View More View Less
 • 1 Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs
Open access

Absztrakt:

A cigány, roma népességet hagyományosan úgy szokták tekinteni, mint a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportját, amelynek sok gazdasági, társadalmi és kulturális segítségre volna szüksége, hogy integrálódjék a többségi társadalomba. Ebben a tanulmányban a szerző, ellenkezőleg, a cigány, roma társadalom középosztályosodását mutatja be Magyarországon. A cigány, roma középosztályosodás századok óta tart, de nehezen vagy sehogy sem volt megfigyelhető, mivel azok, akik integrálódtak a középosztályba, egyben asszimilálódtak is. Az utóbbi években azonban új jelenségre figyelhettünk fel: a cigányság a középosztályosodás során egyre inkább megőrzi cigány, roma identitását, amit eredeti nevének a megőrzése is mutat. A cigány, roma lakosság iskolázottsági szintje drámaian emelkedik. A kutatások, amelyek eredetileg a cigány, roma elemi oktatásra összpontosultak, egyre inkább áttevődnek a cigányság közép- és felsőfokú oktatására. Új aktor is színre lépett a cigányság iskolázásának támogatásában, a tradicionális (keresztény) egyházak. A szerző néhány egyetemi hallgató életpályáján keresztül illusztrálja a fő társadalmi intézmények (iskola, felsőoktatás, egyház, civil szervezetek) együttműködését a cigány, roma középosztályosodás folyamatában.

 • 1

  1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=99300077.TV [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 2

  2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól. http://www.valasztas.hu/hu/ovi/23/23_1_2.html [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 3

  Brüggemann, Ch. (2012) Roma Education in Comparative Perspective. Findings from the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey. Bratislava: Roma Inclusion Working Papers.

 • 4

  Dezső, R. A. (2013) GandHistory. The beginning. Hungarian Educational Research Journal, Vol. 3. No. 3. pp. 41–54, DOI:10.14413/herj.2013.03.05. [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 5

  Forray, R. K. (2013) Colleges for Roma in Higher Education. Hungarian Educational Research Journal, Vol. 3. No. 3. pp. 1–8, DOI:10.14413/herj.2013.03.01 [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 6

  Forray R. K. (2016) Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében. In: Fehérvári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds) Oktatás és fenntarthatóság. HERA Évkönyvek II. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. pp. 171–181.

 • 7

  Forray R. K. (2017) A cigányok és az egyházak (kézirat). https://www.academia.edu/31965571/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 8

  Forray R. K. & Hegedűs T. A. (1998) Cigány gyermekek szocializációja. Budapest, Aula Kiadó.

 • 9

  Forray R. K. & Marton M. (2012) Egyházi szakkollégiumok. Iskolakultúra, Vol. 22. No. 8. pp. 35–45.

 • 10

  Forray R. K. & Orsós A. (2010) Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség – cigány programok. Educatio®, Vol. 19. No. 1. pp. 75–87.

 • 11

  Gábor K. (1992) A középiskolát végzettek középosztályosodása. In: Gábor K. (ed.) Civilizációs korszakváltás és ifjúság. Szeged, Budapest, MEH IKT. pp. 99–117.

 • 12

  Gábor K. (2000) A középosztály szigete. Szeged, Belvedere Meridionale.

 • 13

  Gábor K. & Dudik É. (2001) Középosztályosodás és a felsőoktatás tömegesedése. Educatio®, Vol. 10. No. 1. pp. 95–114.

 • 14

  Gereben F. & Lukács Á. (2013) Fogom a kezét, és együtt emelkedünk. Tanulmányok és interjúk a roma integrációról. (Jezsuita Könyvek.) Budapest, Faludi Ferenc Akadémia.

 • 15

  Hajdu T., Kertesi G. & Kézdi G. (2017) Roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b334.pdf [Letöltve: 2017. 10. 19.]

 • 16

  Kozma, T. & Tőzsér, Z. (2016) Education and Transition in Hungary: Policy and Research in the Process of Transformation, 1988–2004. Hungarian Educational Research Journal, Vol. 6. No. 2. pp. 22–39, [Letöltve: 2017. 10. 23.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 17

  Nagy P. (2017) A cigányság sokkal inkább életmódot jelent, mint etnikumot (interjú). http://www.reformatus.hu/mutat/5459/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 18

  Óhidy A. (2016) A halmozottan hátrányos helyzetből a diplomáig. Pécs, PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.

 • 19

  Veres V. (2006) A középosztályosodás tendenciáinak vizsgálata a marosvásárhelyi Félsziget Fesztivál résztvevői körében. http://web.adatbank.transindex.ro/pdfdok/1415_kozeposztaly.pdf [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 20

  Budapesti Református Cigány Szakkollégium. http://www.reforom.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 21

  Evangélikus Roma Szakkollégium. http://www.meersz.hu [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 22

  Intercoll.net. http://intercoll.net/?lang=en [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 23

  Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium. http://jrsz.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 24

  Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat. http://krszh.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 25

  Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium. https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=988 [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 26

  Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Henrik Szakkollégiuma. http://wlislocki.pte.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 27

  Romaversitas. http://romaversitas. hu [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 28

  Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium. http://szkrsz.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 29

  Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium. https://szentmiklosromaszakkoli.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 • 30

  Wáli István Református Cigány Szakkollégium. http://www.wisz.hu/ [Letöltve: 2017. 10. 23.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)