View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
 • | 2 ELTE TáTK, Budapest
Open access

Cross Mark

Absztrakt:

A tanulmány arra vállalkozik, hogy felvázolja a magyar gazdaságtudomány történetét a negyvenes évek végétől a rendszerváltásig. Az írás először az ötvenes évektől a nyolcvanas évekig tekinti át a legfontosabb mozzanatokat: az intézmények szovjetesítését, a legjelentősebb közgazdasági gondolkodókat (Jánossy Ferenc, Bródy András és Kornai János), majd a rendszerváltás előtti említésre méltó intézményvezetőket és változásokat. Végül a tanulmány a rendszerváltás előtt zárul a reformközgazdászok bemutatásával.

 • 1

  Antal J. (2002) Jánossy Ferenc. Bekker Zsuzsa által Jánossy Ferenc válogatott írásaiból összeállított Mérés, trend, evolúció című könyv megjelenésének apropóján. Közgazdasági Szemle, XLIX. évf. április, pp. 348–353.

 • 2

  Antal L. (1979) Fejlődés – kitérővel. Budapest, Pénzügykutató Intézet.

 • 3

  Antal L. (2004) Fenntartható-e a fenntartható növekedés? Budapest, Közgazdasági Szemle Alapítvány.

 • 4

  Antal L., Bokros L., Csillag I., Lengyel L. & Matolcsy Gy. (eds, 1987) Fordulat és Reform. Közgazdasági Szemle, LXI évf. június, pp. 642–663.

 • 5

  Bauer T. (1981) Tervgazdaság, beruházás, ciklusok. I–II. Budapest, KJK.

 • 6

  Bekker Zs. (1999) Bródy András 75 éves. Közgazdasági Szemle, XLVI. évf. október, pp. 849–850.

 • 7

  Berend T. I. (2002) Megemlékezés. Pach Zsigmond Pál 1919–2001. Magyar Tudomány, CVIII. kötet – Új folyam, XLVII. kötet, 1. sz. p. 123.

 • 8

  Berend, T. I. (2009) History in My Life. A Memoir of Three Eras. CEU Press.

 • 9

  Bródy A. (1964) Az ágazati kapcsolatok modellje. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 10

  Bródy A. (1969) Érték és újratermelés. Kísérlet a marxi értékelmélet és újratermelési elmélet matematikai modelljének megfogalmazására. Budapest, KJK.

 • 11

  Bródy A. (1980) Ciklus és szabályozás. Kísérletek a klasszikus piac- és cikluselmélet matematikai modelljének megfogalmazására. Budapest, KJK.

 • 12

  Bródy A. (1983) Lassuló idő: A gazdasági bajok magyarázatához. Budapest, KJK.

 • 13

  Bródy A. (2002) Jánossy Ferenc: Mérés, trend, evolúció. Buksz, 14. évf. 1. sz. (Tavasz) pp. 87–88.

 • 14

  Csató K. (2004) Indulások és újraindulások. Közgazdasági Szemle, új folyam, LI. évf. október, pp. 987–997.

 • 15

  Csurka I. (1986) Magyar abszurditások. Új Látóhatár, XXXVII. évf. 3. sz. pp. 402–410.

 • 16

  Ehrlich É. (1997) Életút. Közgazdasági Szemle, XLVI. évf. május, pp. 399–403.

 • 17

  Gedeon P. (2013) Az Anti-Equilibriumtól a Szocialista rendszerig és tovább. Kornai János 85 éves. Köz-gazdaság, VIII. évf. 2. sz. pp. 35–45.

 • 18

  Halm T. (2005) Csikós-Nagy Béla (1915–2005). Közgazdasági Szemle, LII. évf. október, pp. 719–722.

 • 19

  Hoch R. (1994) A reform gazdaságtörténetéből. (Megjegyzések Kornai János cikkéhez.) Eszmélet, 1994. január 1., pp.147–156.

 • 20

  Holló M. (1974) Technika és társadalom. Budapest, Kossuth Kiadó.

 • 21

  Ism. (1954) (Ismeretlen szerző) A közgazdaságtudomány fellendítésének szolgálatában. Közgazdasági Szemle, 1. sz. 1954. október, pp. 1–5.

 • 22

  Jánossy F. (1963) A gazdasági fejlettség mérhetősége és mérési módszere. Budapest, KJK.

 • 23

  Jánossy F. (1966) A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok. Budapest, KJK.

 • 24

  Jánossy F. (1969) Gazdaságunk mai ellentmondásainak eredete és felszámolásuk útja. Közgazdasági Szemle, XVI. évf. 7–8. sz. pp. 806–829.

 • 25

  Kende P. (2005) A tudós visszanéz – Kornai János pályamérlege. Népszabadság, 2005. április 23.

 • 26

  Király J. (2011) Bródy András (1924–2010).Közgazdasági Szemle, LVIII. évf. január, pp. 1–2.

 • 27

  Kornai J. (1957) A gazdasági vezetés túlzott központosítása. Budapest, KJK.

 • 28

  Kornai J. (1971) Anti-equilibrium. A gazdasági rendszerek elméleteiről és a kutatás feladatairól. Budapest, KJK.

 • 29

  Kornai J. (1980) A hiány. Budapest, KJK.

 • 30

  Kornai J. (1993) A szocialista rendszer. Budapest, HVG Kiadó.

 • 31

  Kornai J. (2005) A gondolat erejével – Rendhagyó önéletrajz. Budapest, Osiris.

 • 32

  Kovács J. M. (1996) Örökség–utánzás–felfedezés. Közgazdasági gondolkodás Magyarországon 1989 után. Töprengés leltár közben. Közgazdasági Szemle, XLIII. évf. április, pp. 321–362.

 • 33

  Kovács J. M. (2013) Ágyúval verébre? A kelet-európai közgazdasági eszmék történetéről (1917–1989). 2000. Irodalmi és Társadalmi havi lap, 2013/5, 2013/6. http://ketezer.hu/archivum/ [Letöltve: 2017. 09. 15.]

 • 34

  Kovács J. M. (2016) A hetvenéves Simonovits Andrásnak. Minden, amit tudni akartam a matematikai közgazdaságtanról de nem mertem megkérdezni. Élet és Irodalom, 2016. november 26.

 • 35

  Lakatos M. (2008) Beszélgetés Augusztinovics Máriával. Statisztikai Szemle, 86. évf. 12. sz. pp. 1163–1170.

 • 36

  Lengyel L. (2012): Egy fájdalmas arc. Beszélő, 6. évf. 42. sz. pp. 25–27. http://beszelo.c3.hu/cikkek/egy-fajdalmas-arc [Letöltve: 2017. 09. 20.]

 • 37

  Madarász A. (2004) „A tudomány volt a legszabadabb hely a világon.” Bródy András születésnapjára. Közgazdasági Szemle, LI. évf. július–augusztus, pp. 605–607.

 • 38

  Márkus P. (1996–2000) Közgazdaság-tudomány. In: Kollega Tarsoly I. (ed.) Magyarország a XX. században V. kötet. (Tudomány 2. Társadalomtudományok.) Szekszárd, Babits Kiadó. http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/1209.html [Letöltve: 2017. 09. 10.]

 • 39

  Muraközy L. (2005) A résztől az egészig. Szellemi utazás Kornai Jánossal. Competitio, IV. évf. 2. sz. pp. 89–105.

 • 40

  Palánkai T. (1998) Ötvenéves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Közgazdasági Szemle, XLV. évf. december, pp. 1061–1064.

 • 41

  Pete P. (2002) A mindenkori mainsteam. Buksz, 15. évf. 1. sz. pp. 41–47.

 • 42

  Pete P. (2006) A közgazdasági felsőoktatás sanyarú állapotáról és ennek okairól. Élet és Irodalom, L. évf. 39. sz. szeptember 9.

 • 43

  Romsics I. (2011) A magyar történetírás évszázadai. Korunk, 22. évf. május, pp. 3–15.

 • 44

  Soós K. A. (1986) Terv, kampány, pénz. Budapest, Kossuth–KJK.

 • 45

  Szamuely L. & Csaba L. (1998) Rendszerváltozás a közgazdaságtanban – közgazdaságtan a rendszerváltozásban. Budapest, Közgazdasági Szemle Alapítvány. www.kszemle.hu/kiadvany/Szamuely-Csaba_-_Rendszervaltozas_a_kozgazdasagtanban/; [Letöltve: 2017. 09. 10.]

 • 46

  Tarján T. (2000) Jánossy elmélete az új növekedési elmélet tükrében. Közgazdasági Szemle, XLVII. évf. május, pp. 457–472.

 • 47

  Travin, D. (2008) Nagy reformátorok. Kornai János. A szocializmus sírásója. Gyelo, 2008. 11. 24. http://www.kornai-janos.hu/mem/russian/reviews/review_travin_hun.pdf. [Letöltve: 2017. 09. 10.]

 • 48

  Zalai E. (2010) Bródy András, a kaszton- és társadalmon kívüli tudós. Szigma, XLI. évf. 1–2. sz. pp. 1–11.

 • 49

  Wéber K. (2011) Mennyi volt az annyi? Bródy András élete 1924–2010. http://brody-andras.hu/brody-andras-elete-es-csaladi-hattere.html [Letöltve: 2017. 09. 10.]

 • 50

  http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html [Letöltve: 2017. 09. 10.]

 • 51

  http://www.nevpont.hu [Letöltve: 2017. 09. 10.]

 • 52

  http://portal.uni-corvinus.hu/ [Letöltve: 2017. 09. 10.]

 • 53

  http://www.tortenelmitar.hu [Letöltve: 2017. 09. 10.]

 • 54

  https://www.neb.hu/hu [Letöltve: 2017. 09. 10.]

 • 55

  http://www.visszaemlekezesek.hu [Letöltve: 2017. 09. 10.]

 • 56

  http://www.retorki.hu [Letöltve: 2017. 09. 10.]

 • 57

  http://www.parlament.hu [Letöltve: 2017. 09. 10.]