View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Absztrakt:

A tanulmány az oktatás mint társadalmi alrendszer és a más társadalmi alrendszerek kapcsolódásának kimunkáltságát és kimunkálatlanságát vizsgálja a migráció témájának összefüggésében: egyfelől mint lehetséges új területeit a neveléstudományi kutatásnak; másfelől komplex megközelítésben értelmezi a pedagógiai válaszok típusait a migrációs kihívásokra.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Auckland (2000) Auckland UniServices Limited (2000-2007-2017) Interventions for Refugee Children in New Zealand Schools: Models, Methods and Best Practices. Ministry of Education, New Zealand Online: https://www.educationcounts.govt.nz/publications/schooling/5463/chapter-1 [Letöltve: 2017. 08. 14.]

 • 2

  Berkéné S. I. (2008) Egy tanulmányút margójára – a norvég szakképzés tapasztalatai. Szakképzési Szemle, Vol. 24. No. 4. pp. 366–394.

 • 3

  Bódi S. & Szuhai I. (2015) Szuverenitás és a migráció – a migránsok egyes csoportjainak jogi helyzete. Polgári Szemle, Vol. 11. No. 4–6. oldalszám nélkül.

 • 4

  EMN (2012) Gyakorlati lépések az irreguláris migráció csökkentésére. Budapest, Európai Migrációs Hálózat. http://bit.ly/2y5fiIH [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 5

  Európai Bizottság (2017) A bizottság közleménye az európai parlamentnek és a tanácsnak a migráns gyermekek védelme. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/hu/com-2017-211-f1-hu-main-part-1.pdf [Letöltve: 2017. 08. 14.]

 • 6

  Forray R. K. (1992) A régió és a migráció szociológiai összefüggései. In: Forray R. K. & Kozma T. (szerk.) Társadalmi tér és oktatási rendszer. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 7

  Forray R. K., Cs. Czachesz E. & Lesznyák M. (2001) Multikulturális társadalom – interkulturális nevelés. In: Báthori Zoltán & Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest, Osiris.

 • 8

  Geres, K. (2016) Resilience through Storytelling in the EAL Classroom. TESL Canada Journal, Vol. 33. No. 10. pp. 62–85.

 • 9

  Gregoriou, Z. (2013) Traversing New Theoretical Frames for Intercultural Education: Gender, Intersectionality, Performativity. International Education Studies, 6/3. Canadian Center of Science and Education 179.

 • 10

  Haraszti M. K. (2014) Kísérő nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben: árnyak a Paradicsomban. Családi Jog, Vol. 12. No. 4. pp. 7–21. http://epa.oszk.hu/02900/02943/00066/pdf/EPA02943_kapocs_2015_2_12-28.pdf [Letöltve: 2017. 08. 14.]

 • 11

  Illés K. & Medgyesi A. (2009) A migráns gyerekek oktatása. Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület Budapest. http://menedek.hu/sites/default/files/article-uploads/20090831konyvbelso.pdf [Letöltve: 2017. 08. 14.]

 • 12

  Jung, S., Fuller, B. & Galindo, C. (2012) Family Functioning and Early Learning Practices in Immigrant Homes. Child Development, Vol. 83. No. 5. pp. 1510–1526.

 • 13

  Kasler Éva (2011) A multikulturalizmus Magyarországon a XXI. század első évtizedeiben: Különös tekintettel az oktatási vonatkozásokra. [Szakdolgozat.] Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola.

 • 14

  Kerry, J. K. (2012) Global Trends in Civic and Citizenship Education: What Are the Lessons for Nation States? Educational Science, No. 2. pp. 121–135.

 • 15

  Marsh, K. (2017) Creating Bridges: Music, Play and Well-Being in the Lives of Refugee and Immigrant Children and Young People. Music Education Research, Vol. 19. No. 1. pp. 60–73.

 • 16

  Melegh A. (2011) A globalizáció és migráció Magyarországon. Educatio, Vol. 20. No. 2. pp. 166–180.

 • 17

  Ministry of Education (2000) Interventions for Refugee Children in New Zealand Schools: Models, Methods and Best Practices. New Zealand. https://www.educationcounts.govt.nz/publications/schooling/5463/chapter-1 [Letöltve: 2017. 08. 14.]

 • 18

  Min Yu (2016) The Politics, Practices, and Possibilities of Migrant Children Schools in Contemporary China. Springer Kiadó.

 • 19

  NESSE (2008) Education and Migration. European Commission. http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf [Letöltve: 2017. 08. 14.]

 • 20

  O’Connor, L. & Faas, D. (2012) The Impact of Migration on National Identity in a Globalized World: A Comparison of Civic Education Curricula in England, France and Ireland. Irish Educational Studies, Vol. 31. No. 1. pp. 51–66.

 • 21

  OECD (2015) Helping Immigrant Students to Succeed at School – And Beyond. https://www.oecd.org/education/Helping-immigrant-students-to-succeed-at-school-and-beyond.pdf [Letöltve: 2017. 08. 14.]

 • 22

  Sebestyén N. (2015) A versengés és a tanulás kulturális beágyazottsága és a migráció hatása a konceptualizációra. Doktori értekezés, ELTE, Budapest.

 • 23

  Sjaastad, L. A. (1962) The Costs and Returns of Human Migration. Journal of Political Economy, Vol. 70. No. 5. pp. 80–93.

 • 24

  Szűcs F. (2017) Menekültügy, migráció bibliai és teológiai etikai nézőpontból. Confessio, Vol. 41. No. 2. oldalszám nélkül.

 • 25

  Taguma, M., Shewbridge, C., Huttova, J. & Hoffman, N. (2009) Reviews on Migrant Education. OECD. https://www.oecd.org/education/school/43723539.pdf [Letöltve: 2017. 09. 21.]

 • 26

  Terestyéni T. (2009) Társadalmi rendszerek és funkciók. Budapest, Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet. http://www.akti.hu/dok/fuzet40.pdf [Letöltve: 2017. 08. 14.]

 • 27

  Váradi M. M., Bindorffer Gy., Eiler F. & Kovács K. (2007) Migráció, helyi társadalom, identitás. Migration, local society, identity. Munkabeszámoló. OTKA.

 • 28

  Varga A. (ed. 2015) A nevelésszociológia alapjai. Pécs, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium.

 • 29

  White, A. (2010) Young People and Migration from Contemporary Poland. Journal of Youth Studies, Vol. 13. No. 5. pp. 565–580.

 • 30

  Zsolnai J. (1996) Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.