View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Cross Mark

Absztrakt:

Az írás vállaltan szubjektív és szkeptikus esszé, ami megkérdőjelezi az IKT forradalmi jellegét az oktatásban. Először bemutatja, hogy az IKT rendkívül jelentős üzlet, s ez az üzlet igen erőteljesen rányomja bélyegét a véleményekre. Ezt követően az írás azt elemzi, hogy valóban hatékonyabb lesz-e az oktatás az IKT által, s azt állapítja meg, hogy ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni. Ezután azt vizsgálja meg, hogy mire való az IKT az oktatásban, s rámutat arra, hogy a tanulás lényege nem az információtömeg megszerzése, hanem az információk mögött álló struktúrák és összefüggések felismerése. Ezért a tanulási folyamatból nem hiányozhat a pedagógus, akinek a feladata mindennek elősegítése, támogatása. Az anyag arra is rámutat, hogy aligha reális elvárás, hogy a pedagógusok tartsanak lépést az IKT rohamos fejlődésével. Végeredményben a tanulmány azt hangsúlyozza, hogy a pedagógusra, a pedagógus és a tanulók személyes kontaktusára mindig szükség lesz az iskolában. A pedagógusok munkája nem rendelkezik technikai átválthatósággal, azaz a pedagógus foglalkozás a mai napig „kézműves munka”.

 • 1

  Acker, O. – Groenne, F. – Schroede, G. (2012) The Global ICT 50: The Supply Side of Digitalization. Strategy+Business ISSUE 68 AUTUMN 2012. http://www.strategy-business.com/media/file/sbWeb-00119_GlobalICT50.pdf [Letöltve: 2017. 01.]

 • 2

  Andor M. (2005) Lépéskényszer. Az extenzív fejlődés lehetőségeinek kimerülése az oktatásban. Iskolakultúra, 2005/3.

 • 3

  Balogh I. (2003): A válasz: e-learning? – előadás az „e-learning alkalmazások a hazai felsőoktatásban” című konferencián: 2003. november 27.

 • 4

  Behar, A. – Mishra, P. (2015) CHAPTER 1.7: ICTs in Schools: Why Focusing Policy and Resources on Educators, Not Children, Will Improve Educational Outcomes. In: Soumitra, D. – Geiger, T. – Lanvin, B. (eds): The Global Information Technology Report 2015. Geneva, ICTs for Inclusive Growth World Economic Forum and INSEAD.

 • 5

  Bingimlas, K. A. (2009) Barriers to the Successful Integration of ICT in Teaching and Learning Environments: A Review of the Literature, Eurasia Journal of Mathematics. Science & Technology Education, 2009/5. vtelibrary.net/public/uploads/270.pdf [Letöltve: 2017. 01.]

 • 6

  Cox, M. – Webb, M. – Abbot, Ch. – Blakeley, B. – Beauchamp, T. & Rhodes, V. (2003) ICT and Pedagogy. A Review of Research Literature, ICT in Schools Research and Evaluation Series, DfES – Becta. http://mirandanet.ac.uk/wp-content/uploads/2016/04/ict_pedagogy.pdf [Letöltve: 2017. 01.]

 • 7

  De Witte, K. – Rogg, N. (2014) Does ICT Matter for Effectiveness and Efficiency in Mathematics Education? TIER Working Paper Series, TIER WP 14/05. Universiteit van Amsterdam, Maastricht University, Rijksuniversteit Groningen. http://www.tierweb.nl/tier/assets/files/UM/Working%20papers/TIER%20WP%2014-05.pdf [Letöltve: 2017. 01.]

 • 8

  Draskovits I. (2003) Internet és oktatás. http://www.communio.hu/vigilia/2003/1/draskovits [Letöltve: 2004. 02.]

 • 9

  Friedman, G. (2015) A következő évtized. Budapest, New Wave Media Kft.

 • 10

  Friedman, M. (1996) Kapitalizmus és szabadság. Florida–Budapest, MET Publishing Corp. – Akadémiai Kiadó.

 • 11

  Fu, Jo Shan (2013) ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2013/9. ijedict.dec.uwi.edu/include/getdoc.php?id=5402 [Letöltve: 2017. 01.]

 • 12

  Higgins, S. – Xiao, ZhiMin – Katsipataki, M. (2012) The Impact of Digital Technology on Learning: A Summary for the Education Endowment Foundation, Full Report. Durhan University. https://v1.educationendowmentfoundation.org.uk/uploads/pdf/The_Impact_of_Digital_Technologies_on_Learning_FULL_REPORT_(2012).pdf [Letöltve: 2017. 01.]

 • 13

  Komenczi B. (1997) On-line. Az információs társadalom és az oktatás. Új Pedagógiai Szemle, 1997. július-augusztus. (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/hatasok/on-line/html/on-line.htm) [Letöltve: 2004.02.]

 • 14

  Kőrösné Mikis M. (2009) Betolakodó vagy várt vendég? – Kerekasztal-beszélgetés az informatika tanításáról. Új Pedagógiai Szemle, 2005. május. http://ofi.hu/tudastar/betolakodo-vart-vendeg. [Letöltve: 2004.02.]

 • 15

  Kuhn, Th. (2000) A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 16

  Nyíri K. (2000) A virtuális egyetem filozófiájához. Liget, 2000. február.

 • 17

  Polónyi István (2003) A válasz az e-learning – de mi volt a kérdés? Educatio, 2003/3.

 • 18

  Polónyi István (2015) Pedagógusbérek – mindig lent? Educatio, 2015/1.

 • 19

  Roszak, Th. (1990) Az információ kultusza, avagy a számítógépek folklórja és a gondolkodás igaz művészete. Budapest, Európa Könyvkiadó.

 • 20

  Setényi J. (2013) A nyitott tanulás térnyerése a felsőoktatásban. Educatio, 2013/3.

 • 21

  The World Bank (2002) Information and Communication Technologies. A World Bank Group Strategy, The World Bank Group, Washington, D.C. http://siteresources.worldbank.org/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/Resources/SSPwithAnnexes.pdf [Letöltve: 2017. 01.]