Author:
Máté Kasuba Humán Tudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by Máté Kasuba in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja, hogy bemutassa egy elit labdarúgó akadémia edzőinek és játékosainak véleménye alapján a tehetséggondozás, beválás, edző–sportoló kapcsolat, család problémaköreit. Kutatásomat egy magyarországi elit labdarúgó akadémián végeztem. Speciálisan ehhez a kutatási témakörhöz tartozó kérdőívvel felmértem az akadémián főállásban dolgozó edzőket (N1 = 9) és a klub U19-es csapatát (N2 = 18). Kutatásom eredményei alátámasztják több szakirodalom kutatását is, miszerint az edzőknek és a játékosoknak kölcsönösen empatikusabbnak, nyitottabbnak kellene lenniük egymás felé. Jobban meg kellene ismerniük a másikat mint embert, így talán eredményesebb, sikeresebb lehetne az utánpótlásképzésünk.

 • 1

  Bíróné Nagy E. (2004) Sportpedagógia – Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Budapest–Pécs, Campus Kiadó.

 • 2

  Bognár J. (2010) Pedagógiai és sportpedagógiai ismeretek. Jegyzet. OKJ sportszakember képzés számára. Budapest.

 • 3

  Budavári Á. (2007) Sportpszichológia. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt.

 • 4

  Czeizel E. (2004) Sors és tehetség. Budapest, Urbis Könyvkiadó.

 • 5

  Csáki I., Bognár J., Révész L. & Géczi G. (2013a) Elméletek és gyakorlatok a labdarúgó kiválasztásához és beválásához. Magyar Sporttudományi Szemle, Vol. 14. No. 53. pp. 12–18.

 • 6

  Csáki I., Bognár J., Trzaskoma-Bicsérdy G., Zalai D., Mór O., Révész L. & Géczi G. (2013b) A sportágválasztás, a tehetséggondozás és az edző–sportoló kapcsolat vizsgálata elit utánpótlás korú labdarúgók körében. Magyar Sporttudományi Szemle, Vol. 14. No. 55. pp. 9–17.

 • 7

  Géczi G., Bognár J., Oláh Zs., Révész L. & Tóth L. (2009) Beválás és tehetséggondozás az ifjúsági jégkorongozók motoros és pszichikai jellemzőinek vizsgálata alapján. In: Bognár J. (ed.) Tanulmányok a kiválasztás és a tehetséggondozás témaköréből. Budapest, Magyar Sporttudományi Társaság.

 • 8

  Gombocz J. (2004) A testnevelő tanár és az edző pedagógiai szerepe. In: Bíróné Nagy E. (ed.) Sportpedagógia. Budapest–Pécs, Dialóg-Campus Kiadó. pp. 147–172.

 • 9

  Gombocz J. (2005) A sportegyesület, a nevelés helyszíne. Kalokagathia, Vol. 43. No. 1–2. pp. 27–36.

 • 10

  Gombocz J. (2008a) Sportolók nevelése. Budapest, Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet.

 • 11

  Gombocz J. (2008b) Sport és nevelés. Magyar Edző, Vol. 11. No. 3. pp. 34–36.

 • 12

  Gombocz J. & Gombocz G. (2006) Utánpótláskorú sportolók véleménye edzőjükről. Kalokagathia, Vol. 44. No. 1–2. pp. 76–86.

 • 13

  Gyömbér N., Hevesi K., Imre Tóvári Zs., Kovács K., Dr. Lénárt Á. & Menczel Zs. (2012) Fejben dől el. Sportpszichológia mindenkinek. Budapest, Noran Libro Kiadó.

 • 14

  Harasztiné Sárosi I. (2002) A kommunikáció és jelentősége a sportoló és az edző kapcsolatában. In: Lénárt Ágota (ed.) Téthelyzetben. Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek. Budapest, Országos Sportegészségügyi Intézet. pp. 59–64.

 • 15

  Jowett S. (2007) Interdependence Analysis and the 3+1 C’s in the Ccoach-Athlete Relationship. In: Jowett, S. & Lavallee, D. (eds) Social Psychology in Sport. Human Kinetics, Champaign. pp. 15–28.

 • 16

  Mönks, F. J. & Knoers, A. M. P. (1997) Ontwikkelingpsychologie. (7th ed.) Assen, Van Gorcum.

 • 17

  Orosz R. (2008) A labdarúgó tehetség kibontakozását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata. PhD-értekezés. Debrecen, Humán Tudományok Doktori Iskola.

 • 18

  Orosz R. & Bíró Zs. (2009) A siker kapujában – A labdarúgó tehetség pszichológiája. 2. A sporttehetség-fejlesztés integratív megközelítése. Debrecen, Vider-Plusz Bt.

 • 19

  Renzzuli, J. (1978) What Makes Giftedness? Reexamining a Definition. Phi Delta Kappan, Vol. 60. No. 3. pp. 180–184.

 • 20

  Révész L., Bognár J., Csáki I. & Trzaskoma-Bicsérdy G. (2013) Az edző–sportoló kapcsolat vizsgálata az úszás sportágban. Magyar Pedagógia, Vol. 113. No. 1. pp. 53–72.

 • 21

  Smoll, F. L. & Smith, R. E. (2002) Coaching Behavior Research and Intervention in Youth Sports. In: Smoll, F. L. & Smith, R. E. (eds) Children and Yyouth in Sport: A Biopsychosocial Perspective. 2. kiadás. Kendall/Hunt, Dubuque, IA. pp. 211–233.

 • 22

  Vincze G., Bognár J., Csáki I. & Géczi G. (2011) A labdarúgás szakmai elitje a sportág helyzetéről, fejlődési lehetőségéről. Kalokagathia, No. 2–4. http://terkep.mlsz.hu/ [Letöltve: 2017. 01. 06.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 25 19
Oct 2023 0 72 68
Nov 2023 0 103 100
Dec 2023 0 59 57
Jan 2024 0 77 54
Feb 2024 0 32 29
Mar 2024 0 0 0