View More View Less
 • 1 Pénzügykutató Zrt., 1023 Budapest, Felhévizi út 24.
Open access

Absztrakt:

A cikk azt vizsgálja, hogy a társadalmi- és humán tudományi PhD-fokozat megszerzésének milyen hatása van az egyén karrierjére, a munkahelyére és a társadalomra. A PhD fokozattal rendelkezők karrierútja szempontjából világszerte két csoport kezd elkülönülni: az akadémiai karriert folytatók és a nem akadémiai karrierre vállalkozók/kényszerülők (az üzleti szférában kutatási tevékenységet végzők, a köz- és magánszférában nem kutatói tevékenységet folytatók). A cikk e két csoport szerint vizsgálja a fokozatot szerzetteket, és négy karrier mobilitási sémát azonosít körükben. A kutatás eredményei szerint az „akadémiai” munkaerőigény Magyarországon hullámzó, amely a gyakran változó tudomány-technológia és innovációpolitika következménye. A nem akadémiai szférában, így a közigazgatásban és a különböző gazdasági szegmensekben a tudás iránti kereslet csak nagyon lassan növekszik. Összességében az empirikus kutatás sok fontos információt szolgáltatott a hazai társadalom- és humán tudományi végzettségű PhD-sekről, és a karrierlehetőségeikről, s ez utóbbiakat befolyásoló külső és belső tényezőkről, motivációkról.

 • 1

  Albert, M. (2003) Universities and the Market Economy: The Differential Impact on Knowledge Production in Sociology and Economy. Higher Education, Vol. 45. No. 2. pp. 147–182.

 • 2

  Auriol, L. (2010) Careers of Doctorate Holders: Employment and Mobility Patterns. OECD STI Working Paper 2010/4.

 • 3

  Auriol, L., Misu, M. & Freeman, R. A. (2013) “Careers of Doctorate Holders: Analysis of Labour Market and Mobility Indicators.” OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2013/04. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k43nxgs289w-en [Letöltve: 2014. 04. 25.]

 • 4

  Avveduto, S. (2010) Mobility of PhD students and scientists. In: Peterson, P., Baker É. & McGa, B. (eds) International Encyclopedia of Education. Elsevier Ltd. pp. 286–293.

 • 5

  Brown, P., Green, A. & Lauder, H. (2001) High Skills: Globalization, Competitiveness, and Skill Formation. Oxford, University Press.

 • 6

  EC (2008) Better Careers and More Mobility: A European Partnership for Researchers. Brussels.

 • 7

  EC (2012) Excellence, Equality and Entrepreneurialism Building Sustainable Research Careers in the European Research Area. Luxembourg, Publications Office of the European Union.

 • 8

  EUA (2009) “Collaborative Doctoral Education, University-Industry Partnerships for Enhancing Knowledge Exchange.” DOC-CAREERS project by Lidia Borell-Damian, EUA, Brussels.

 • 9

  Fábri I. (2008) Doktoráltak a munkaerőpiacon. Diplomás pályakövetés. 1. Hazai és nemzetközi tendenciák. (PhD graduates on the labour market. Career tracking of graduates. 1. National and international trends.) Budapest, Educatio Kht. pp. 83–98.

 • 10

  Fox, M. F. & Stephan, P. E. (2001) Careers of Young Scientists: Preferences, Prospects and Realities by Gender and Field. Social Studies of Science, Vol. 31. No. 1. pp. 101–122.

 • 11

  Hansen, W., Avveduto, S. & Inzelt, A. (2003) Brain Drain – Emigration Flows for Qualified Scientists. MERIT, CNR & IKU, 2000–2003. http://www.merit.unimaas.nl/braindrain/ [Letöltve: 2005. 02. 18.]

 • 12

  Heijden, v. d. B. (2003) The Relationship between Career Mobility and Occupational Expertise. Employee Relations, Vol. 25. No. 1. pp. 81–109.

 • 13

  Horváth, D. (2014) Kutatói életpálya a bölcsészet- és társadalomtudományok terén az MTA kutatástámogatási rendszereinek tükrében. Konferenciaelőadás. „Társadalom- és bölcsészettudományok a 20–21. században.” 2014. december 15/16. Budapest.

 • 14

  Inzelt, A. (2012) Analysis of Researchers’ Mobility in the Context of the European Research Area. Background Study for the Interim Evaluation of FP7. EC.

 • 15

  Inzelt, A. & Csonka L. (2007) Background Study for the ResCar Collection and analysis of existing data on researchers careers and implementation of new data collection activities project. Erawatch Network Research Report.

 • 16

  Jeffrey, J. (2010) The Future of the Social Sciences and Humanities in the Science of Complex System. Innovation: The European Journal of Social Science Research, Vol. 23. No. 2. pp. 115–134.

 • 17

  KSH (2011) A doktori fokozattal rendelkezők életpályája (Career path of PhD graduates). Statisztikai Tükör, Vol. V. No. 19. HCSO. Budapest.

 • 18

  Landry, R., Amara, N. & Lamari, M. (2001) Utilization of Social Science Research Knowledge in Canada. Research Policy, Vol. 30. No. 2. pp. 333–349.

 • 19

  Mangematin, V. (2000) PhD Job Market: Professional Trajectories and Incentives during the PhD. Research Policy, Vol. 29. No. 6. pp. 741–756.

 • 20

  Mosoniné Fried J. & Horváth D. (2012) Tudományos fokozattal rendelkezők életpálya-vizsgálata. Fókuszban a mobilitás. (Career Path of Scientific Degree Holders. Focus on Mobility.) Magyar Tudomány, Vol. 173. No. 8. pp. 958–968.

 • 21

  OECD (2008) The Global Competition for Talent: Mobility of the Highly Skilled. OECD, Paris.

 • 22

  Pálinkó, É. (2013) Tudományos fokozattal rendelkező fiatalok életpályája. (Career of Young Graduates with Scientific Degree.) Resesearch Report. MTA, Budapest.

 • 23

  Polanyi, M. (1967) The Tacit Dimension. London, Routledge.