View More View Less
 • 1 1 Neveléstudományi Intézet, ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.
 • | 2 2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Open access

Absztrakt:

A tanulmány a középfokú továbbhaladás magyarországi trendjeit mutatja be a középfokú felvételi információs rendszer intézményi adatbázisának idősoros adataira támaszkodva. A reguláris adatbázis tartalmazza az összes középfokra felvételiző jelentkezését képzési típus szerint, megkülönböztetve az elsőhelyes jelentkezéseket. A tanulmány a 2000 óta működő adatbázisból kirajzolódó trendeket vizsgálja, az utolsó négy évet fókuszba állítva. Számba veszi a tanulói preferenciák változását, a képzési kínálat változását képzési típus, fenntartó szerint, valamint mindezek területi különbségeit. Megállapítható, hogy a tanulói preferenciák – az oktatáspolitikai akarat ellenére – inkább az általános képzés felé irányulnak, ebben azonban jelentős területi különbségek vannak. Érzékelhető, különösen a gimnáziumi képzésben, az egyházi oktatás előretörése.

 • 1

  Fehérvári A. & Híves T. (2017) Trajectories in Hungarian Education – Transition to Secondary School. The New Educational Review, Vol. 42. No. 2. pp. 154–166.

 • 2

  Forray R. K. & Kozma T. (1999) Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika. Budapest, Oktatáskutató Intézet.

 • 3

  Hajdu T., Hermann Z., Horn D., Kertesi G., Kézdi G., Köllő J. & Varga J. (2015) Az érettségi védelmében. (Budapesti munkagazdaságtani füzetek, BWP 1.)

 • 4

  Hermann Z. & Varga J. (2016) Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények. In: Kolosi T. & Tóth I. G. (eds) Társadalmi Riport 2016. (Társadalmi riport, 14.) Budapest, Tárki. pp. 311–333.

 • 5

  Híves T. & Kozma T. (2014) Az expanzió vége? Educatio, Vol. 13. No. 2. pp. 239–252.

 • 6

  Mártonfi Gy. (2013) Korai iskolaelhagyás a magyarországi szakképzésben. http://www.observatory.org.hu/wp-ontent/uploads/2013/09/ReferNet_2013_ESL_HU.pdf [Letöltve: 2017. 10. 13.]

 • 7

  OECD (2017) Education at a Glance 2016. Paris: OECD.

 • 8

  Szemerszki M. (2012) A képzési szerkezet átalakulása – belépés a felsőoktatásba (2001–2011). Konferencia-előadás. Corvinus Egyetem. 2012. 11. 30.

 • 9

  Szemerszki M. (2014) A középiskolából a felsőoktatásba – jelentkezési és felvételi tendenciák. Felsőoktatási Műhely, No. 1. pp. 47–63.

 • 10

  Tomasz G. (2017) Erősödő egyházi jelenlét az oktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 1. pp. 94–112.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)