View More View Less
 • 1 Társadalomtudományi Kar, ELTE, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Open access

Absztrakt:

A bevándorlók gyerekeinek oktatását segítő franciaországi megoldások kapcsán szólunk a származási országok nyelvét és kultúráját előtérbe állító foglalkozásokról, a kiemelt oktatási körzetekről és a francia nyelv elsajátítását segítő iskolai csoportokról. Írunk a fejlesztőmunkát segítő szolgáltatásokról is, így a továbbképzésekről, egy szakfolyóiratról és a kiemelt körzetekben folyó munkát dokumentáló egyesület honlapjáról, valamint azon oktatásirányítási egységekről, amelyek a bevándorlók oktatásával kapcsolatos tevékenységek összehangolásán túl forrásközpontként is működnek. Végül arra is kitérünk, hogy a tanulmányban bemutatott megoldásokról szóló elemzések milyen problémákat említenek.

 • 1

  Bajomi I. (1999) Az elsőbbséget élvező oktatási körzetek Franciaországban. Iskolakultúra, Vol. 9. No. 3. pp. 115–117.

 • 2

  http://epa.oszk.hu/00000/00011/00025/pdf/iskolakultura_EPA00011_1999_03_115-117.pdf [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 3

  Bajomi I. (2006) A partneri együttműködés kérdései a nyugat-európai kiemelt oktatási körzetek gyakorlatában és idehaza. In: Bajomi Iván: Konfliktusok és konszenzusképzés az oktatásban. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó. pp. 98–107.

 • 4

  Battaglia, M. (2016) Entre bénévolat et système D, une école pour les migrants inaugurée dans la « jungle » de Calais (Önkéntes alapon álló, féllegális migráns-iskola a calais-i dzsungelben). Le Monde, febr. 5.

 • 5

  http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/02/05/a-calais-une-ecole-pour-les-enfants-de-migrants_4859835_3224.html [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 6

  Calais (2016) Calais : deux postes d’enseignants créés au centre d’accueil Jules-Ferry, pour les jeunes migrants (Calais: a migráns fiatalok érdekében két tanári álláshelyet létesítettek a Jules-Ferry befogadó-központban). La Voix Du Nord, máj. 8.

 • 7

  http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup/region/calais-deux-postes-d-enseignants-crees-au-centre-ia33b48581n3494263 [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 8

  Classes (2014) Classes d’accueil : la fin d’un dispositif qui fonctionne ? (Fogadó osztályok: megszűnik egy működő megoldás?) Cahiers pédagogiques, ápr. 22.

 • 9

  http://www.cahiers-pedagogiques.com/Classes-d-accueil-la-fin-d-un-dispositif-qui-fonctionne [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 10

  Enseignement (2014) Enseignement des Langues et Cultures d’origine 2014 (A származási országok nyelvének és kultúrájának tanítása). A francia Oktatási Minisztérium Iskolai oktatás-főosztályának (DGESCO) dokumentuma. http://www.ac-amiens.fr/fileadmin/user_upload/IA02/Espace_professionel/Pedagogie/Competence_2/Fiches_ELCO.pdf [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 11

  Enseignement (2016) Enseignement de l’arabe au primaire : Vallaud-Belkacem met les choses au clair (Az arab nyelv oktatása az elemi iskolában: Vallaud-Belkacem tisztázza a dolgokat). LCI, szept. 5.

 • 12

  http://www.lci.fr/france/enseignement-de-l-arabe-au-primaire-vallaud-belkacem-met-les-choses-au-clair-2001611.html [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 13

  Enseignement (2017) Enseignement de la langue arabe : La provocation de trop de Najat Vallaud-Belkacem (Az arab nyelv tanítása: Najad-Vallaud-Belkacem újabb tűrhetetlen provokációja). Peuple de France, ápr. 17.

 • 14

  http://peupledefrance.com/2017/04/enseignement-de-la-langue-arabe-la-provocation-de-trop-de-najat-vallaud-belkacem.html [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 15

  Étude (2013) Étude relative à l’avenir de l’enseignement des langues et cultures d’origine (ELCO) (A származási országok nyelvének és kultúrájának oktatásával kapcsolatos tanulmány). Haut conseil à l’intégration (Integrációs Főtanács). 2013.

 • 16

  http://www.laicite-republique.org/etude-relative-a-l-avenir-de-l.html#nb20 [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 17

  Fausse (2016) Fausse rumeur sur des « cours d’arabe obligatoires » à l’école primaire (Az elemi iskolai „kötelező arab órákról” szóló rémhír). Le Monde, szept. 29.

 • 18

  http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/09/29/des-parents-delirent-sur-des-cours-d-arabe-obligatoires-dans-le-sud_5005537_4355770.html [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 19

  Feifant, A. (2013) Et l’éducation prioritaire dans tout ça? (És mi a helyzet az elsőbbséget élvező körzetekkel?). Éduveille, jún. 19.

 • 20

  https://eduveille.hypotheses.org/5440 [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 21

  Formations (2017) Formations 2017-2018 (A 2017-2018-as tanév képzései). Az Institut Français de l’Education (Francia Oktatásügyi Intézet) képzései

 • 22

  https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fife.ens-lyon.fr%2Fformation-formateurs%2Fcatalogue-des-formations%2Fformations-2017-2018&data=02%7C01%7Cbeata.barna%40akademiai.hu%7Cb5f66f07cda6425d2e6508d557855fe8%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C1%7C0%7C636511152718665817&sdata=cYdC3ITtzWTvrkWawjEnNl%2B5LJDoXjAN8NX3J7CPJQM%3D&reserved=0 [Letöltve: 2017. 10. 26.] http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs/catalogue-des-formations/formations-2017-2018 [Letöltve: 2017. 10. 26.]

 • 23

  Jarraud, F. (2017) Budget : le tournant (Költségvetés: a fordulat). Le café pédagogique, szept. 28.

 • 24

  http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/09/28092017Article636421800892281182.aspx [Letöltve: 2017. 10. 27.]

 • 25

  Julia, D. (1981) Les trois couleurs du tableau noir (A fekete tábla három színe). Párizs, Belin.

 • 26

  Klein, C. & Sallé, J. (2009) La scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France (A nemrégiben Franciaorszába érkezett diákok iskoláztatása). Rapport conjoint IGEN/IGAENR.

 • 27

  http://media.education.gouv.fr/file/2009/06/7/2009-082_-_IGEN-IGAENR_216067.pdf [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 28

  Lacerda, É. & Ameline, L. (2001) Les élèves de nationalité étrangères dans les premier et second degrés (A külföldi állampolgárságú tanulók az első két iskolafokozaton). Ville, éducation, intégration, Enjeux, No. 125. jún. pp. 160–186.

 • 29

  http://www.revues-urielles.org/_uploads/pdf/82/125/22710_4168_3975_125_les_eleves_de_nationalite_etrangere_dans_les_premier_et_second_degres.pdf [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 30

  Moisan, C. & Simon, J. (1997 ) Les déterminants de la réussite scolaire en zone d’éducation prioritaire - Rapport de Catherine Moisan et Jacky Simon (A kiemelt oktatási körzetekben tanulók iskolai sikerességét meghatározó tényezők – Catherine Moisan és Jacky Simon jelentése). Párizs, La Documentation française.

 • 31

  Piquemal, M. (2016) Combien d’enfants roms vivant en bidonville sont privés d’école? (Hány bádogvárosban élő roma gyerek nem járhat iskolába?) Libération, szept. 28.

 • 32

  http://www.liberation.fr/france/2016/09/28/combien-d-enfants-roms-vivant-en-bidonville-sont-prives-d-ecole_1513296 [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 33

  Ramirez, F. & Boli, J. (1987) The Political Construction of Mass Schooling : European Origins and Worldwide Institutionalisation. Sociology of Education, Vol. 60. No. 1. pp. 2–17. Magyarul lásd: Ramirez, F. & Boli, J.: A népoktatás politikai megteremtése: Európai kezdetek és világméretű intézményesülés. In: Bajomi I. (ed.) Állam, népoktatás, tanítói mesterség. (Iskolamester 7.) Budapest, Oktatáskutató Intézet, 1989. pp. 7–40. https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmek.oszk.hu%2F16900%2F16922%2F16922.pdf&data=02%7C01%7Cbeata.barna%40akademiai.hu%7Cb5f66f07cda6425d2e6508d557855fe8%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C1%7C1%7C636511152718665817&sdata=WNaR3B7Mmof54v0FMvqAp6bKznLqOPTXfGcLro%2FR1H8%3D&reserved=0 [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 34

  http://mek.oszk.hu/16900/16922/16922.pdf [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 • 35

  Tableaux (2016) Tableaux de l’économie française – Édition 2016 (A francia gazdaság adatai – 2016. évi kiadás). Párizs, INSEE, Références.

 • 36

  https://www.insee.fr/fr/statistiques/1906669?sommaire=1906743 [Letöltve: 2017. 10. 25.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)