View More View Less
 • 1 ELTE TÁTK, Budapest
 • 2 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

A tanulmány először a közoktatásban bekövetkezett változásokat veszi számba az intézmények fenntartói szerkezetének átalakulását, s ennek nyomán az iskolatípusok közötti arányváltozást és változás személyzeti kihatásait. Kitér a közoktatás állami kiadásainak alakulására – nemzetközi összehasonlításban is –, valamint a pedagógus bérrendszer bevezetésének problémáira.

Ezt a felsőoktatásban bekövetkezett változások áttekintése követi: a felsőoktatás kondícióinak a költségvetési törvények alapján történő elemzése, az állami támogatások strukturális átalakulásának bemutatása, a finanszírozási módszer átalakulásának rövid leírása, majd egy nemzetközi összehasonlítás a kondíciók és a rankingok alapján. Végül az oktatók tudományos teljesítményének és keresetének nemzetközi összehasonlításával zárul a dolgozat.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Gyurgyák J. (2017) Uralja-e jövőt, aki a múltat uralja? In: Jakab A. & Urbán L. (eds): Hegymenet. Budapest, Osiris. pp. 51–73.

 • 2

  Hermann Z. & Varga J. (2016) Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds): Társadalmi Riport 2016. Budapest, TÁRKI. pp. 311–333. http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/15hermann.pdf [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 3

  Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására (2011) Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály, Budapest.

 • 4

  Köznevelési statisztikai évkönyv 2015/2016. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2017.

 • 5

  Statisztikai tájékoztató Oktatási évkönyv 2013/2014. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2015.

 • 6

  Szakképzés a gazdaság szolgálatában (2015) Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, é. n. http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/5/8f/d0000/szakkepzesi_koncepcio_Summary_20150129.doc [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 7

  http://ame.hu/allasfoglalas-a-2015-evi-koltsegevetesi-torveny-tervezete-kapcsan/ [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 8

  http://data.uis.unesco.org/ [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 9

  http://ec.europa.eu [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 10

  http://eduline.hu/kozoktatas/2017/7/3/gimnaziumok_ellehetetlenitese_ertelmisegi_s_RV4WGY [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 11

  http://eduline.hu/kozoktatas/2017/6/9/Parragh_Laszlo_gimnaziumok_bezarasa_2DUCZL [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 12

  http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/CareerComparisons/SalaryComparisons.aspx [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 13

  http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/tudkut/tudkut15.xls [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 14

  http://nfsz.munka.hu

 • 15

  https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_kozzetetele/felsooktatasi_statisztikak [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 16

  https://www.rbth.com/multimedia/infographics/multimedia/2015/08/27/rectors-and-profesors-international-comparison-of-average-salary_392825 [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 17

  http://www.scimagojr.com [Letöltve: 2017. 10. 10.]

 • 18

  http://www.worldsalaries.org/professor.shtml [Letöltve: 2017. 10. 10.]