View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, 1115 Budapest, Etele út 50/A.

Absztrakt:

A magyar felsőoktatás meghatározó nemzetközi környezetét elsősorban az Európai Felsőoktatási Térség jelentette a vizsgált időszakban. Az elemzés három szinten történik. Az első a kormányzati szint, amely a Bologna-reform dokumentumai alapján követhető. A második az intézményi szint, az Európai Egyetemi Szövetség keretében végzett vizsgálatok, elemzések alapján. Végül a szubsztantív szintet azok a kutatások jelentik, amelyekről az Európai Szociológiai Társaság tudományos rendezvényei számolnak be. Két konkrét témával foglalkozik részletesebben az írás, az intézményi autonómia kérdésével és az Európába történő tömeges bevándorlásból adódó felsőoktatási feladatokkal.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Contini, R. M. (2017) Italian Educators Views on Education for Integration in Multi-ethnic Societies. Paper Presented at the 13th Conference of the European Sociological Association. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. Athens, 29 Aug. – 01 Sept. 2017. Abstract book pp. 276. https://www.europeansociology.org/publications/esa-conference-abstract-books [Letöltve: 2018. 03. 05].

 • 2

  Estermann, Th. & Bennetot Pruvot, E. (2017) University Autonomy in Europe III. Country Profiles. 2017. European University Association. http://www.eua.be/activities-services/publications/eua-reports-studies-and-occasional-papers.aspx [Letöltve: 2017. 12. 15.]

 • 3

  Estermann, Th., Nokkala, T. & Steinel, M. (2011) University Autonomy in Europe II. The Scorecard. European University Association. http://www.eua.be/activities-services/publications/eua-reports-studies-and-occasional-papers.aspx [Letöltve: 2017. 12. 15.]

 • 4

  Gaebel, M. (2017) Refugees and Universities. Paper Presented at the Conference of the European University Association. Bergen, 6-7 April 2017. http://www.eua.be/Libraries/default-document-library/hot-topic-session-gaebel.pdf?sfvrsn=0 [Letöltve: 2017. 12. 15.]

 • 5

  Hrubos I. (2010) Bologna folytatódik. Educatio®, Vol. 19. No. 1. pp. 19–33.

 • 6

  Hrubos I. (2011) A Bologna Piramis. Educatio, Vol. 20. No. 4. pp. 498–508. http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=86 [Letöltve: 2017. 12. 15.]

 • 7

  Moosavi, L. (2017) Contesting Knowledge in Higher Education: Syllabi in Universities. Roundtable: Higher Education. 13th Conference of the European Sociological Association. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. Athens, 29 Aug. – 01 Sept. 2017.

 • 8

  Neave, G. (1991) Prometheus Bound. The Changing Relationship Beetwen Government and Higher Education in Western Europe. Pergamon Press, Oxford.

 • 9

  Refugees Welcome Map (2017) European University Association. http://www.eua.be/activities-services/eua-campaigns/refugees-welcome-map [Letöltve: 2017. 12. 15.]

 • 10

  Sursock, A. (2015) Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities. European University Association. http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_Trends_2015_web [Letöltve: 2017. 12. 15.]

 • 11

  The European Higher Education Area in 2015. Bologna Process Implementation Report. European Commission/EACEA/Euridice, 2015. http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/132824.pdf [Letöltve: 2017. 12. 15.]

 • 12

  Yerevan Communiqué (2015) EHEA Ministerial Conference 2015. p. 5. https://bologna-yerevan2015.ehea.info [Letöltve: 2017. 12. 15.]