View More View Less
 • 1 ELTE PPK, 1118 Budapest, Ménesi út 75.
 • | 2 Viselkedéskutató Társadalomtudományi és Szolgáltató Kft.
 • | 3 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
 • | 4 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Open access

Absztrakt:

A tanulmány egy, a magyarországi pedagógusok internetezési szokásait, az új infokommunikációs eszközök használatával kapcsolatos tapasztalatait, továbbá a modern infokommunikációs technológiákkal és eszközökkel, illetve azok tanórai alkalmazásával kapcsolatos vélekedéseit vizsgáló empirikus kutatás eredményeit mutatja be. A kutatás a magyarországi közoktatási intézmények, illetve az intézményekben fő munkaviszony keretében alkalmazott pedagógusok országos reprezentatív mintáján (132 intézmény, 962 pedagógus) készült, személyes megkereséssel, kevert kérdezési technikával. A tanulmány a magyarországi pedagógusok körében kapott eredmények bemutatása mellett kitér azok hazai általános populációs és nemzetközi kontextusban való értelmezésére is, valamint arra, hogy az eredmények alapján az oktatási intézmények és a pedagógustársadalom mennyiben jelentik az infokommunikációs fejlesztések bázisát, illetve szűk keresztmetszeteit.

 • 1

  Eurostat (2014) Internet Access and Use in 2014. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=isoc_ci_cfp_pu [Letöltve: 2017. 02. 02.]

 • 2

  ICT Report (2012) Magyar Infokommunikációs jelentés 2012 – A lakosság infokommunikációs fejlettsége. Éves jelentés. Bell Research, Budapest.

 • 3

  NRC, Ariosz (2014) Lakossági internethasználat. Online Piacfelmérés 2013. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. http://nmhh.hu/dokumentum/162930/lakossagi_internethasznalat_kutatasi_osszefoglalo_2013.pdf [Letöltve: 2017. 02. 02.]

 • 4

  NRC, Ariosz (2015) Lakossági internethasználat. Online Piacfelmérés 2014. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. http://nmhh.hu/dokumentum/166308/internet_2014_webre.pdf [Letöltve: 2017. 02. 02.]

 • 5

  OECD (2014) Talis 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, TALIS,

 • 6

  OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264196261-en. [Letöltve: 2017. 02. 02.]

 • 7

  Paksi B. – Schmidt A. (2016) Pedagógusok újmédia-használata. In: Gabos E. (ed.): A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra. (KOBAK sorozat.) Budapest, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. pp. 162–177.

 • 8

  Paksi B. – Schmidt A. – Magi A. – Felvinczi K. & Demetrovics Zs. (2015) A pedagógusok az új infokommunikációs technológiák világában. MPT XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése. Lélek-Net a léleknek: az ember a változó technikai közegek világában. 2015. május 28–30. Eger. In: Vargha A. (ed.): Kivonatkötet. p. 198. http://mptnagygyules.hu/images/kivonatkotet2015_0520.pdf [Letöltve: 2017. 02. 02.]

 • 9

  Survey of Schools: ICT in Education (2013) European Commission, Publications Office of the European Union Luxembourg, p. 159. https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf [Letöltve: 2017. 02. 02.]

 • 10

  Századvég (2012) Omnibuszos kutatás meghatározott szakpolitikai témában – Informatika. Kézirat.

 • 11

  Z. Karvalics L. (2007) Információs társadalom – mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete. In: Pintér R. (ed.): Információs társadalom. Az elmélettől a politikai gyakorlatig. Budapest, Gondolat – Új Mandátum. pp. 30–46.