View More View Less
 • 1 Médiainformatika Intézet, Eszterházy Károly Egyetem3301 Eger, Pf.: 43.
Open access

Absztrakt:

Munkánk célja a köznevelés digitális átállása érdekében az elmúlt közel egy évtizedben végzett módszertani iskolakísérleteink áttekintő bemutatása, valamint a digitális oktatási környezet kialakítását célzó tevékenység elméleti hátterének ismertetése. A fejlesztések eredményeképpen és mintegy új állomásként született meg a fejlesztő e-biblioterápia pedagógiai innováció, amely egy új módszertani modellként (TransCode-modell) egyedülálló módon fejleszti a transzverzális kompetenciát a 21. század eszközeivel.

 • 1

  Antal P. – Borbás L. – Gulyás E. – Herzog Cs. – Kárpáti A. – Kis-Tóth L. & Racsko R. (2015) Tudásteremtés az új tanulási környezetben: A táblagépek beválásvizsgálata a köznevelés hazai gyakorlatában. Líceumi Paletta, 22. Humán teljesítménytechnológia pályázati különszám.

 • 2

  Antal P. – Kis-Tóth L. (2015) Alsó tagozatos gyerekek olvasásértésének fejlesztése mobil infokommunikációs eszközökkel. In: Hauser Zoltán (ed.): A pedagógus képzés megújítása. Eger, Líceum Kiadó. pp. 259–280.

 • 3

  Borbás L. – Antal P. – Babiczki T. – Csernai Z. – Kis-Tóth L. – Komló Cs. – Könczöl T. – Racsko R. – Varga T. & Mizera T. (eds) (2015) Digitális átállás a köznevelésben: a mobilkommunikációs eszközök bevezetése és alkalmazása az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet. 2015. 273 p.

 • 4

  BYOD: Eszterházy Károly Főiskola: IKT Kutatócsoport. URL: byod.ektf.hu [Letöltve: 2016. 01. 15.]

 • 5

  Dorner H. – Kárpáti A. (2008) Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. Magyar Pedagógia, 108/3. pp. 225–246.

 • 6

  Európai Bizottság (2012) Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében (kivonat). Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 7

  Finnish National Board of Education (2016) National Curriculum for Basic Schools 2014. Helsinki, FNBE.

 • 8

  Gartner (2015) Highlights the Top 10 Strategic Technologies Impacting Education in 2015. https://goo.gl/ONSVm5 [Letöltve: 2016. 09. 10.]

 • 9

  Gulyás E. (2015a) E-biblioterápia, egy új módszer az általános iskolai gyakorlatban. Iskolakultúra, 25/1. pp. 127–138.

 • 10

  Gulyás E. (2015b) E-biblioterápia, úton egy új módszer felé!? In: Nádasi András (ed.): Agria Media 2014: XI. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás: nemzetközi konferencia. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2014. 10. 08. – 2014. 10. 10. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet. pp. 161–169.

 • 11

  Gulyás E. (2016a) A fejlesztő e-biblioterápia lehetőségei az általános iskolában. Kisgyermekek, nagy problémák: 4–9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. A88. pp. 1–12.

 • 12

  Gulyás E. (2016b) Fejlesztő e-biblioterápia. In: Helikon: Irodalomtudományi Szemle: Biblioterápia, irodalomterápia. pp. 296–311.

 • 13

  Gulyás E. – Nagyné Klujber M. – Racsko R. (2016) A táblagépes osztálytermi munka elemzésének lehetősége a Noldus Observer XT videós interakcióelemző szotfver segítségével. Információs Társadalom: társadalomtudományi folyóirat, 15/1. pp. 81–94.

 • 14

  Gyarmathy É. (2012) Ki van kulturális lemaradásban? In: Digitális Nemzedék Konferencia. Tanulmánykötet. Budapest, ELTE PPK. pp. 9−16. https://goo.gl/7gceTo [Letöltve: 2017. 01. 15.]

 • 15

  Herzog Cs. – Kis-Tóth L. – Racsko R. (2014) Tudásteremtés új tanulási környezetben: egy táblagépes kísérlet tanulságai (absztrakt). In: Göncziné Kapros Katalin és Kis-Tóth Lajos (eds): Agria Média 2014 információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia és kiállítás. Program és összefoglalók. Eger, Líceum Kiadó. pp. 54–55.

 • 16

  Herzog Cs. – Racsko R. (2015) Egy táblagéppel támogatott pedagógiai kísérlet tanulói és szülői háttérvizsgálata. In: Torgyik Judit (ed.): Százarcú pedagógia. Komárno, International Research Institute. pp. 81–94.

 • 17

  Herzog Cs. – Racsko R. (2016) Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a pedagógusok körében. Iskolakultúra, 16/10. pp. 3–22.

 • 18

  Karvalics L., Z. (2013) „Digitális beavatottak” egy hiperkonnektív világban. In: Szekszárdi Júlia (ed.): Digitális (de)generáció 2.0. 62-78. Budapest, Underground.

 • 19

  Kauppinen, J. (2016) Curriculum in Finland. Finnish National Board of Education, Torres Vedras 14 th March 2016. Lisboa 15th March 2016.

 • 20

  Kiili, C. – Eskelä-Haapanen, S. (2015) Digital Literacies in the New Finnish National Core Curriculum. Teaching with Tech. https://goo.gl/ighqbh [Letöltve: 2016. 09. 10.]

 • 21

  Kis-Tóth L. – Borbás L. – Kárpáti A. (2014) Táblagépek alkalmazása az oktatásban: tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, 24/9. pp. 50–71.

 • 22

  Kis-Tóth L. – Fülep Á. – Racsko R. (2013) E-papír kísérletek a hazai közoktatásban. Neveléstudomány: oktatás, kutatás, innováció (ISSN: 2063-9546) (1) pp. 107–123. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_1 [Letöltve: 2017. 01. 15.]

 • 23

  Kis-Tóth L. – Gulyás E. – Racsko R. (2014) Változó tanulási környezetek és módszerek. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2014: Oktatás és nevelés – Gyakorlat és tudomány. pp. 131–146.

 • 24

  Koltay T. (2010) Az új média és az írástudás új formái. Magyar Pedagógia, 110/4. pp. 301–309.

 • 25

  Lankshear, C. – Knobel, M. (2008) Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices. New York, Peter Lang.

 • 26

  National Core Curriculum for Basic Education. Finnish National Board of Education (2014) p. 33.

 • 27

  Nemzeti Alaptanterv (2012) 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet. https://goo.gl/yVdsZv [Letöltve: 2017. 01. 15.]

 • 28

  Panel, I. L. (2002) Digital Transformation: A Framework for ICT Literacy. Educational Testing Service. https://goo.gl/oBqEkU [Letöltve: 2016. 09 10.]

 • 29

  Racsko R. (2011) Kísérlet az e-papír eszközök bevezetésére. Könyv és Nevelés, 13/3. pp. 77–84. https://goo.gl/IcmH4i [Letöltve: 2017. 01. 15.]

 • 30

  Stolterman, E. – Fors, C. A. (2004) Information Technology and the Good Life. In: Information Systems Research: Relevant Theory and Informed Practice. p. 689.

 • 31

  Svecnik, E. (2012) Transzverzális kompetenciák integrálása a tanteremi oktatásba a középfokú oktatás első szintjén. Budapest, OFI. https://goo.gl/aEViyE [Letöltve: 2016. 09. 10.]

 • 32

  TeachThought (2014) The Access Model: A 1:1 Framework for Teaching with iPads.https://goo.gl/ttduKj [Letöltve: 2016. 09. 19.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)