View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Absztrakt:

A digitális korban az adatbőség, az információtömeg, a sok területen elvileg korlátlan hozzáférés hatására gyökeresen megváltoznak a kutatás és az oktatás alapelvei és módszerei. Küszöbön áll a 19. században kialakult tudás és tudományértelmezés meghaladása. Az oktatás fő feladata már nem a tudásátadás, hanem az, hogy eligazítson az információkhoz való hozzáférésben, megtanítson a szelektálásra, és segítse a sokféle új információ adekvát beépítését a meglévő tudásba. A tanári tevékenység a korábbinál magasabb tudásszintet és széles körű tájékozottságot igényel, egyúttal társadalmi szerepe megerősödik, presztízse jelentősen megnő. Ebben a helyzetben a korábbinál is fontosabb szerepet kell kapniuk az ún. általános műveltségi ismereteknek (liberal arts). A tömeges online kurzusok rendszere több vonatkozásban jól használható lehet a felsőoktatásban és a tudásmenedzsment területén.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Betts, A. – Vialta, J. M. (2016) Higher Education Institutions and Municipalities. Acting Hand in Hand? Paper Presented at the ACA Annual Conference (UniverCities. Higher Education Institutions and Their Habitat). Budapest, 20–22 November. https://www.dropbox.com/sh/ar7ynol49ffjwc3/AAAt0c46dR59glIdl2ZTMaa3a/Presentations%20ACA%202016%20Budapest?dl=0&preview=Alicia+Betts+%26+Josep+Vilalta.pdf [Letöltve: 2017. 02. 27.]

 • 2

  Cole, J. R. (2016) Toward a More Perfect University. Public Affairs, New York.

 • 3

  Czerniewicz, A. D. – Deacon, A. – Glover, M. & Walji, S. (2016) MOOC – Making and Open Educational Practicies. Journal of Computing in Higher Education. Special Issue on Open Education DOI 10.1007/s12528-016-9128-7.

 • 4

  Elkana, Y. – Klöpper, H. (2016) The University of the Twenty-first Century. Teaching the New Enlightenment in the Digital Age. Budapest, New York, Central University Press.

 • 5

  European Indicators (2016) European Indicators and Ranking Methodology for Universitiy Third Mission European Commission. http://e3mproject.eu/results.html [Letöltve: 2017. 02. 27.]

 • 6

  Gidley, J. M. (2016) Post-Formal Education: A Philosophy for Complex Future. Springer, Cham.

 • 7

  Hrubos I. (2016a) Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának második szakasza. Helyzetkép félidőben. In: Fehévári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds): Oktatás és fenntarthatóság. HERA Évkönyvek III. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. pp. 263–274.

 • 8

  Hrubos I. (2016b) A digitalis campus. Educatio, 25/4. pp. 538–545.

 • 9

  Jensen, J. (2014) Globalizáció és új kormányzás. Budapest, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet.

 • 10

  Jereváni Kommuniké (2015). http://www.tka.hu/hir/3328/jerevani-kommunike [Letöltve: 2017. 02. 27.]

 • 11

  Kiss I. (2016) How Can Sustainable Campus Development Support the Resilience of Our Cities? Paper Presented at the ACA Annual Conference (UniverCities. Higher Education Institutions and Their Habitat), Budapest, 20–22 November. https://www.dropbox.com/sh/ar7ynol49ffjwc3/AAAt0c46dR59glIdl2ZTMaa3a/Presentations%20ACA%202016%20Budapest?dl=0&preview=Ida+Kiss+-+ACA+presentation+-+161120.pdf [Letöltve: 2017. 02. 27.]

 • 12

  Kozma T. (2016) A tanulás térformáló ereje. Educatio, 25/2. pp. 161–169.

 • 13

  Teperics G. – Dorogi Z. (2014) Az egyetemek gazdasági és regionális hatásai. Educatio, 23/3. pp. 451–461.

 • 14

  Altbach P. G. – Reisberg, L. & Rumbley, L. E. (2009) Trends in Global Higher Education. Tracking an Academic Revolution. A Report Prepared for the UNESCO World Conference on Higher Education. Executive Summary. https://scholar.google.hu/scholar?q=trends+in+global+higher+education+(2009)+tracking+an+academic+revolution.&hl=hu&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiKmseSpbLSAhUHcRQKHX-pBUoQgQMIITAA http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf [Letöltve: 2017. 02. 27.]