View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

Az ún. komprehenzív (közös) középiskolák Magyarországon a rendszerváltozás után alakultak ki alulról jövő kezdeményezésre, és váltak különösen népszerűekké a kisvárosokban. Egy 2015-ös kormányzati döntés a korábban közös (gimnázium és szakközépiskola) középiskolákat szervezetileg elkülönítette, kritikus helyzetbe hozva ezzel azokat a közösségeket, amelyekben csupán egy iskola tud működni. Két év fejleményeit végigkísérve, a tanulmány váratlan fejleményt mutat be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alatt maradt gimnáziumok fokozatosan meggyöngültek, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került intézmények azonban igyekeztek megőrizni korábbi általános profiljukat is. A társadalmi reziliencia szakirodalmát tanulmányozva a szerző azt föltételezi, hogy a helyi oktatáspolitikának ez a váratlan fejleménye egy politikai reziliencia kialakulásának a jele a társadalomban.

 • 1

  Adger, W. N. (2000) Social and Ecological Resilience: Are They Related? Progress in Human Geography, Vol. 24. No. 3. pp. 347–364.

 • 2

  Benke, M. (2014) The Learning Regions (Preface). Hungarian Educational Research Journal, 4(3), 1–7,

  • Crossref
  • Export Citation
 • 3

  Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (eds) (2008) Navigating Social-Ecological Ssystems: Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge UK, Cambridge University Press.

 • 4

  Fehérvári, A. & Híves, T. (2017) Trajectories in Hungarian Education: Transition to Secondary School. The New Educational Review, Vol. 48. http://www.educationalrev.us.edu.pl/e48/a12.pdf [Letöltve: 2017. 10. 13.]

 • 5

  Ferguson, N. (2017) The Square and the Tower. London, Penguin.

 • 6

  Forray, R. K. (2017) Resilience and Disadvantage in Education – A Sociological View. Hungarian Educational Research Journal, 7(1), 112–120,

  • Crossref
  • Export Citation
 • 7

  Forray R. K. & Kozma, T. (1992) Társadalmi tér és oktatási rendszer. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 8

  Forray R. K. & Kozma, T. (2011) Az iskola térben, időben. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 9

  Forray R. K. & Kozma T. (2013) Menekülés az iskolától. Educatio®, Vol. 22. No. 1. pp. 23–34.

 • 10

  Helyi közigazgatás 1956–57.http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/14Szab%F3_Marjanucz/html/9_7.htm [Megtekintve: 2017. 11. 01.]

 • 11

  Híves T. (2016) Választások és lehetőségek: a középfokú továbbhaladás statisztikai elemzése. Educatio®, Vol. 25. No. 1. pp. 110–119.

 • 12

  Juhász, E. (2016) Cultural Learning. In: Kozma, T. (ed.) Learning Regions in Hungary. Brno, Tribun EU Publishers. pp. 73–92.

 • 13

  Kozma T. (1987) Iskola és település. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 14

  Kozma T. (2002) Határokon innen, határokon túl. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 15

  Kozma T. (2015) Mi lesz velük? Kisvárosok és középiskoláik. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 65. No. 1–2. pp. 23–29.

 • 16

  Kozma T. (2016) A tanulás térformáló ereje. Educatio®, Vol. 25. No. 2. pp. 161–169.

 • 17

  Maguire, B. & Hagan, P. (2007) Disasters and Communities: Understanding Social Resilience. The Australian Journal of Emergency Management, Vol. 22. No. 2. pp. 16–20.

 • 18

  Nemes G. & Varga Á. (2014) Gondolatok a vidékfejlesztésről. Educatio®, Vol. 23. No. 1. pp. 384–393.

 • 19

  Örsi J. (2012) Kulcsemberek. Túrkeve, Finta Múzeum.

 • 20

  Pelling, M. (2003) The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience. London, Earthscan Publications.

 • 21

  Polónyi I. (2002) Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 22

  Tóth E. et al. (2016) Reziliencia a magyar oktatási rendszerben. Magyar Pedagógia, Vol. 116. No. 3. pp. 339–363.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)