View More View Less
 • 1 ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.
Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja a média, főként az internet szociális viselkedésre gyakorolt hatásának elemzése serdülőkorban. A munka első része a szociális viselkedést irányító kompetencia összetevőivel, illetve a szociális tanulás folyamatával foglalkozik. A tanulmány második nagy egysége azt vizsgálja meg, hogy van-e különbség az online és az offline környezetben alkalmazott szociális viselkedési formák között, és mindez hogyan hat a serdülők társas kapcsolatainak alakulására. Az empirikus vizsgálatokból nyert adatok inkább azt mutatják, hogy az internet használata alapvetően nem változtatja meg a fiatalok szociális viselkedését és társas kapcsolatrendszerét.

 • 1

  Anderson, C. A. – Bushman, J. B. (2001) Effects of Violent Video Games on Aggressive Behavior, Aggressive Cognizion, Aggressive Affect, Physiological Arousal, and Prosocial Behavior: A Meta-analytic Review of Scientific Literature. Psychological Science, 12/5. pp. 353–359.

 • 2

  Argyle, M. (1983) The Psychology of Interpersonal Behaviour. Harmontswork, Penguin.

 • 3

  Bandura, A. (1977) Social Learning Ttheory. London, Prentice Hall.

 • 4

  Cappella, E. – O’Connor, E. – O’Connor, E. E. (2015) Social-Emotional Learning and Academic Achievement: Using Causal Methods to Explore Classroom-Level Mechanisms. AERA Open July-September, 1/3. pp. 1–26.

 • 5

  Cefai, C. – Cavioni, V. (2014) Social and Emotional Education in Primary School. New York, Springer.

 • 6

  Cole, P. M. – Tan, P. Z. (2007) Emotion Socialization from a Cultural Perspective. In: J. E. Grusec & P. D. Hastings (ed.): Handbook of Socialization. New York, The Guilford Press. pp. 516–542.

 • 7

  Csepeli Gy. (2012) Az online és az ofline világok összehasonlítása. http://www.csepeli.hu/prezentaciok/csepeli_evolution_2012.pdf [Letöltve: 2016. 12. 11.]

 • 8

  Csepeli Gy. (2016) A Z nemzedék lehetséges életpályái. Educatio, IV. pp. 509–515.

 • 9

  Denham, S. A. – Bassett, H. H. – Wyatt, T. (2007) The Socialization of Emotional Competence. In: J. E. Grusec & P. D. Hastings (ed.): Handbook of Socialization. New York, The Guilford Press. pp. 614–637.

 • 10

  Diamanduros, T. – Downs, E. – Jenkins, S. J. (2008) The Role of School Psychologists in the Assessment, Prevention, and Intervention of Cyberbullying. Psychology in the Schools, 45/8. pp. 693–704.

 • 11

  Diener, M. L. – Isabella, R. A. – Behunin, M. G. (2008) Attachment to Mothers and Fathers during Middle Childhood: Associations with Child Gender, Grade, and Competence. Social Development, 17/1. pp. 84–101.

 • 12

  Dill, K. E. – Dill, J. C. (1998) Video Game Violence: A Review of the Empirical Literature. Aggression and Violent Behavior, 3/4. pp. 407–428.

 • 13

  DiPrete, T. A. – Jennings, J. L. (2011) Social and Behavioral Skills and the Gender Gap in Early Educational Achievement. Social Science Research, 41/1. pp. 1–15.

 • 14

  Draa, V. – Sydney, T. D. (2009) Cyberbullying: Challenges and Actions. Journal of Family and Consumer Sciences, 101/4. pp. 40–46.

 • 15

  Elbertson, N. – Brackett, M. A. – Weissberg, R. (2010) School-based Social and Emotional Learning (SEL) Programming: Current Perspectives. In: A. Hargreaves, M. Fullan, D. Hopkins & A. Lieberman (eds): The Second International Handbook of Educational Change. New York, Springer. pp. 1017–1032.

 • 16

  Elias, N. – Lemish, D. (2008) Media Uses in Immigrant Families: Torn between “Inward” and “Outward” Paths of Integration. International Communication Gazette, 70/1. pp. 23–42.

 • 17

  Gentile, D. (2009) Pathological Vide-Game Use Among Youth Ages 8 to 18: A National Study. Psychological Science, 20/5. pp. 594–602.

 • 18

  Gresham, F. M. – Elliott, S. N. (1993) Social Skills Intervention Guide: Systematic Approaches to Social Skills Training. Special Services in the Schools, 8/1. pp. 37–158.

 • 19

  Gundersen, K. K. (2014) Social Emotional Competence – Too Much or Too Little. International Journal of Emotional Education, 6/1. pp. 4–13.

 • 20

  Hing Keung Ma (2011) Internet Addiction and Antisocial Internet Behavior of Adolescents. Scientific World Journal, 11. pp. 2187–2196.

 • 21

  Jin, S. (2011) “My Avatar Behaves Well and This Feels Right”: Ideal and Ought Selves in Video Gaming. Social Behavior and Personality, 39/9. pp. 1175–1182.

 • 22

  Kochanska, G. – Aksan, N. (2006) Children’s Conscience and Self-regulation. Journal of Personality, 74/6. pp. 1588–1609.

 • 23

  Kósa É. – Berta J. (2015) Médiaszocializáció. Budapest, Wolters Kluwer.

 • 24

  Kraut, R. E. – Patterson, M. – Lundmark, V. – Kiesler, S. – Mukhopadhyay, T. & Scherlis, W. (1998) Internet Paradox: A Social Technology That Reduces Social Involvement and Psychological Well-being? American Psychologist, 53. pp. 1017–1032.

 • 25

  László M. – Danó, Gy. (2015) Akik példaképek és akik nem. In: Kósa É. & Berta J. (eds): Médiaszocializáció. Budapest, Wolters Kluwer. pp. 179–216.

 • 26

  Lenhart, A. – Purcell, K. – Smith, A. & Zickuhr, K. (2010) Social Media & Mobile Internet Use Among Teens and Young Adults. Retrieved May 30, 2011 from Pew Internet & American Life Project Website: http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Social-Media-and-Young-Adults.aspx [Letöltve: 2016. 10. 21.]

 • 27

  Livingstone, S. (2003) Children’s Use of the Internet: Reflections on the Emerging Research Agenda. New Media & Society, 5/2. pp. 47–166.

 • 28

  Livingstone, S. (2005) People Living in the New Media Age: Rethinking ‘Audiences’ and ‘Users’. Oxford Internet Institute/MIT Workshop: New Approaches to Research on the Social Implications of Emerging Technologies. 15–16 April.

 • 29

  Mayer, J. D. – Salovey, P. (1997) What is Emotional Intelligence? In: P. Salovey & D. J. Sluyter (eds): Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications. New York, Basic Books. pp. 3–25.

 • 30

  Nagy J. – Zsolnai A. (2001) Szociális kompetencia és nevelés. In: Falus I. (ed.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest, Osiris Kiadó. pp. 251–269.

 • 31

  Porter, G. – Starcevic, V. (2007) Are Violent Video Games Harmful? Australasian Psychiatry, 15/5. pp. 422–426.

 • 32

  Prievara D. K. (2016) Iskoláskorúak problémás mértékű internethasználatának következményei és megelőzési lehetőségei. Magyar Pedagógia, 116/2. pp. 151–169.

 • 33

  Ránki S. (2016) Nyelvi profilozás az interneten. In: Gabos E. (ed.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Budapest, VIII. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. pp. 250–254.

 • 34

  Rose-Krasnor, L. (1997) The Nature of Social Competence: A Theoretical Review. Social Development, 6. pp. 11–135.

 • 35

  Saarni, C. (1999) The Development of Emotional Competence. New York, Guilford Press.

 • 36

  Ságvári B. (2016) Élet az eszközökön, avagy van-e új a Nap alatt? A fiatalok médiahasználati szokásairól. In: Gabos E. (ed.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Budapest, VIII. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. pp. 139–148.

 • 37

  Salovey, P. – Bedell, B. T. – Detweiler, J. B. & Mayer, J. D. (2000) Current Direction in Emotional Intelligence Research. In: M. Lewis & J. M. Haviland-Jones (eds): Handbook of Emotions. New York, Guilford Press.

 • 38

  Schneider, B. H. (1993) Childrens Social Competence in Context. Oxford, Pergamon Press.

 • 39

  Semrud-Clikeman, M. (2007) Social Competence in Children. New York, Springer.

 • 40

  Sengupta, A. – Chaudhuri, A. (2011) Are Social Networking Sites a Source of Online Harassment for Teens? Evidence from Survey Data. Children and Youth Services Review, 3/2. pp. 284–290.

 • 41

  Shin Ann, J. – Cooney, T. M. (2006) Psychological Well-being in Mid to Late Life: The Role of Generativity Development and Parent-Child Relationships Across the Lifespan. International Journal of Behavioral Development, 30. pp. 410–421.

 • 42

  Spence, S. (1983) Developments in Social Skills Training. London, Academic Press.

 • 43

  Subrahmanyam, K. – Greenfield, P. (2008) Online Communication and Adolescent Relationships. Future Child, Spring, 18/1. pp. 119–146.

 • 44

  Topping, K. – Bremner, W. – Holmes, E. A. (2000) Social Competence: The Social Construction of the Concept. In: R. Bar-On & J. D. A. Parker (eds): The Handbook of Emotional Intelligence. New York, Jossey-Bass. pp. 29–39.

 • 45

  Tunstall, D. F. (1994) Social Competence Needs in Young Children: What the Research Says. New Orleans, Paper presented at the Association for Childhood Education.

 • 46

  Tyler, T. R. (2002) Is the Internet Changing Social Life? It Seems the More Things Change, the More Stay the Same. Journal of Social Issues, 58/1. pp. 195–205.

 • 47

  Újhelyi A. (2015) Az internet mint szocializációs közeg. In: Kósa É. & Berta J. (eds): Médiaszocializáció. Budapest, Wolters Kluwer. pp. 153–178.

 • 48

  Van der Zee, K. – Thijs, M. – Schakel, L. (2002) The Relationship of Emotional with Academic Intelligence and the Big Five. European Journal of Personality, 16. pp. 103–125.

 • 49

  Webster-Stratton, C. – Reid, J. (2004) Strengthening Social and Emotional Competence in Young Children – The Foundation for Early School Readiness and Success. Infants and Young Children, 17/2. pp. 96–113.

 • 50

  Young, K. (1998) Internet Addiction: the Emergence of a New Clinical Disorder. Cyber Psychology & Behavior, 1. pp. 237–244.

 • 51

  Zala M. (2016) Modern számítógépes játékok hatásai a fiatalok agressziójára és szociális kapcsolataikra. In: Gabos E. (ed.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Budapest, VIII. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. pp. 165–169.

 • 52

  Zins, J. E. – Elias, M. J. (2006) Social and Emotional Learning. In: G. G. Bear & K. M. Minke (eds): Children’s Needs III: Development, Prevention, and Intervention. Bethesda, MD, National Association of School Psychologists. pp. 1–13.

 • 53

  Zsolnai, A. (2002) Relationship between Children’s Social Competence, Learning Motivation and School Achievement. Educational Psychology, 22/3. pp. 317–330.

 • 54

  Zsolnai A. (2013) A szociális fejlődés segítése. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 55

  Zsolnai A. (2014) Szociális tanulás – szociális viselkedés. In: Benedek A. & Golnhofer E. (eds): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2013. Budapest, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. pp. 55–77.

 • 56

  Zsolnai, A. – Kasik, L. (2014) Functioning of Social Skills from Middle Childhood to Early Adolescence in Hungary. International Journal of Emotional Education, 6/2. pp. 54–68.