View More View Less
 • 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.
Open access

Absztrakt:

Az esszé a magyar filozófia utóbbi negyedszázadát tekinti át. Középpontjában a filozófiai intézményrendszer áll: az MTA Filozófiai Intézet, az egyetemek filozófiai tanszékei, a Magyar Filozófiai Társaság működését és a filozófiai könyv- és folyóiratkiadás helyzetét elemzi. Következtetése szerint a korszak a magyar filozófia reneszánszát hozta el, ugyanakkor azonban ez a reneszánsz az elmúlt években le is zárult.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Boros G. (2014) Brief aus Ungarn. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Vol. 62. No. 1. pp. 123–135.

 • 2

  Hanák T. (1979) Az elmaradt reneszánsz. A marxista filozófia Magyarországon. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern.

 • 3

  Hanák T. (1981) Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern.

 • 4

  Hell J., Lendvai L. F. & Perecz L. (2000) Magyar filozófia a XX. században. Első rész. Budapest, Áron Kiadó.

 • 5

  Hell J., Lendvai L. F. & Perecz L. (2001) Magyar filozófia a XX. században. Második rész. Budapest, Áron Kiadó.

 • 6

  Laczkó S. (2012) A filozófiai élet jelene Magyarországon. Intézmények, műhelyek, közösségi fórumok. In: Erdélyi Múzeum, Vol. 74. No. 1. pp. 157–169.

 • 7

  Perecz L. (1998) Philosophy in Hungary. In: Edward Craig (ed.) Routledge Encyclopedia of Philosophy. Vol. 4. London, Routledge, pp. 567–573.

 • 8

  Perecz L. (2000) Talpraállás után. Magyar filozófia a kilencvenes években. Századvég, Vol. 18. ősz, pp. 163–188.

 • 9

  Perecz L. (2001) Filozófiai irányzatok és viták a két világháború között. In: Lackó Miklós (ed.) Filozófia és kultúra. Írások a modern magyar művelődéstörténet köréből. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 28.) Budapest, MTA Történettudományi Intézet. pp. 9–42.

 • 10

  Perecz L. (2004) A magyar filozófiai intézményrendszer kialakulása. In: Mester Béla & Perecz László (eds) Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Magyarország és a modernitás. (Recepció és kreativitás.) Budapest, Áron Kiadó. pp. 40–74.

 • 11

  Perecz L. (2005) Nach dem Neubeginn. Zur Lage der ungarischen Philosophie seit 1989. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Vol. 53. No. 2. pp. 277–285.

 • 12

  Perecz L. (2007) Magyar filozófiatörténet. In: Boros Gábor (főszerk.: Filozófia. (Akadémiai Kézikönyvek.) Budapest, Akadémiai Kiadó. pp. 1146–1172.

 • 13

  Perecz L. (2009) A fölfedezett reneszánsz. Filozófiatörténeti tanulmányok. [Veszprém], Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány.

 • 14

  Perecz L. (2011) A filozófusok és ellenségeik. Rémtörténeti adalékok. Beszélő (III. folyam, XVI. évf.), No. 1–2. pp. 86–91.

 • 15

  Perecz L. (2014) Ki a filozófus? A filozófus-ügyről, három év után. In: Szántó Veronika (ed.) A szabadság iskolája: Köszöntő kötet Ludassy Mária tiszteletére. Budapest, L’Harmattan. pp. 279–287.

 • 16

  Perecz L. (2015) Négy kísérlet. A magyar filozófia elmaradottságának diskurzusáról. Magyar Tudomány, Vol. 176. No. 1. pp. 87–95.

 • 17

  Weiss J. (2014) A „hazai” filozófia helyzete tegnap és ma. Nézzen szét, nézzen magába! Élet és Irodalom, (LVIII. 14.) április 4. p. 13.