View More View Less
 • 1 BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

A közelmúltban több kutatás is foglalkozott a fiatalok nemzeti identitásának és csoportközi előítéletességének leírásásával, valamint a köztük fennáló kapcsolat empirikus igazolásával. A nemzeti identitás és az előítéletesség tipikusan létező típusai közötti korreláció és/vagy ok-okozati modell részletes, valamilyen szociokulturális jellemző alapján történő komplex vizsgálatára gyakorlatilag nem találunk példát a hazai szakirodalomban. Ezért – felhasználva az azonos koncepciót és operacionalizálást követő „Iskola és Társadalom 2017” kutatássorozat adatfelvételét – négy olyan városban (Budapest, Debrecen, Pécs és Győr) vizsgáltuk az identitás és előítéletesség kapcsolatát, amelyek feltehetően eltérő állampolgári szocializációs feltételeket jelentenek a fiataloknak. A település és az egyéni sajátosságok leírása és hatása nélkül a városok középiskolás fiataljait jellemző nemzet- és állampolgár-fogalmi konstrukció, valamint az etnikai/nemzeti kisebbségekhez és nemzetekhez kapcsolódó viszony bemutatására és területi eltéréseire koncentrálunk. Az elemzés következtetéseit egy olyan analízis során kívánjuk felhasználni, amely figyelembe veszi a vizsgált fiatalok szocializáció szempontjából releváns individuális és a városok kontextuális jellemzőit is.

 • 1

  Csákó M. (2009) Demokráciára nevelés az iskolában. In: Somlai P., Surányi B., Tardos R. & Vásárhelyi M. (szerk.) Látás-viszonyok. Budapest, Pallas. pp. 155–188.

 • 2

  Csákó M., Murányi I., Sik D. & Szabó I. (2010) A családi politikai szocializációról. Vizsgálati szempontok egy empirikus kutatáshoz. Társadalomkutatás, Vol. 28. No. 4. pp. 419–446.

 • 3

  Csepeli Gy. & Örkény A. (2017) Nemzet és migráció. E-tankönyv. Budapest, ELTE TáTK.

 • 4

  Deutsch, K. (1966) Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality. Cambridge, Mass.

 • 5

  Erőss F. & Fábián Z. (1999) Az etnikai előítéletek kialakulásáról: tekintélyelvűség és szociális környezet. Educatio, Vol. 8. No. 2. pp. 233–247.

 • 6

  Ligeti Gy. (2003) Gyújtós. Iskola, demokrácia, civilizáció. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 7

  Murányi I. (2006) Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 8

  Murányi I. (2010) Tizenévesek előítéletessége és demokráciához való viszonya. Új Ifjúsági Szemle, Vol. XIII. No. 1. pp. 47–60.

 • 9

  Murányi I. (2012) Előítélítéletesség és demokrácia-értelmezés a fiatalok körében. Educatio, Vol. 21. No. 2. pp. 259–271.

 • 10

  Pollock, G. & Pilkington, H. (2012) The MYPLACE Case Study Approach: A discussion Paper. 21st February.http://www.fp7-myplace.eu/resources_general.php [Letöltve: 2017. 10. 17.]

 • 11

  Sik E. (válogatta és szerkesztette) (2012) A migráció szociológiája 1. E-tankönyv. Budapest, ELTE TáTK.

 • 12

  Sik E. (válogatta és szerkesztette) (2012) A migráció szociológiája 2. E-tankönyv. Budapest, ELTE TáTK.

 • 13

  Sik E. & Szeitl A. (2016) Migráció a mai Magyarországról. Educatio, Vol. 25. No. 4. pp. 546–557.

 • 14

  Simonovits B. & Szalai B. (2013) Idegenellenesség és diszkrimináció a mai Magyaroszágon. Migráció a mai Magyarországon. Magyar Tudomány, Vol. 174. No. 3. pp. 251–262.

 • 15

  Szabó I. (2009) Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások alakulásában Magyarországon 1867–2006. Budapest, L’Harmattan Kiadó.

 • 16

  Szabó I., Horváth Á. & Marián B. (1996) Főiskolások állampolgári kultúrája. Budapest, MTA PTI, Etnoregionális Kutatóközpont.

 • 17

  Szabó I. & Murányi I. (1993) Nemzet és magyarság. Állampolgárság és nemzeti hovatartozás egy vizsgálat tükrében. Regio, Vol. 4. No. 1. pp. 121–133.

 • 18

  Szabó I. & Örkény A. (1996) 14-15 éves fiatalok interkulturális világképe. In: Lázár G., Lendvay J. & Örkény A. (szerk.) Többség-Kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, Osiris-MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport. pp. 161–235.

 • 19

  Szabó I. & Örkény A. (1998) Tizenévesek állampolgári kultúrája. Budapest, Minoritás alapítvány.

 • 20

  Szűcs J. (1974) Nemzet és történelem. Budapest, Gondolat.

 • 21

  Szűcs J. (1981) Vázlat Európa három történeti régiójáról. Történelmi Szemle, Vol. 24. No. 3. pp. 313–359.

 • 22

  Tajfel, H. (1981 ) Cognitive Aspects of Prejudice. In: Tajfel, H. (ed.) Human Groups and Social Categories. Cambridge, Cambridge University Press.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)