View More View Less
 • 1 Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1084 Budapest, Dankó u. 11.
Open access

Absztrakt:

Az 1945–1989 közötti magyar történettudomány sajátos része az önálló almezőként értelmezhető munkásmozgalom-történet. A magyar munkásmozgalom történetírásának centrumában a Párttörténeti Intézet állt. Az esettanulmány azzal foglalkozik, hogy az Intézet folyóirata, a Párttörténeti Közlemények (1955–1987) hogyan mutatja be az ott folyó kutatásokat, mely pártokkal, országokkal foglalkoztak a legtöbbet. A tanulmány második része Borsányi György Kun Béla-könyvének kálváriáját elemzi, mint a pártirányítás és a történettudósok kapcsolatának esettanulmányát.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  A forradalom (2006) A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956–1963. Tanulmányok, dokumentumok és kronológia. Békés Cs. & Kecskés D. Gusztáv (eds) Budapest, Magyar ENSZ Társaság. mek.oszk.hu/12900/12960/12960.pdf [Letöltve: 2017. 02. 10.]

 • 2

  Agárdi P. (2009) Fejtő Ferenc testamentuma. Budapest, Kossuth Kiadó.

 • 3

  Erényi T. (1994) „Mellesleg szólva.” Kádár János Kun Béláról és a történelemről. História, Vol. XVI. No. 3. Nyílt Tér rovat, pp. 32–33.

 • 4

  Huszár T. (2002) Kedves, jó Kádár elvtárs! Válogatás Kádár János levelezéséből 1954–1989. Budapest, Osiris.

 • 5

  MMIÉ (1955) Magyar Munkásmozgalmi Intézet Értesítője, Vol. I. No. 1.

 • 6

  Nemes D. (1979) Észrevételek Borsányi György: Kun Béla politikai életrajza című munkájához. Párttörténeti Közlemények, 1979. szeptember, Vol. 25. No. 3. pp. 33–110., valamint különnyomatként kiadva, 1979. 79 oldal.

 • 7

  Pók A. (2015) A marxizmus a posztkommunista közép-európai történetírásokban. Történelmi Szemle, Vol. LVII. No. 3. pp. 471–485.

 • 8

  Romsics I. (2008) Identitáspolitika és történelem. In: Romsics Ignác: Történelem, történetírás, hagyomány. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 9

  Romsics I. (2011) Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – nemzetközi kitekintéssel. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 10

  Urbán K. (1973) A munkásmozgalom-történetírás eredményei és időszerű feladatai: tudományos ülésszak a PTI-ben. Századok, Vol. 107. No. 5–6. pp. 1309–1327.