Author:
András Buda Debreceni Egyetem 4002 Debrecen, Pf. 400.

Search for other papers by András Buda in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A 21. század digitális forradalma, a megváltozott tanulók, az új típusú tanulási környezet, az új technológia új módszereket és szemléletmódokat kívánnak meg a pedagógusoktól. De vajon felismerték-e a különböző oktatási intézmények pedagógusai az IKT-eszközök alkalmazásában rejlő lehetőségeket? Változott-e attitűdjük a technológia oktatási felhasználásával kapcsolatban?

Úgy gondoljuk, hogy e kérdéskörről érdemes és tanulságos kiemelten megvizsgálni egy nagyváros, jelen esetben Debrecen pedagógusainak a véleményét, tevékenységstruktúráját. Ezért szerveztük meg kutatássorozatunkat, melynek során négy alkalommal kértük kérdőívünk kitöltésére a közoktatásban dolgozókat. A tanulmány a kutatások néhány eredményét mutatja be.

 • 1

  Aknai D. O.– Czékmán B. – Fehér P. (2016) Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások, használata és készítése az iskolában. In: Márhoffer N., Szekeres N. & Szücs-Rusznak K. (eds): Horizontok és dialógusok. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet. pp. 22–23.

 • 2

  Buda A. (2007) A pedagógusok és az IKT kompetenciaterület. pp. 83–87. http://bmf.hu/conferences/multimedia2007/17_BudaAndras.pdf [Letöltve: 2014. 05. 28.]

 • 3

  Buda A. (2012) Mire használhatók a szavazórendszerek? Oktatás-Informatika, 4/1–2. http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/buda-andras-mire-hasznalhatok-a-szavazorendszerek/ [Letöltve: 2014. 05. 28.]

 • 4

  Buda A. (2014) ICT in Education. In: Kapounová, J. (ed.): Information and Communication Technologies in Education Overview in Visegrad countries. Ostrava, University of Ostrava. pp. 15–32.

 • 5

  Buda A. (2017) IKT és oktatás: Együtt vagy egymás mellett? Szeged, Belvedere Meridionale.

 • 6

  Buda A. – Bedő A. – Lévai D. (2014) Omnia Mutantur. In: Németh N. V. (ed.): Képzők és képzettek: Pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. Szeged, Belvedere Meridionale. pp. 117–131.

 • 7

  Czédliné Bárkányi É. (2013) IKT eszközök használata az oktatásban. In: Karlovitz, J. T. & Torgyik J. (eds): Vzdelávanie, výskum a metodológia. Komárno, International Research Institute. pp. 332–343. http://www.irisro.org/pedagogia2013januar/0409CzedlineBarkanyiEva.pdf [Letöltve: 2016. 05. 14.]

 • 8

  Csákó M. (1998) Az általános iskolai pedagógusok és az iskolai számítógépek használata. Új Pedagógiai Szemle, 48/2. pp. 97–108.

 • 9

  Fenn, J. – Raskino, M. (2008) Mastering the Hype Cycle: How to Choose the Right Innovation at the Right Time. Boston, Harvard Business Press.

 • 10

  Gonda Zs. (2013) Az IKT alkalmazásának lehetőségei a magyartanárképzésben. In: Dringó- Horváth I. – N. Császi I. (eds): Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem. http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_4.html [Letöltve: 2016. 05. 14.]

 • 11

  Hadley, M. – Sheingold, K. (1993) Commonalities and Distinctive Patterns in Teachers Integration of Computers. American Journal of Education, 101. pp. 261–315.

 • 12

  Holik I. (2014) Mentortanárok digitális kompetenciái. In: Takács M., Namesztovszki Zs. & Vinkó A. (eds): 1. IKT AZ OKTATÁSBAN / IKT u obrazovanju. Konferencia. Subotica, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. pp. 237–245.

 • 13

  IVSZ (2015) Az iskolai digitális oktatás megújítási terve.http://ivsz.hu/oktatas/digitalis-oktatasi-kialtvany/ [Letöltve: 2017. 02. 04.]

 • 14

  Jensen, B. – Sandoval-Hernández, A. – Knoll, S. & Gonzalez, E. J. (2012) The Experience of New Teachers: Results from TALIS 2008. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264120952-en [Letöltve: 2015. 08. 23.]

 • 15

  Kárpáti A. (1999) Digitális pedagógia – A számítógéppel segített tanítás módszerei. Új Pedagógiai Szemle, 4. pp. 76–89.

 • 16

  Kárpáti A. – Szálas T. – Kuttner Á. (2012) Közösségi média az oktatásban – Facebook-esettanulmányok. Iskolakultúra, 22/10. pp. 11–42.

 • 17

  Kétyi A. (2009) Csinál-e forradalmat az interaktív tábla. Iskolakultúra Online, 1. pp. 12–23. http://www.iskolakultura.hu/iol/iol_2009_12-23.pdf [Letöltve: 2015. 05. 04.]

 • 18

  Kis-Tóth L.– Borbás L. – Kárpáti A. (2014) Táblagépek alkalmazása az oktatásban: tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, 24/9. pp. 50–71.

 • 19

  Koltai A. (2010) A kistigrisek nagy ugrása – A mobilkommunikáció evolúciója Gartner hiperciklus-elmélete alapján. Információs Társadalom, 10/3-4. pp. 5–26.

 • 20

  Kozma T. (2015) Az Ubuntu világa. Educatio, 21/2. pp. 213–221.

 • 21

  Lakatosné Török E. – Kárpáti A. (2009) Az informatikai kompetencia, a pedagógiai gyakorlat és az innovációs sikeresség összefüggései az európai digitális tananyagportál magyar kipróbálói csoportjában. Magyar Pedagógia, 109/3. pp. 227–259.

 • 22

  Lannert J. (ed.) (2010) PEDAGÓGUS 2010. Pedagógusok időmérleg vizsgálata. Kutatási zárójelentés. Budapest,Tárki-Tudok.

 • 23

  Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (2016). http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf [Letöltve: 2017. 02. 04.]

 • 24

  McConatha, D. – Penny, C. – Schugar, J. & Bolton, D. (2013) Mobile Pedagogy and Perspectives on Teaching and Learning. Information Science Reference. Hershey PA.

 • 25

  McNair, S. (2001) A felmerülő politikai program teendői. In: OECD-OM: Iskola a holnapért. Tanulással a digitális szakadék áthidalásáért. Budapest, OECD-OM kiadvány. pp. 9–20. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/digital_divide.pdf [Letöltve: 2016. 09. 01.]

 • 26

  Molnár, Gy. (2013) Challenges and Opportunities in Virtual and Electronic Learning Environments. In: Szakál A. (ed.) SISY 2013: IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics. Subotica.

 • 27

  Mumtaz, S. (2000) Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communications Technology: a Review of the Literature. Journal of Information Technology for Teacher Education, 9/3. pp. 319–342.

 • 28

  Nagy Á. (2000) Információs írástudás és informatikai intelligencia. Új Pedagógiai Szemle, 50/4. pp. 34–41.

 • 29

  Negroponte, N. (1995) Being Digital. New York, Alfred A. Knopf.

 • 30

  OECD (2010) PISA 2009 Results: Executive Summary.https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619703.pdf [Letöltve: 2014. 10. 08.]

 • 31

  Oktatás és képzés (2010) Európai Unió Tanácsa, Brüsszel, 2004. március 3. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/eu/interim_report_vegleges_magyarul.pdf [Letöltve: 2016. 11. 21.]

 • 32

  Ollé J. – Lévai D. (2015) A XXI. század oktatástechnológiája II. EKF, Eger, Líceum Kiadó.

 • 33

  Papert, S. (1988) Észrengés. A gyermeki gondolkodás titkos útjai. Budapest, Számalk.

 • 34

  Rosen, L. D. – Weil, M. M. (1995) Computer Availability, Computer Experience, and Technophobia Among Public School Teachers. Computers in Human Behavior, 11. pp. 9–31.

 • 35

  Scheuermann, F. – Pedró, F. (eds) (2009) Assessing the Effects of ICT in Education. Indicators, Criteria and Benchmarks for International comparisons. Luxemburg, Publications Office of the European Union. http://www.rcc.gov.pt/SiteCollectionDocuments/EfectsICTinEducation-OCDE2009.pdf [Letöltve: 2017. 04. 17.]

 • 36

  Simonics I. (2017) Survey of ICT Culture of Mentor Teachers. In: Auer, M. E., Guralnick, D. & Uhomoibhi, J. (eds): Interactive Collaborative Learning: Proceedings of the 19th ICL Conference. Springer. pp. 131–141.

 • 37

  Tari A. (2012) Kik ezek a gyerekek? A Z generáció az iskolapadban. Fordított szocializáció és netkultúra kamaszkorban. In: Tóth-Mózer Sz., Lévai D. & Szekszárdi J. (eds) Digitális Nemzedék. Konferencia tanulmánykötet. Budapest, ELTE PPK. pp. 17–24.

 • 38

  Tóth E.– Molnár Gy. – Csapó B. (2011) Az iskolák IKT-felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján. Iskolakultúra, 21/10–11. pp. 124–137.

 • 39

  Tóth-Mózer Sz. – Kárpáti A. (2016) A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggésrendszere egy empirikus kutatás tükrében. Magyar Pedagógia, 116/ 2. pp. 121–150.

 • 40

  Vahtivuori-Hänninen, S.– Halinen, I. – Niemi, H. – Lavonen, J. M. J. – Lipponen, L. & Multisilta, J. (2014) A New Finnish National Core Curriculum for Basic Education (2014) and Ttechnology as an Integrated Tool for Learning. In: Niemi, H., Multisilta, J., Lipponen, L. & Vivitsou, M. (eds): Finnish Innovations & Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam, Sense Publishers. pp. 33–44.

 • 41

  Veress J. (2015) Az E-learning és az internetes távoktatásban rejlő lehetőségek – II. rész. Budapest, Lumens. http://lumens.hu/2015/10/13/az-e-learning-es-az-internetes-tavoktatasban-rejlo-lehetosegek-ii-resz/ [Letöltve: 2016. 11. 21.]

 • 42

  Vit O. (2013) Elektronikus tananyagok használata a középiskolai oktatásban – történelem tantárgy. Budapest, OFI. https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/digitalis_kozoktatas_vit_oliver.pdf [Letöltve: 2017. 03. 22.]

 • 43

  Winnans, C. – Brown, D. S. (1992) Some Factors Affecting Elementary Teachers’ Use of the Computer. Computers in Education, 18. pp. 301–309.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 76 10
Jan 2024 0 43 34
Feb 2024 0 40 15
Mar 2024 0 38 38
Apr 2024 0 54 63
May 2024 0 28 37
Jun 2024 0 0 0