View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

Az ún. komprehenzív (közös) középiskolák Magyarországon a rendszerváltozás után alakultak ki alulról jövő kezdeményezésre, és váltak különösen népszerűekké a kisvárosokban. Egy 2015-ös kormányzati döntés a korábban közös (gimnázium és szakközépiskola) középiskolákat szervezetileg elkülönítette, kritikus helyzetbe hozva ezzel azokat a közösségeket, amelyekben csupán egy iskola tud működni. Két év fejleményeit végigkísérve, a tanulmány váratlan fejleményt mutat be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alatt maradt gimnáziumok fokozatosan meggyöngültek, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került intézmények azonban igyekeztek megőrizni korábbi általános profiljukat is. A társadalmi reziliencia szakirodalmát tanulmányozva a szerző azt föltételezi, hogy a helyi oktatáspolitikának ez a váratlan fejleménye egy politikai reziliencia kialakulásának a jele a társadalomban.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Adger, W. N. (2000) Social and Ecological Resilience: Are They Related? Progress in Human Geography, Vol. 24. No. 3. pp. 347–364.

 • 2

  Benke, M. (2014) The Learning Regions (Preface). Hungarian Educational Research Journal, 4(3), 1–7,

  • Crossref
  • Export Citation
 • 3

  Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (eds) (2008) Navigating Social-Ecological Ssystems: Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge UK, Cambridge University Press.

 • 4

  Fehérvári, A. & Híves, T. (2017) Trajectories in Hungarian Education: Transition to Secondary School. The New Educational Review, Vol. 48. http://www.educationalrev.us.edu.pl/e48/a12.pdf [Letöltve: 2017. 10. 13.]

 • 5

  Ferguson, N. (2017) The Square and the Tower. London, Penguin.

 • 6

  Forray, R. K. (2017) Resilience and Disadvantage in Education – A Sociological View. Hungarian Educational Research Journal, 7(1), 112–120,

  • Crossref
  • Export Citation
 • 7

  Forray R. K. & Kozma, T. (1992) Társadalmi tér és oktatási rendszer. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 8

  Forray R. K. & Kozma, T. (2011) Az iskola térben, időben. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 9

  Forray R. K. & Kozma T. (2013) Menekülés az iskolától. Educatio®, Vol. 22. No. 1. pp. 23–34.

 • 10

  Helyi közigazgatás 1956–57. http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/14Szab%F3_Marjanucz/html/9_7.htm [Megtekintve: 2017. 11. 01.]

 • 11

  Híves T. (2016) Választások és lehetőségek: a középfokú továbbhaladás statisztikai elemzése. Educatio®, Vol. 25. No. 1. pp. 110–119.

 • 12

  Juhász, E. (2016) Cultural Learning. In: Kozma, T. (ed.) Learning Regions in Hungary. Brno, Tribun EU Publishers. pp. 73–92.

 • 13

  Kozma T. (1987) Iskola és település. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 14

  Kozma T. (2002) Határokon innen, határokon túl. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 15

  Kozma T. (2015) Mi lesz velük? Kisvárosok és középiskoláik. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 65. No. 1–2. pp. 23–29.

 • 16

  Kozma T. (2016) A tanulás térformáló ereje. Educatio®, Vol. 25. No. 2. pp. 161–169.

 • 17

  Maguire, B. & Hagan, P. (2007) Disasters and Communities: Understanding Social Resilience. The Australian Journal of Emergency Management, Vol. 22. No. 2. pp. 16–20.

 • 18

  Nemes G. & Varga Á. (2014) Gondolatok a vidékfejlesztésről. Educatio®, Vol. 23. No. 1. pp. 384–393.

 • 19

  Örsi J. (2012) Kulcsemberek. Túrkeve, Finta Múzeum.

 • 20

  Pelling, M. (2003) The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience. London, Earthscan Publications.

 • 21

  Polónyi I. (2002) Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 22

  Tóth E. et al. (2016) Reziliencia a magyar oktatási rendszerben. Magyar Pedagógia, Vol. 116. No. 3. pp. 339–363.