View More View Less
 • 1 Andragógiai és Közművelődési Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem, 3000 Eger, Klapka utca 12.
Open access

Absztrakt:

Tanulmányunk egy online tanulási környezetben megvalósult szabad, nyitott tanulási lehetőséget elemez a tanulókörök/tanulóközösségek szemszögéből. A bemutatásra kerülő nyílt kurzust tevékenységalapú és együttműködésre építő, nyitott tanulási, művelődési lehetőségként értelmezzük, melyben a résztvevők egymástól is tanulhatnak.

Az elemzés a résztvevők előzetes elvárásait és az elégedettségmérésnek az eredményeit mutatja be, továbbá a kurzus módszertani tapasztalatainak megosztására törekszik. A tanulmány a „Közösségben művelődés, közösségben tanulás” c. kutatásunk részét képezi.

 • 1

  Biggs, J. – Tang, C. (2007) Teaching for Quality Learning at University. Open University Press.

 • 2

  Faragó B. (2016) Tanuláselmélet, tanulásmódszertan. In: Ollé J., Kocsis Á., Molnár E., Sablik H., Pápai A. & Faragó B.: Oktatástervezés, digitális tartalomfejlesztés. Eger, Líceum Kiadó. pp. 15–26.

 • 3

  Forray R. K. & Kozma T. (2011) Felnőttek a felsőoktatásban. In: Biró Zs. H. (ed.) Az iskola térben, időben. Budapest, Új Mandátum Kiadó. pp. 220–235.

 • 4

  Fromann R. & Damsa A. (2016) A gamifikáció (játékosítás) motivációs eszköztára az oktatásban. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 66. No. 3–4. pp. 76–81.

 • 5

  Hill, P. (2013) Emerging Student Patterns in MOOCs: A (Revised) Graphical View. e-Literate blog. 2013. március 10.http://mfeldstein.com/emerging-student-patterns-in-moocs-a-revised-graphical-view/ [Letöltve: 2017. 04. 05.]

 • 6

  Kerülő J. (2010) A felnőttkori tanulás gondjai és örömei. In: Juhász E. & Szabó I. (eds): Nemzetnevelés – felnőttnevelés – közművelődés. Debrecen, Csokonai Kiadó. pp. 218–227.

 • 7

  Kindström, C. (2010) A tanulókörök módszerének a bemutatása. Szentendre, Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség.

 • 8

  Kopp E. (2013) Tanulásközpontú programfejlesztés. Felsőoktatási Műhely, Vol. 7. No. 2. pp. 39–56.

 • 9

  Kotler, P. & Keller, K. L. (2012) Marketing management. Prentice Hall.

 • 10

  Larsson, S. & Nordvall, H. (2010) Tanulókörök Svédországban. Áttekintés a nemzetközi irodalom bibliográfiájával. Szentendre, Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség.

 • 11

  Nehme, M. (2010) E-Learning and Students’ Motivation. Legal Education. Review, Vol. 20. No. 1–2. pp. 223–239.

 • 12

  Noesgaard, S. S. & Ørngreen, R. (2015) The Effectiveness of E-Learning: An Explorative and Integrative Review of the Definitions, Methodologies and Factors that Promote e-Learning Effectiveness. Electronic Journal of e-Learning, Vol. 13. No. 4. pp. 278–290.

 • 13

  Ollé J. & Lévai D. (2013) A XXI. század oktatástechnológiája I. Eger, Eszterházy Károly Főiskola.

 • 14

  Tót É. (2006) A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet.

 • 15

  Török B. (2008) Tanulási szándékok – hazai helyzetkép. Felnőttképzés, Vol. 6. No. 4. pp. 12–21.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)