Author:
Anikó Zsolnai Neveléstudományi Intézet, ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

Search for other papers by Anikó Zsolnai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja a média, főként az internet szociális viselkedésre gyakorolt hatásának elemzése serdülőkorban. A munka első része a szociális viselkedést irányító kompetencia összetevőivel, illetve a szociális tanulás folyamatával foglalkozik. A tanulmány második nagy egysége azt vizsgálja meg, hogy van-e különbség az online és az offline környezetben alkalmazott szociális viselkedési formák között, és mindez hogyan hat a serdülők társas kapcsolatainak alakulására. Az empirikus vizsgálatokból nyert adatok inkább azt mutatják, hogy az internet használata alapvetően nem változtatja meg a fiatalok szociális viselkedését és társas kapcsolatrendszerét.

 • 1

  Anderson, C. A. – Bushman, J. B. (2001) Effects of Violent Video Games on Aggressive Behavior, Aggressive Cognizion, Aggressive Affect, Physiological Arousal, and Prosocial Behavior: A Meta-analytic Review of Scientific Literature. Psychological Science, 12/5. pp. 353–359.

 • 2

  Argyle, M. (1983) The Psychology of Interpersonal Behaviour. Harmontswork, Penguin.

 • 3

  Bandura, A. (1977) Social Learning Ttheory. London, Prentice Hall.

 • 4

  Cappella, E. – O’Connor, E. – O’Connor, E. E. (2015) Social-Emotional Learning and Academic Achievement: Using Causal Methods to Explore Classroom-Level Mechanisms. AERA Open July-September, 1/3. pp. 1–26.

 • 5

  Cefai, C. – Cavioni, V. (2014) Social and Emotional Education in Primary School. New York, Springer.

 • 6

  Cole, P. M. – Tan, P. Z. (2007) Emotion Socialization from a Cultural Perspective. In: J. E. Grusec & P. D. Hastings (ed.): Handbook of Socialization. New York, The Guilford Press. pp. 516–542.

 • 7

  Csepeli Gy. (2012) Az online és az ofline világok összehasonlítása. http://www.csepeli.hu/prezentaciok/csepeli_evolution_2012.pdf [Letöltve: 2016. 12. 11.]

 • 8

  Csepeli Gy. (2016) A Z nemzedék lehetséges életpályái. Educatio, IV. pp. 509–515.

 • 9

  Denham, S. A. – Bassett, H. H. – Wyatt, T. (2007) The Socialization of Emotional Competence. In: J. E. Grusec & P. D. Hastings (ed.): Handbook of Socialization. New York, The Guilford Press. pp. 614–637.

 • 10

  Diamanduros, T. – Downs, E. – Jenkins, S. J. (2008) The Role of School Psychologists in the Assessment, Prevention, and Intervention of Cyberbullying. Psychology in the Schools, 45/8. pp. 693–704.

 • 11

  Diener, M. L. – Isabella, R. A. – Behunin, M. G. (2008) Attachment to Mothers and Fathers during Middle Childhood: Associations with Child Gender, Grade, and Competence. Social Development, 17/1. pp. 84–101.

 • 12

  Dill, K. E. – Dill, J. C. (1998) Video Game Violence: A Review of the Empirical Literature. Aggression and Violent Behavior, 3/4. pp. 407–428.

 • 13

  DiPrete, T. A. – Jennings, J. L. (2011) Social and Behavioral Skills and the Gender Gap in Early Educational Achievement. Social Science Research, 41/1. pp. 1–15.

 • 14

  Draa, V. – Sydney, T. D. (2009) Cyberbullying: Challenges and Actions. Journal of Family and Consumer Sciences, 101/4. pp. 40–46.

 • 15

  Elbertson, N. – Brackett, M. A. – Weissberg, R. (2010) School-based Social and Emotional Learning (SEL) Programming: Current Perspectives. In: A. Hargreaves, M. Fullan, D. Hopkins & A. Lieberman (eds): The Second International Handbook of Educational Change. New York, Springer. pp. 1017–1032.

 • 16

  Elias, N. – Lemish, D. (2008) Media Uses in Immigrant Families: Torn between “Inward” and “Outward” Paths of Integration. International Communication Gazette, 70/1. pp. 23–42.

 • 17

  Gentile, D. (2009) Pathological Vide-Game Use Among Youth Ages 8 to 18: A National Study. Psychological Science, 20/5. pp. 594–602.

 • 18

  Gresham, F. M. – Elliott, S. N. (1993) Social Skills Intervention Guide: Systematic Approaches to Social Skills Training. Special Services in the Schools, 8/1. pp. 37–158.

 • 19

  Gundersen, K. K. (2014) Social Emotional Competence – Too Much or Too Little. International Journal of Emotional Education, 6/1. pp. 4–13.

 • 20

  Hing Keung Ma (2011) Internet Addiction and Antisocial Internet Behavior of Adolescents. Scientific World Journal, 11. pp. 2187–2196.

 • 21

  Jin, S. (2011) “My Avatar Behaves Well and This Feels Right”: Ideal and Ought Selves in Video Gaming. Social Behavior and Personality, 39/9. pp. 1175–1182.

 • 22

  Kochanska, G. – Aksan, N. (2006) Children’s Conscience and Self-regulation. Journal of Personality, 74/6. pp. 1588–1609.

 • 23

  Kósa É. – Berta J. (2015) Médiaszocializáció. Budapest, Wolters Kluwer.

 • 24

  Kraut, R. E. – Patterson, M. – Lundmark, V. – Kiesler, S. – Mukhopadhyay, T. & Scherlis, W. (1998) Internet Paradox: A Social Technology That Reduces Social Involvement and Psychological Well-being? American Psychologist, 53. pp. 1017–1032.

 • 25

  László M. – Danó, Gy. (2015) Akik példaképek és akik nem. In: Kósa É. & Berta J. (eds): Médiaszocializáció. Budapest, Wolters Kluwer. pp. 179–216.

 • 26

  Lenhart, A. – Purcell, K. – Smith, A. & Zickuhr, K. (2010) Social Media & Mobile Internet Use Among Teens and Young Adults. Retrieved May 30, 2011 from Pew Internet & American Life Project Website: http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Social-Media-and-Young-Adults.aspx [Letöltve: 2016. 10. 21.]

 • 27

  Livingstone, S. (2003) Children’s Use of the Internet: Reflections on the Emerging Research Agenda. New Media & Society, 5/2. pp. 47–166.

 • 28

  Livingstone, S. (2005) People Living in the New Media Age: Rethinking ‘Audiences’ and ‘Users’. Oxford Internet Institute/MIT Workshop: New Approaches to Research on the Social Implications of Emerging Technologies. 15–16 April.

 • 29

  Mayer, J. D. – Salovey, P. (1997) What is Emotional Intelligence? In: P. Salovey & D. J. Sluyter (eds): Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications. New York, Basic Books. pp. 3–25.

 • 30

  Nagy J. – Zsolnai A. (2001) Szociális kompetencia és nevelés. In: Falus I. (ed.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest, Osiris Kiadó. pp. 251–269.

 • 31

  Porter, G. – Starcevic, V. (2007) Are Violent Video Games Harmful? Australasian Psychiatry, 15/5. pp. 422–426.

 • 32

  Prievara D. K. (2016) Iskoláskorúak problémás mértékű internethasználatának következményei és megelőzési lehetőségei. Magyar Pedagógia, 116/2. pp. 151–169.

 • 33

  Ránki S. (2016) Nyelvi profilozás az interneten. In: Gabos E. (ed.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Budapest, VIII. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. pp. 250–254.

 • 34

  Rose-Krasnor, L. (1997) The Nature of Social Competence: A Theoretical Review. Social Development, 6. pp. 11–135.

 • 35

  Saarni, C. (1999) The Development of Emotional Competence. New York, Guilford Press.

 • 36

  Ságvári B. (2016) Élet az eszközökön, avagy van-e új a Nap alatt? A fiatalok médiahasználati szokásairól. In: Gabos E. (ed.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Budapest, VIII. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. pp. 139–148.

 • 37

  Salovey, P. – Bedell, B. T. – Detweiler, J. B. & Mayer, J. D. (2000) Current Direction in Emotional Intelligence Research. In: M. Lewis & J. M. Haviland-Jones (eds): Handbook of Emotions. New York, Guilford Press.

 • 38

  Schneider, B. H. (1993) Childrens Social Competence in Context. Oxford, Pergamon Press.

 • 39

  Semrud-Clikeman, M. (2007) Social Competence in Children. New York, Springer.

 • 40

  Sengupta, A. – Chaudhuri, A. (2011) Are Social Networking Sites a Source of Online Harassment for Teens? Evidence from Survey Data. Children and Youth Services Review, 3/2. pp. 284–290.

 • 41

  Shin Ann, J. – Cooney, T. M. (2006) Psychological Well-being in Mid to Late Life: The Role of Generativity Development and Parent-Child Relationships Across the Lifespan. International Journal of Behavioral Development, 30. pp. 410–421.

 • 42

  Spence, S. (1983) Developments in Social Skills Training. London, Academic Press.

 • 43

  Subrahmanyam, K. – Greenfield, P. (2008) Online Communication and Adolescent Relationships. Future Child, Spring, 18/1. pp. 119–146.

 • 44

  Topping, K. – Bremner, W. – Holmes, E. A. (2000) Social Competence: The Social Construction of the Concept. In: R. Bar-On & J. D. A. Parker (eds): The Handbook of Emotional Intelligence. New York, Jossey-Bass. pp. 29–39.

 • 45

  Tunstall, D. F. (1994) Social Competence Needs in Young Children: What the Research Says. New Orleans, Paper presented at the Association for Childhood Education.

 • 46

  Tyler, T. R. (2002) Is the Internet Changing Social Life? It Seems the More Things Change, the More Stay the Same. Journal of Social Issues, 58/1. pp. 195–205.

 • 47

  Újhelyi A. (2015) Az internet mint szocializációs közeg. In: Kósa É. & Berta J. (eds): Médiaszocializáció. Budapest, Wolters Kluwer. pp. 153–178.

 • 48

  Van der Zee, K. – Thijs, M. – Schakel, L. (2002) The Relationship of Emotional with Academic Intelligence and the Big Five. European Journal of Personality, 16. pp. 103–125.

 • 49

  Webster-Stratton, C. – Reid, J. (2004) Strengthening Social and Emotional Competence in Young Children – The Foundation for Early School Readiness and Success. Infants and Young Children, 17/2. pp. 96–113.

 • 50

  Young, K. (1998) Internet Addiction: the Emergence of a New Clinical Disorder. Cyber Psychology & Behavior, 1. pp. 237–244.

 • 51

  Zala M. (2016) Modern számítógépes játékok hatásai a fiatalok agressziójára és szociális kapcsolataikra. In: Gabos E. (ed.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Budapest, VIII. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. pp. 165–169.

 • 52

  Zins, J. E. – Elias, M. J. (2006) Social and Emotional Learning. In: G. G. Bear & K. M. Minke (eds): Children’s Needs III: Development, Prevention, and Intervention. Bethesda, MD, National Association of School Psychologists. pp. 1–13.

 • 53

  Zsolnai, A. (2002) Relationship between Children’s Social Competence, Learning Motivation and School Achievement. Educational Psychology, 22/3. pp. 317–330.

 • 54

  Zsolnai A. (2013) A szociális fejlődés segítése. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 55

  Zsolnai A. (2014) Szociális tanulás – szociális viselkedés. In: Benedek A. & Golnhofer E. (eds): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2013. Budapest, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. pp. 55–77.

 • 56

  Zsolnai, A. – Kasik, L. (2014) Functioning of Social Skills from Middle Childhood to Early Adolescence in Hungary. International Journal of Emotional Education, 6/2. pp. 54–68.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 30 80
Jul 2023 0 15 31
Aug 2023 0 19 24
Sep 2023 0 84 156
Oct 2023 0 174 317
Nov 2023 0 203 392
Dec 2023 0 0 0