View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja, hogy bemutassa egy elit labdarúgó akadémia edzőinek és játékosainak véleménye alapján a tehetséggondozás, beválás, edző–sportoló kapcsolat, család problémaköreit. Kutatásomat egy magyarországi elit labdarúgó akadémián végeztem. Speciálisan ehhez a kutatási témakörhöz tartozó kérdőívvel felmértem az akadémián főállásban dolgozó edzőket (N1 = 9) és a klub U19-es csapatát (N2 = 18). Kutatásom eredményei alátámasztják több szakirodalom kutatását is, miszerint az edzőknek és a játékosoknak kölcsönösen empatikusabbnak, nyitottabbnak kellene lenniük egymás felé. Jobban meg kellene ismerniük a másikat mint embert, így talán eredményesebb, sikeresebb lehetne az utánpótlásképzésünk.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Bíróné Nagy E. (2004) Sportpedagógia – Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Budapest–Pécs, Campus Kiadó.

 • 2

  Bognár J. (2010) Pedagógiai és sportpedagógiai ismeretek. Jegyzet. OKJ sportszakember képzés számára. Budapest.

 • 3

  Budavári Á. (2007) Sportpszichológia. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt.

 • 4

  Czeizel E. (2004) Sors és tehetség. Budapest, Urbis Könyvkiadó.

 • 5

  Csáki I., Bognár J., Révész L. & Géczi G. (2013a) Elméletek és gyakorlatok a labdarúgó kiválasztásához és beválásához. Magyar Sporttudományi Szemle, Vol. 14. No. 53. pp. 12–18.

 • 6

  Csáki I., Bognár J., Trzaskoma-Bicsérdy G., Zalai D., Mór O., Révész L. & Géczi G. (2013b) A sportágválasztás, a tehetséggondozás és az edző–sportoló kapcsolat vizsgálata elit utánpótlás korú labdarúgók körében. Magyar Sporttudományi Szemle, Vol. 14. No. 55. pp. 9–17.

 • 7

  Géczi G., Bognár J., Oláh Zs., Révész L. & Tóth L. (2009) Beválás és tehetséggondozás az ifjúsági jégkorongozók motoros és pszichikai jellemzőinek vizsgálata alapján. In: Bognár J. (ed.) Tanulmányok a kiválasztás és a tehetséggondozás témaköréből. Budapest, Magyar Sporttudományi Társaság.

 • 8

  Gombocz J. (2004) A testnevelő tanár és az edző pedagógiai szerepe. In: Bíróné Nagy E. (ed.) Sportpedagógia. Budapest–Pécs, Dialóg-Campus Kiadó. pp. 147–172.

 • 9

  Gombocz J. (2005) A sportegyesület, a nevelés helyszíne. Kalokagathia, Vol. 43. No. 1–2. pp. 27–36.

 • 10

  Gombocz J. (2008a) Sportolók nevelése. Budapest, Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet.

 • 11

  Gombocz J. (2008b) Sport és nevelés. Magyar Edző, Vol. 11. No. 3. pp. 34–36.

 • 12

  Gombocz J. & Gombocz G. (2006) Utánpótláskorú sportolók véleménye edzőjükről. Kalokagathia, Vol. 44. No. 1–2. pp. 76–86.

 • 13

  Gyömbér N., Hevesi K., Imre Tóvári Zs., Kovács K., Dr. Lénárt Á. & Menczel Zs. (2012) Fejben dől el. Sportpszichológia mindenkinek. Budapest, Noran Libro Kiadó.

 • 14

  Harasztiné Sárosi I. (2002) A kommunikáció és jelentősége a sportoló és az edző kapcsolatában. In: Lénárt Ágota (ed.) Téthelyzetben. Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek. Budapest, Országos Sportegészségügyi Intézet. pp. 59–64.

 • 15

  Jowett S. (2007) Interdependence Analysis and the 3+1 C’s in the Ccoach-Athlete Relationship. In: Jowett, S. & Lavallee, D. (eds) Social Psychology in Sport. Human Kinetics, Champaign. pp. 15–28.

 • 16

  Mönks, F. J. & Knoers, A. M. P. (1997) Ontwikkelingpsychologie. (7th ed.) Assen, Van Gorcum.

 • 17

  Orosz R. (2008) A labdarúgó tehetség kibontakozását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata. PhD-értekezés. Debrecen, Humán Tudományok Doktori Iskola.

 • 18

  Orosz R. & Bíró Zs. (2009) A siker kapujában – A labdarúgó tehetség pszichológiája. 2. A sporttehetség-fejlesztés integratív megközelítése. Debrecen, Vider-Plusz Bt.

 • 19

  Renzzuli, J. (1978) What Makes Giftedness? Reexamining a Definition. Phi Delta Kappan, Vol. 60. No. 3. pp. 180–184.

 • 20

  Révész L., Bognár J., Csáki I. & Trzaskoma-Bicsérdy G. (2013) Az edző–sportoló kapcsolat vizsgálata az úszás sportágban. Magyar Pedagógia, Vol. 113. No. 1. pp. 53–72.

 • 21

  Smoll, F. L. & Smith, R. E. (2002) Coaching Behavior Research and Intervention in Youth Sports. In: Smoll, F. L. & Smith, R. E. (eds) Children and Yyouth in Sport: A Biopsychosocial Perspective. 2. kiadás. Kendall/Hunt, Dubuque, IA. pp. 211–233.

 • 22

  Vincze G., Bognár J., Csáki I. & Géczi G. (2011) A labdarúgás szakmai elitje a sportág helyzetéről, fejlődési lehetőségéről. Kalokagathia, No. 2–4. http://terkep.mlsz.hu/ [Letöltve: 2017. 01. 06.]