Authors:
Lajos Kis-Tóth Médiainformatika Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, 3301 Eger, Pf.: 43.

Search for other papers by Lajos Kis-Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Enikő Gulyás Médiainformatika Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, 3301 Eger, Pf.: 43.

Search for other papers by Enikő Gulyás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Réka Racsko Médiainformatika Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, 3301 Eger, Pf.: 43.

Search for other papers by Réka Racsko in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

Munkánk célja a köznevelés digitális átállása érdekében az elmúlt közel egy évtizedben végzett módszertani iskolakísérleteink áttekintő bemutatása, valamint a digitális oktatási környezet kialakítását célzó tevékenység elméleti hátterének ismertetése. A fejlesztések eredményeképpen és mintegy új állomásként született meg a fejlesztő e-biblioterápia pedagógiai innováció, amely egy új módszertani modellként (TransCode-modell) egyedülálló módon fejleszti a transzverzális kompetenciát a 21. század eszközeivel.

 • 1

  Antal P. – Borbás L. – Gulyás E. – Herzog Cs. – Kárpáti A. – Kis-Tóth L. & Racsko R. (2015) Tudásteremtés az új tanulási környezetben: A táblagépek beválásvizsgálata a köznevelés hazai gyakorlatában. Líceumi Paletta, 22. Humán teljesítménytechnológia pályázati különszám.

 • 2

  Antal P. – Kis-Tóth L. (2015) Alsó tagozatos gyerekek olvasásértésének fejlesztése mobil infokommunikációs eszközökkel. In: Hauser Zoltán (ed.): A pedagógus képzés megújítása. Eger, Líceum Kiadó. pp. 259–280.

 • 3

  Borbás L. – Antal P. – Babiczki T. – Csernai Z. – Kis-Tóth L. – Komló Cs. – Könczöl T. – Racsko R. – Varga T. & Mizera T. (eds) (2015) Digitális átállás a köznevelésben: a mobilkommunikációs eszközök bevezetése és alkalmazása az oktatásban. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet. 2015. 273 p.

 • 4

  BYOD: Eszterházy Károly Főiskola: IKT Kutatócsoport. URL: byod.ektf.hu [Letöltve: 2016. 01. 15.]

 • 5

  Dorner H. – Kárpáti A. (2008) Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. Magyar Pedagógia, 108/3. pp. 225–246.

 • 6

  Európai Bizottság (2012) Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében (kivonat). Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 7

  Finnish National Board of Education (2016) National Curriculum for Basic Schools 2014. Helsinki, FNBE.

 • 8

  Gartner (2015) Highlights the Top 10 Strategic Technologies Impacting Education in 2015. https://goo.gl/ONSVm5 [Letöltve: 2016. 09. 10.]

 • 9

  Gulyás E. (2015a) E-biblioterápia, egy új módszer az általános iskolai gyakorlatban. Iskolakultúra, 25/1. pp. 127–138.

 • 10

  Gulyás E. (2015b) E-biblioterápia, úton egy új módszer felé!? In: Nádasi András (ed.): Agria Media 2014: XI. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás: nemzetközi konferencia. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2014. 10. 08. – 2014. 10. 10. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet. pp. 161–169.

 • 11

  Gulyás E. (2016a) A fejlesztő e-biblioterápia lehetőségei az általános iskolában. Kisgyermekek, nagy problémák: 4–9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve. A88. pp. 1–12.

 • 12

  Gulyás E. (2016b) Fejlesztő e-biblioterápia. In: Helikon: Irodalomtudományi Szemle: Biblioterápia, irodalomterápia. pp. 296–311.

 • 13

  Gulyás E. – Nagyné Klujber M. – Racsko R. (2016) A táblagépes osztálytermi munka elemzésének lehetősége a Noldus Observer XT videós interakcióelemző szotfver segítségével. Információs Társadalom: társadalomtudományi folyóirat, 15/1. pp. 81–94.

 • 14

  Gyarmathy É. (2012) Ki van kulturális lemaradásban? In: Digitális Nemzedék Konferencia. Tanulmánykötet. Budapest, ELTE PPK. pp. 9−16. https://goo.gl/7gceTo [Letöltve: 2017. 01. 15.]

 • 15

  Herzog Cs. – Kis-Tóth L. – Racsko R. (2014) Tudásteremtés új tanulási környezetben: egy táblagépes kísérlet tanulságai (absztrakt). In: Göncziné Kapros Katalin és Kis-Tóth Lajos (eds): Agria Média 2014 információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia és kiállítás. Program és összefoglalók. Eger, Líceum Kiadó. pp. 54–55.

 • 16

  Herzog Cs. – Racsko R. (2015) Egy táblagéppel támogatott pedagógiai kísérlet tanulói és szülői háttérvizsgálata. In: Torgyik Judit (ed.): Százarcú pedagógia. Komárno, International Research Institute. pp. 81–94.

 • 17

  Herzog Cs. – Racsko R. (2016) Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a pedagógusok körében. Iskolakultúra, 16/10. pp. 3–22.

 • 18

  Karvalics L., Z. (2013) „Digitális beavatottak” egy hiperkonnektív világban. In: Szekszárdi Júlia (ed.): Digitális (de)generáció 2.0. 62-78. Budapest, Underground.

 • 19

  Kauppinen, J. (2016) Curriculum in Finland. Finnish National Board of Education, Torres Vedras 14 th March 2016. Lisboa 15th March 2016.

 • 20

  Kiili, C. – Eskelä-Haapanen, S. (2015) Digital Literacies in the New Finnish National Core Curriculum. Teaching with Tech. https://goo.gl/ighqbh [Letöltve: 2016. 09. 10.]

 • 21

  Kis-Tóth L. – Borbás L. – Kárpáti A. (2014) Táblagépek alkalmazása az oktatásban: tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, 24/9. pp. 50–71.

 • 22

  Kis-Tóth L. – Fülep Á. – Racsko R. (2013) E-papír kísérletek a hazai közoktatásban. Neveléstudomány: oktatás, kutatás, innováció (ISSN: 2063-9546) (1) pp. 107–123. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_1 [Letöltve: 2017. 01. 15.]

 • 23

  Kis-Tóth L. – Gulyás E. – Racsko R. (2014) Változó tanulási környezetek és módszerek. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2014: Oktatás és nevelés – Gyakorlat és tudomány. pp. 131–146.

 • 24

  Koltay T. (2010) Az új média és az írástudás új formái. Magyar Pedagógia, 110/4. pp. 301–309.

 • 25

  Lankshear, C. – Knobel, M. (2008) Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices. New York, Peter Lang.

 • 26

  National Core Curriculum for Basic Education. Finnish National Board of Education (2014) p. 33.

 • 27

  Nemzeti Alaptanterv (2012) 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet. https://goo.gl/yVdsZv [Letöltve: 2017. 01. 15.]

 • 28

  Panel, I. L. (2002) Digital Transformation: A Framework for ICT Literacy. Educational Testing Service. https://goo.gl/oBqEkU [Letöltve: 2016. 09 10.]

 • 29

  Racsko R. (2011) Kísérlet az e-papír eszközök bevezetésére. Könyv és Nevelés, 13/3. pp. 77–84. https://goo.gl/IcmH4i [Letöltve: 2017. 01. 15.]

 • 30

  Stolterman, E. – Fors, C. A. (2004) Information Technology and the Good Life. In: Information Systems Research: Relevant Theory and Informed Practice. p. 689.

 • 31

  Svecnik, E. (2012) Transzverzális kompetenciák integrálása a tanteremi oktatásba a középfokú oktatás első szintjén. Budapest, OFI. https://goo.gl/aEViyE [Letöltve: 2016. 09. 10.]

 • 32

  TeachThought (2014) The Access Model: A 1:1 Framework for Teaching with iPads.https://goo.gl/ttduKj [Letöltve: 2016. 09. 19.]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 25 15
Feb 2024 0 32 32
Mar 2024 0 14 20
Apr 2024 0 13 32
May 2024 0 11 28
Jun 2024 0 8 8
Jul 2024 0 0 0