.

 • 7

  Schulze, G. (2000) Élménytársadalom. A jelenkor kulturszociológiája. A mindennapi élet esztétizálódása. Szociológiai Figyelő, 15/1–2. pp. 135–157.

 • 8

  Schulze, G. (2003) A Német Szövetségi Köztársaság kulturális átalakulása. In: Wessely Anna (ed.) A kultúra szociológiája. Budapest, Osiris Kiadó. pp. 186–204.

 • 9

  Stefanescu, F. – Osvat, C. (2011) Volunteer Landmarks among College Students. The Yearbook of the „Gh. Zane” Institute of Economic Reserches, 01/2011, 20(2). pp. 139–149.

 • 1

  European Economic Forecast (2016). http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter/cc_serbia_en.pdf [Letöltve: 2016. 02. 12.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)