View More View Less
 • 1 Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, 7624 Pécs, Ifj úság útja 6.
Open access

Absztrakt:

A napjainkban felerősödő migrációs folyamatokkal összefüggésben ismét előtérbe kerül az a kérdés, hogy mitől válhatnak sikeressé az egyre diverzebb társadalmak. Tanulmányunk egy 20 évet felölelő, nyomon követő kutatás harmadik szakaszának első eredményeit mutatja be. A vizsgálatban főként olyan fiatalokkal vettünk fel életút interjúkat, akik szociális hátránya a roma/cigány közösségbe tartozással fonódott össze. A mintegy 70 élettörténetet a reziliencia és inklúzió elméleti keretrendszerébe elhelyezve kerestük, hogy a család, az iskola és a társadalmi környezet milyen szerepet játszott a felnőttkori életlehetőségekben. A kutatás során elemzett életutak lehetővé tették tipizálható élethelyzetek megfigyelését, az egyenlőtlenségi helyzetet stabilizáló feltételek, illetve az egyén rezilienciájára pozitívan ható jelenségek összegyűjtését. Láthatóvá vált, hogy az inkluzivitás, az integrált helyzetben biztosított befogadó és támogató környezet feltételei, valamint az empowerment, az önsorsalakítás és a közösségi felelősség képességének fejlesztése együttesen járultak hozzá az egyéni sikerekhez.

 • 1

  Adams, R. (2003) Social Work and Empowerment. London, Palgrave Macmillan.

 • 2

  Asumah, S. N. & Nagel, M. (eds 2014) Diversity, Social Justice, and Inclusive Excellence – Transdisciplinary and Global Perspectives. Albany, New York, USA, State University of New York Press.

 • 3

  Cserti Csapó T. & Orsós A. (2013) A mélyszegénységben élők és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlősége. In: Varga A. (ed.): Esélyegyenlőség a mai Magyarországon. Pécs, Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. pp. 99–120.

 • 4

  Derdák T. & Varga A. (1996) Az iskola nyelvezete – idegen nyelv. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 46. No. 12. pp. 21–37.

 • 5

  Derdák T. & Varga A. (2003) A hátrányos helyzet tartósodása. Educatio, Vol. 12. No. 1. pp. 131–136.

 • 6

  Fehérvéri A. (2015) A hátrányos helyzetű tanulók oktatásának változása. In: Fehérvári A. & Tomasz G. (szerk.) Kudarcok és megoldások – Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 31–52.

 • 7

  Forray R. K. (2011) Társadalmi egyenlőség és a jövő feladatai. Educatio, Vol. 20. No. 1. pp. 62–73.

 • 8

  Forray R. K. & Pálmainé Orsós A. (2010) Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség – cigány programok. Educatio, Vol. 19. No. 1. pp. 75–87.

 • 9

  Halász G. & Lannert J. (szerk. 2006) Jelentés a magyar közoktatásról. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 10

  Havas G., Kemény I. & Liskó I. (2004) Cigány gyerekek az általános iskolában. Budapest, Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 11

  Híves T. (2015) A hátrányos helyzet területi aspektusai. In: Fehérvári A. & Tomasz G. (szerk.) Kudarcok és megoldások – Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 17–34.

 • 12

  Kemény I., Janky B. & Lengyel G. (2004) A magyarországi cigányság, 1971–2003. Budapest, Gondolat Kiadó − MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

 • 13

  Kertesi G. & Kézdi G. (2012) A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól. Budapest, MTA KRTK KTI – Budapesti Corvinus Egyetem.

 • 14

  Lakatos K. (2010) A képessé tétel (empowerment) lehetőségei a civil társadalomban. Civil Szemle, Vol. 7. No. 2. pp. 43–61.

 • 15

  Masten, A. S., Herbers, J. E., Cutuli, J. J. & Lafavor, T. L. (2008) Promoting Competence and Resilience in the School Context. Professional School Counseling. pp. 76–84.

 • 16

  Neményi M. (2013) Oktatási esélyegyenlőtlenségek Európában és Magyarországon. Esély, Vol. 24. No. 2. pp. 3–7.

 • 17

  Oros N. (2016) A társadalom peremén – Magyarország, Tiszabő. Tiszabő, Tiszabői Roma Nemzetiségi Önkormányzat. pp. 170–285.

 • 18

  Perez, W., Espinoza, R., Ramos, K., Coronado, H. M. & Cortes, R. (2009) Academic Resilience among Undocumented Latino Students. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, Vol. 31. No. 2. pp. 149–181.

 • 19

  Rayman J. & Varga A. (2015) Reziliencia vagy inklúzió. Romológia, Vol. 3. No. 10. pp. 12–24.

 • 20

  Rayman J. & Varga A. (2017a) Iskolai esélyek a rendszerváltozáson túl – egy nyomonkövető kutatás tükrében. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 67. No. 1–2. pp. 55–75.

 • 21

  Rayman J. & Varga A. (2017b) Tíz év múlva... – különböző társadalmi hátterű fiatalok jövőképe. In: Nagy Á. (ed.) Tizenkilencre lapot? Szociálpedagógia a XXI. században. Kecskemét, Pallasz Athéné Egyetem – Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, ISZT Alapítvány. pp. 354–380.

 • 22

  Sebestyén Zs. (2016) Az interszekcionalitás elméleti megközelítései. Metszetek, Vol. 5. No. 2. pp. 108–126.

 • 23

  Varga A. (2015) Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. Pécs, PTE – WHSz.

 • 24

  Zolnay J. (2015) A roma diákok esélyei a közoktatásban. In: Orsós Anna (ed.) A romológia alapjai. Pécs, PTE – WHSz. pp. 249–270.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)