View More View Less
 • 1 Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi KarPécs
Open access

Absztrakt:

A cigány, roma népességet hagyományosan úgy szokták tekinteni, mint a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportját, amelynek sok gazdasági, társadalmi és kulturális segítségre volna szüksége, hogy integrálódjék a többségi társadalomba. Ebben a tanulmányban a szerző, ellenkezőleg, a cigány, roma társadalom középosztályosodását mutatja be Magyarországon. A cigány, roma középosztályosodás századok óta tart, de nehezen vagy sehogy sem volt megfigyelhető, mivel azok, akik integrálódtak a középosztályba, egyben asszimilálódtak is. Az utóbbi években azonban új jelenségre figyelhettünk fel: a cigányság a középosztályosodás során egyre inkább megőrzi cigány, roma identitását, amit eredeti nevének a megőrzése is mutat. A cigány, roma lakosság iskolázottsági szintje drámaian emelkedik. A kutatások, amelyek eredetileg a cigány, roma elemi oktatásra összpontosultak, egyre inkább áttevődnek a cigányság közép- és felsőfokú oktatására. Új aktor is színre lépett a cigányság iskolázásának támogatásában, a tradicionális (keresztény) egyházak. A szerző néhány egyetemi hallgató életpályáján keresztül illusztrálja a fő társadalmi intézmények (iskola, felsőoktatás, egyház, civil szervezetek) együttműködését a cigány, roma középosztályosodás folyamatában.

 • 1

  1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=99300077.TV [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 2

  2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól. http://www.valasztas.hu/hu/ovi/23/23_1_2.html [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 3

  Brüggemann, Ch. (2012) Roma Education in Comparative Perspective. Findings from the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey. Bratislava: Roma Inclusion Working Papers.

 • 4

  Dezső, R. A. (2013) GandHistory. The beginning. Hungarian Educational Research Journal, Vol. 3. No. 3. pp. 41–54, DOI:10.14413/herj.2013.03.05. [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 5

  Forray, R. K. (2013) Colleges for Roma in Higher Education. Hungarian Educational Research Journal, Vol. 3. No. 3. pp. 1–8, DOI:10.14413/herj.2013.03.01 [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 6

  Forray R. K. (2016) Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében. In: Fehérvári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds) Oktatás és fenntarthatóság. HERA Évkönyvek II. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. pp. 171–181.

 • 7

  Forray R. K. (2017) A cigányok és az egyházak (kézirat). https://www.academia.edu/31965571/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 8

  Forray R. K. & Hegedűs T. A. (1998) Cigány gyermekek szocializációja. Budapest, Aula Kiadó.

 • 9

  Forray R. K. & Marton M. (2012) Egyházi szakkollégiumok. Iskolakultúra, Vol. 22. No. 8. pp. 35–45.

 • 10

  Forray R. K. & Orsós A. (2010) Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség – cigány programok. Educatio®, Vol. 19. No. 1. pp. 75–87.

 • 11

  Gábor K. (1992) A középiskolát végzettek középosztályosodása. In: Gábor K. (ed.) Civilizációs korszakváltás és ifjúság. Szeged, Budapest, MEH IKT. pp. 99–117.

 • 12

  Gábor K. (2000) A középosztály szigete. Szeged, Belvedere Meridionale.

 • 13

  Gábor K. & Dudik É. (2001) Középosztályosodás és a felsőoktatás tömegesedése. Educatio®, Vol. 10. No. 1. pp. 95–114.

 • 14

  Gereben F. & Lukács Á. (2013) Fogom a kezét, és együtt emelkedünk. Tanulmányok és interjúk a roma integrációról. (Jezsuita Könyvek.) Budapest, Faludi Ferenc Akadémia.

 • 15

  Hajdu T., Kertesi G. & Kézdi G. (2017) Roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b334.pdf [Letöltve: 2017. 10. 19.]

 • 16

  Kozma, T. & Tőzsér, Z. (2016) Education and Transition in Hungary: Policy and Research in the Process of Transformation, 1988–2004. Hungarian Educational Research Journal, Vol. 6. No. 2. pp. 22–39, [Letöltve: 2017. 10. 23.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 17

  Nagy P. (2017) A cigányság sokkal inkább életmódot jelent, mint etnikumot (interjú). http://www.reformatus.hu/mutat/5459/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 18

  Óhidy A. (2016) A halmozottan hátrányos helyzetből a diplomáig. Pécs, PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.

 • 19

  Veres V. (2006) A középosztályosodás tendenciáinak vizsgálata a marosvásárhelyi Félsziget Fesztivál résztvevői körében. http://web.adatbank.transindex.ro/pdfdok/1415_kozeposztaly.pdf [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 20

  Budapesti Református Cigány Szakkollégium. http://www.reforom.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 21

  Evangélikus Roma Szakkollégium. http://www.meersz.hu [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 22

  Intercoll.net. http://intercoll.net/?lang=en [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 23

  Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium. http://jrsz.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 24

  Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat. http://krszh.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 25

  Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium. https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=988 [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 26

  Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Henrik Szakkollégiuma. http://wlislocki.pte.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 27

  Romaversitas. http://romaversitas. hu [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 28

  Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium. http://szkrsz.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 29

  Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium. https://szentmiklosromaszakkoli.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 30

  Wáli István Református Cigány Szakkollégium. http://www.wisz.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)