Authors:
László Kasik 1Neveléstudományi Intézet, Szegedi Tudományegyetem, 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30–34.
2Szociális Kompetencia Kutatócsoport, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Search for other papers by László Kasik in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Zita Gál 3Pszichológiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Search for other papers by Zita Gál in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access
 • 1

  Bedell, J. R., Archer, R. P. & Marlowe, H. A., Jr. (1980) A Description and Evaluation of a Problem Solving Skills Training Programs. In: Upper, D. & Ross, S. M. (eds) Behavioral Group Therapy: An Annual Review. Champaign, Research Press. pp. 3–35.

 • 2

  Chang, E. C., D’Zurilla, T. J. & Sanna, L. J. (2004) Social Problem Solving. Theory, Research, and Training. Washington, DC, American Psychological Association.

 • 3

  Cobb, N. A. (2006) Patronising the Mentally Disordered? Social Landlords and the Control of Anti-social Behaviour under the Disability Discrimination. Legal Studies, Vol. 26. No. 2. pp. 238–266.

 • 4

  Conger, R. D. & Dogan, S. J. (2007) Social Class and Socialization in Families. In: Grusec, J. & Hastings, P. (eds) Handbook of Socialization. New York, Guildford Press. pp. 433–460.

 • 5

  Domján L. (2001) A tanulás sikerességét befolyásoló jelenségek az osztályteremben. In: Boreczky Á. (ed.): Pedagógiai Műhely – Beszélgetések. Pécs, PTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék. http://vmek.oszk.hu/01900/01963/html/index.htm [Letöltve: 2017. 03. 10.]

 • 6

  D’Zurilla, T. J. & Goldfried, M. R. (1971) Problem Solving and Behavior Modification. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 78. pp. 107–126.

 • 7

  D’Zurilla, T. J., Nezu, A. & Maydeu-Olivares, A. (2002) Social Problem-Solving Inventory–Revised (SPSI–R): Technical Manual. North Tonawanda, New York, Multi-Health Systems.

 • 8

  D’Zurilla, T. J. & Nezu, A. (1990) Development and Preliminary Evaluation of the Social Problem-Solving Inventory (SPSI). Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 2. pp. 156–163.

 • 9

  D’Zurilla, T. J. & Nezu, A. M. (2007) Problem-solving Therapy: A Positive Approach to Clinical Intervention. New York, Spring Publishing Company.

 • 10

  Eskin, M. (2012) Social Problem Solving Therapy in the Clinical Practice. Turkey, Elsevier.

 • 11

  Frauenknecht, M. & Black, D. R. (2010) Is It Social Problem Solving or Decision Making? Implications for Health Education. American Journal of Health Education, Vol. 41. No. 2. pp. 112–123.

 • 12

  Gál Z. (2013) A személyközi problémák megoldásának két főbb kutatási iránya – más kognitív folyamatok és a környezeti tényezők hatása. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7–9.

 • 13

  Gáspár Cs. & Kasik L. (2015) A szociálisprobléma-megoldás, az empátia és a szorongás kapcsolata serdülők körében. Iskolakultúra, Vol. 25. No. 10. pp. 48–60.

 • 14

  Goldstein, A. P. (1999) The PREPARE Curriculum: Teaching Prosocial Competencies (rev. ed.). Champaign, IL: Research Press.

 • 15

  HUNT, J. Mcv. (1963) Motivation Inherent in Information Processing and Action. In: Harvey, O. J. (ed.) Motivation and Social Interaction. New York, Ronald Press. pp. 35–94.

 • 16

  Hymel, S. & Asher, S. R. (1977) Assessment and Training of Isolated Children’s Social Skills. Paper Presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development. New Orleans.

 • 17

  Jacobson, N. S. & Margolin, G. (1979) Marital Therapy: Strategies Based on Social Learning and Behavior Exchange Principles. New York, Brunner/Mazel.

 • 18

  Kasik L. (2010) A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4–18 évesek körében. PhD-értekezés. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola.

 • 19

  Kasik L. (2012) A szociálisprobléma-megoldó és az induktív gondolkodás kapcsolata 8, 12, 15 és 18 évesek körében. Magyar Pedagógia, Vol. 112. No. 4. pp. 243–263.

 • 20

  Kasik, L. (2014) Development of Social Problem Solving – A Longitudinal Study (2009–2011) in a Hungarian Context. European Journal of Developmental Psychology, Vol. 12. No. 2. pp. 142–158.

 • 21

  Kasik L. (2015) Személyközi problémák és megoldásuk. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 22

  Kasik L. & Gál Z. (2014) Mit tekintenek 7, 10 és 14 éves diákok személyközi problémának? Iskolakultúra, Vol. 24. No. 9. pp. 3–25.

 • 23

  Kasik L. & Gál Z. (2015) A helyzet- és személyspecifikus problémamegoldás kapcsolata a tudatelméleti működéssel 4-6 éves korban. Magyar Pedagógia, Vol. 115. No. 4. pp. 297–318.

 • 24

  Kasik, L. & Gál, Z. (2016) Parents’ and Teachers’ Opinions of Preschool Children’s Social Problem-solving and Behavioural Problems. Early Child Development and Care, Vol. 186. No. 10. pp. 1632–1648.

 • 25

  Kasik L. & Gál Z. (2017) A NEGORI kérdőív pszichometriai mutatói. Kézirat. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet.

 • 26

  Kasik, L., Gáspár, Cs., Guti, K. & Zsolnai, A. (2016) Relationship between Social Problem-solving, Anxiety and Empathy among Adolescents in Hungarian Context. In: Newton, K. (ed.) Problem-solving: Strategies, Challenges and Outcomes. New York, Nova Science Publishers. pp. 177–196.

 • 27

  Kasik L., Guti K., Tóth E. & Fejes J. B. (2016) Az elkerülés mint folyamat – az Elkerülés kérdőív bemérése 15 és 18 évesek körében. Magyar Pedagógia, Vol. 116. No. 2. pp. 219–253.

 • 28

  Kasik L., Gál Z., Havlikné R. A., Özvegy J., Pozsár É., Szabó É. & Zsolnai A. (2017) Társas problémák és megoldásuk 3–7 évesek körében – Feltárás és segítés. Módszertani segédanyag óvodapedagógusok számára. Szeged, MOZAIK Kiadó.

 • 29

  Kim, K. & Rohner, R. P. (2003) Parental Warmth, Control, and Involvement in Schooling: Predicting in Academic Achievement among Korean American Adolescents. Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 33. pp. 127–140.

 • 30

  Petróczi E. (2007) Kiégés – elkerülhetetlen? Budapest, Eötvös József Könyvkiadó.

 • 31

  Singleton, L. C. & Asher, S. R. (1977) Peer Preferences and Social Interaction among Third-grade Children in an Integrated School Districr. Journal of Educational Psychology, Vol. 69. pp. 330–336.

 • 32

  Strough, J. & Keener, E. (2012) Interpersonal Problem Solving Across the Life Span. In: Verhaeghen, P. & Hertzog, C. (eds) The Oxford Handbook of Emotion, Social Cognition, and Everyday Problem Solving during Adulthood. Oxford University Press, The Oxford Library of Psychology Series. pp. 134–151.

 • 33

  Szabó É. (2006) Szeretettel és szigorral. Az iskolai nevelés problémái a szülők és a tanárok szemszögéből. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 34

  Webster-Stratton, C. (2011) The Incredible Years. Parents, Teachers, and Children’s Training Series. Program Contetnt, Methods, Research and Dissemination 1980–2011. file://‌The-Incredible-Years-Parent-Teacher-Childrens-Training-Series-1980-2011p.pdf; [Letöltve: 2014. 08. 10.]

 • 35

  Zrinszky L. (1993) Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 0 8 15
May 2023 0 3 26
Jun 2023 0 0 10
Jul 2023 0 4 4
Aug 2023 0 10 2
Sep 2023 0 6 19
Oct 2023 0 0 0