View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Open access

Absztrakt:

A digitális korban az adatbőség, az információtömeg, a sok területen elvileg korlátlan hozzáférés hatására gyökeresen megváltoznak a kutatás és az oktatás alapelvei és módszerei. Küszöbön áll a 19. században kialakult tudás és tudományértelmezés meghaladása. Az oktatás fő feladata már nem a tudásátadás, hanem az, hogy eligazítson az információkhoz való hozzáférésben, megtanítson a szelektálásra, és segítse a sokféle új információ adekvát beépítését a meglévő tudásba. A tanári tevékenység a korábbinál magasabb tudásszintet és széles körű tájékozottságot igényel, egyúttal társadalmi szerepe megerősödik, presztízse jelentősen megnő. Ebben a helyzetben a korábbinál is fontosabb szerepet kell kapniuk az ún. általános műveltségi ismereteknek (liberal arts). A tömeges online kurzusok rendszere több vonatkozásban jól használható lehet a felsőoktatásban és a tudásmenedzsment területén.

 • 1

  Betts, A. – Vialta, J. M. (2016) Higher Education Institutions and Municipalities. Acting Hand in Hand? Paper Presented at the ACA Annual Conference (UniverCities. Higher Education Institutions and Their Habitat). Budapest, 20–22 November. https://www.dropbox.com/sh/ar7ynol49ffjwc3/AAAt0c46dR59glIdl2ZTMaa3a/Presentations%20ACA%202016%20Budapest?dl=0&preview=Alicia+Betts+%26+Josep+Vilalta.pdf [Letöltve: 2017. 02. 27.]

 • 2

  Cole, J. R. (2016) Toward a More Perfect University. Public Affairs, New York.

 • 3

  Czerniewicz, A. D. – Deacon, A. – Glover, M. & Walji, S. (2016) MOOC – Making and Open Educational Practicies. Journal of Computing in Higher Education. Special Issue on Open Education DOI 10.1007/s12528-016-9128-7.

 • 4

  Elkana, Y. – Klöpper, H. (2016) The University of the Twenty-first Century. Teaching the New Enlightenment in the Digital Age. Budapest, New York, Central University Press.

 • 5

  European Indicators (2016) European Indicators and Ranking Methodology for Universitiy Third Mission European Commission. http://e3mproject.eu/results.html [Letöltve: 2017. 02. 27.]

 • 6

  Gidley, J. M. (2016) Post-Formal Education: A Philosophy for Complex Future. Springer, Cham.

 • 7

  Hrubos I. (2016a) Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának második szakasza. Helyzetkép félidőben. In: Fehévári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds): Oktatás és fenntarthatóság. HERA Évkönyvek III. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. pp. 263–274.

 • 8

  Hrubos I. (2016b) A digitalis campus. Educatio, 25/4. pp. 538–545.

 • 9

  Jensen, J. (2014) Globalizáció és új kormányzás. Budapest, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet.

 • 10

  Jereváni Kommuniké (2015). http://www.tka.hu/hir/3328/jerevani-kommunike [Letöltve: 2017. 02. 27.]

 • 11

  Kiss I. (2016) How Can Sustainable Campus Development Support the Resilience of Our Cities? Paper Presented at the ACA Annual Conference (UniverCities. Higher Education Institutions and Their Habitat), Budapest, 20–22 November. https://www.dropbox.com/sh/ar7ynol49ffjwc3/AAAt0c46dR59glIdl2ZTMaa3a/Presentations%20ACA%202016%20Budapest?dl=0&preview=Ida+Kiss+-+ACA+presentation+-+161120.pdf [Letöltve: 2017. 02. 27.]

 • 12

  Kozma T. (2016) A tanulás térformáló ereje. Educatio, 25/2. pp. 161–169.

 • 13

  Teperics G. – Dorogi Z. (2014) Az egyetemek gazdasági és regionális hatásai. Educatio, 23/3. pp. 451–461.

 • 14

  Altbach P. G. – Reisberg, L. & Rumbley, L. E. (2009) Trends in Global Higher Education. Tracking an Academic Revolution. A Report Prepared for the UNESCO World Conference on Higher Education. Executive Summary. https://scholar.google.hu/scholar?q=trends+in+global+higher+education+(2009)+tracking+an+academic+revolution.&hl=hu&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiKmseSpbLSAhUHcRQKHX-pBUoQgQMIITAA http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf [Letöltve: 2017. 02. 27.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)