View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

Az ún. komprehenzív (közös) középiskolák Magyarországon a rendszerváltozás után alakultak ki alulról jövő kezdeményezésre, és váltak különösen népszerűekké a kisvárosokban. Egy 2015-ös kormányzati döntés a korábban közös (gimnázium és szakközépiskola) középiskolákat szervezetileg elkülönítette, kritikus helyzetbe hozva ezzel azokat a közösségeket, amelyekben csupán egy iskola tud működni. Két év fejleményeit végigkísérve, a tanulmány váratlan fejleményt mutat be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alatt maradt gimnáziumok fokozatosan meggyöngültek, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került intézmények azonban igyekeztek megőrizni korábbi általános profiljukat is. A társadalmi reziliencia szakirodalmát tanulmányozva a szerző azt föltételezi, hogy a helyi oktatáspolitikának ez a váratlan fejleménye egy politikai reziliencia kialakulásának a jele a társadalomban.

 • 1

  Adger, W. N. (2000) Social and Ecological Resilience: Are They Related? Progress in Human Geography, Vol. 24. No. 3. pp. 347–364.

 • 2

  Benke, M. (2014) The Learning Regions (Preface). Hungarian Educational Research Journal, 4(3), 1–7,

  • Crossref
  • Export Citation
 • 3

  Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (eds) (2008) Navigating Social-Ecological Ssystems: Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge UK, Cambridge University Press.

 • 4

  Fehérvári, A. & Híves, T. (2017) Trajectories in Hungarian Education: Transition to Secondary School. The New Educational Review, Vol. 48. http://www.educationalrev.us.edu.pl/e48/a12.pdf [Letöltve: 2017. 10. 13.]

 • 5

  Ferguson, N. (2017) The Square and the Tower. London, Penguin.

 • 6

  Forray, R. K. (2017) Resilience and Disadvantage in Education – A Sociological View. Hungarian Educational Research Journal, 7(1), 112–120,

  • Crossref
  • Export Citation
 • 7

  Forray R. K. & Kozma, T. (1992) Társadalmi tér és oktatási rendszer. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 8

  Forray R. K. & Kozma, T. (2011) Az iskola térben, időben. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 9

  Forray R. K. & Kozma T. (2013) Menekülés az iskolától. Educatio®, Vol. 22. No. 1. pp. 23–34.

 • 10

  Helyi közigazgatás 1956–57.http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/14Szab%F3_Marjanucz/html/9_7.htm [Megtekintve: 2017. 11. 01.]

 • 11

  Híves T. (2016) Választások és lehetőségek: a középfokú továbbhaladás statisztikai elemzése. Educatio®, Vol. 25. No. 1. pp. 110–119.

 • 12

  Juhász, E. (2016) Cultural Learning. In: Kozma, T. (ed.) Learning Regions in Hungary. Brno, Tribun EU Publishers. pp. 73–92.

 • 13

  Kozma T. (1987) Iskola és település. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 14

  Kozma T. (2002) Határokon innen, határokon túl. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 15

  Kozma T. (2015) Mi lesz velük? Kisvárosok és középiskoláik. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 65. No. 1–2. pp. 23–29.

 • 16

  Kozma T. (2016) A tanulás térformáló ereje. Educatio®, Vol. 25. No. 2. pp. 161–169.

 • 17

  Maguire, B. & Hagan, P. (2007) Disasters and Communities: Understanding Social Resilience. The Australian Journal of Emergency Management, Vol. 22. No. 2. pp. 16–20.

 • 18

  Nemes G. & Varga Á. (2014) Gondolatok a vidékfejlesztésről. Educatio®, Vol. 23. No. 1. pp. 384–393.

 • 19

  Örsi J. (2012) Kulcsemberek. Túrkeve, Finta Múzeum.

 • 20

  Pelling, M. (2003) The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience. London, Earthscan Publications.

 • 21

  Polónyi I. (2002) Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 22

  Tóth E. et al. (2016) Reziliencia a magyar oktatási rendszerben. Magyar Pedagógia, Vol. 116. No. 3. pp. 339–363.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)