View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.
 • | 2 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
Open access

Absztrakt:

Noha a hálózatokról és a hálózatosodásról meglehetős vita folyik mindmáig a szakirodalomban, nincs még elfogadott, „tökéletes” definíció. E tanulmány mondanivalójához – az innováció, a K+F, a tudás és a hálózatosodás néhány összefüggése – a leginkább megfelelőnek tűnő meghatározás: olyan, egymással összekapcsolódó, különféle típusú szervezetek (vállalatok, egyetemek stb.) kapcsolati rendszere, amelyek lokális, nemzeti, regionális vagy globális szinten hozzák létre, szerzik be és integrálják a legkülönbözőbb fajtájú tudást. Ám ez csupán az egyik oldala, arca a hálózatoknak. A szerzők a professzionalizált, standardizált „iparosított” innovációs folyamtok átalakulásán túl a crowdsourcing jelenségét, a mindennapi ember egyre bővülő hozzájárulási lehetőségeit is vizsgálják. Hiszen az IKT által kínált lehetőségekre támaszkodva, lényegében mindenkinek módja nyílik arra, hogy innovációs hálózatokhoz kapcsolódjon, és ez jelentősen kiterjeszti az innovációk lehetőségeit.

 • 1

  Baumol, W. J. (2002) The Free Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton, Princeton University Press.

 • 2

  Bőgel Gy. (2008) A schumpeteri „teremtő rombolás” módjai az infokommunikációs iparban. Közgazdasági Szemle, Vol. 55. No. 4. pp. 344–360.

 • 3

  Bőgel Gy. (2009) Az informatikai felhők gazdaságtana – üzleti modellek versenye az informatikában. Közgazdasági Szemle, Vol. 56. Nos 7–8. (július–augusztus) pp. 673–688.

 • 4

  Bresnahan, T. F. & Tajtenberg, M. (1992) General Purpose Technologies. Engines of Growth? NBER Working Paper Series. Working Paper. No. 4148. Cambridge (MA).

 • 5

  Brian, A., Durlauf, S. & Lane, D. (eds 1997) The Economy as an Evolving Complex System II. (Series in the Sciences of Complexity.) Reading (Mass.), Addison-Wesley.

 • 6

  Cairncross, F. (2001) The Death of Distance. Boston, Harvard Business Press.

 • 7

  Castells, M. (2005) A hálózati társadalom kialakulása. Az információs korszak I. Budapest, Gondolat Kiadó – Infonia Alapítvány.

 • 8

  Darvas, Zs. & Wolff, G. B. (2016) An Anatomy of Inclusive Growth in Europe. Bruegel. pp. 29–30.

 • 9

  Doan, A., Ramarkrishnan, R. & Halevy, A. (2011) Crowdsourcing Systems on the World Wide Web. Communications of the ACM, Vol. 54. No. 4. pp. 86–96.

 • 10

  Dutta, S., Geiger, T. & Bilbao-Osorio, B. (2012) The Networked Readiness Index 2012: Benchmarking ICT Progress and Impacts for the Next Decade. In: Dutta, S. & Bilbao-Osorio, B. (eds) The Global Information Technology Report, 2012. Living in a Hyperconnected World. Geneva, INSEAD – World Economic Forum.

 • 11

  Fogel, R. (1999) Catching up with the Economy. American Economic Review, Vol. 89. No. 1. (March) pp. 1–21.

 • 12

  Geroski, P. & Mazzucato, M. (2002) Learning and the Sources of Corporate Growth. Industrial and Corporate Change, Volume 11. Issue 4. (1 August) pp. 623–644. https://Doi.Org/10.1093/Icc/11.4.623 http://oro.open.ac.uk/3670/1/143C_geroski_mazzucato_learning_march13.pdf [Leröltve: 2018. 04. 07.]

 • 13

  Gupta, A. K. (1996) The Honey Bee Network: Voices From Grassroots Innovators. Cultural Survival Quarterly Magazine, (március). Forrás: https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/honey-bee-network-voices-grassroots-innovators. [Letöltve: 2018. 04. 07.]

 • 14

  Hámori B. (2013) A verseny átalakulása és versenyző magatartásformák. In: Új szereplők és magatartásformák az átalakuló tranzakciós térben. Akadémiai doktori értekezés. p. 192.

 • 15

  Hámori B. & Szabó K. (2015) Az innováció innovációja: új innovációtípusok a globális gazdaságban. Külgazdaság, Vol. 59. Nos 5–6. pp. 100–130.

 • 16

  Helpman, E. (ed. 1998) General Purpose Technologies and Economic Growth. Chicago, MIT Press.

 • 17

  Howe, J. (2008) Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business? New York, Crown Publishing Group.

 • 18

  Hrubos I. (2017a) Az egyetem társadalmi szerepvállalásának új színterei a digitális korban. In: Ollé J. (ed.) Egyetem. Eszme és valóság. Eger, Líceum Kiadó. pp. 187–204.

 • 19

  Hrubos I. (2017b) A digitális campus. In: Mrázik J. (ed.) A tanulás új útjai. (Hera Évkönyvek 2016.) Budapest, Magyar Nevelés- És Oktatáskutatók Egyesülete. pp. 262–272.

 • 20

  Hrubos I. (2017c) A tudás természetének megváltozása a digitális korban. Educatio, Vol. 26. No. 2. pp. 169–179.

 • 21

  Jovanovic, B. & Rousseau, P. L. (2005) General Purpose Technologies. In: Philippe Aghion, P. & Durlauf, S. (eds) Handbook of Economic Growth, Vol. 1. Amsterdam, Elsevier.

 • 22

  Kornai J. (1971) Anti-equilibrium. A gazdasági rendszerek elméleteiről és a kutatás feladatairól. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

 • 23

  Kornai J. (2011) Gondolatok a kapitalizmusról. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 24

  Kumar, H. & Bhaduri, S. (2014) Jugaad to Grassroot Innovations: Understanding the Landscape of the Informal Sector Innovations in India. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, Vol. 6. No. 1. (October) pp. X–XX. Available from: https://www.researchgate.net/publication/268074695_Jugaad_to_Grassroot_Innovations_understanding_the_Landscape_of_the_Informal_Sector_Innovations_in_India [Letöltve: 2018. 04. 07.]

 • 25

  Maggi, B., Meliciani, V. & Cardoni, A. (2007) ICT as a General Purpose Technology. Chapter II. In: Guerrieri, P. – Padoan, P. C. (eds) Modelling ICT as a General Purpose Technology. Evaluation Models and Tools for Assessment of Innovation and Sustainable Development at the EU Level. Collegium (Special edition), No. 35. Bruxelles.

 • 26

  Mihályi P. (2013) Kornai János Anti-equilibriuma, mint az evolúciós közgazdaságtan szellemi előfutára.

 • 27

  Ramirez, R. (2003) Appreciating the Contribution of Broadband ICT With Rural and Remote Communities: Stepping Stones Toward an Alternative Paradigm. Reflections from and on the Forum. The Information Society, Vol. 23. No. 2. pp. 85–94.

 • 28

  Quan-Haase, A. & Wellman, B. (2006) Hyperconnected Network: Computer-Mediated Community in a High-Tech Organization. In: Heckscher, C. & Adler, P. (eds) The Firm as a Collaborative Community: Reconstructing Trust in the Knowledge Economy. New York, Oxford University Press.

 • 29

  Schumpeter, J. A. (ed. 1911, 1934 [English]) The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Transl. R. Opie (1961). New York, Oxford University Press.

 • 30

  Stalk, G. (1988) Time – The Next Source of Competitive Advantage. Harvard Business Review, Vol. 66. No. 4. pp. 41–51.

 • 31

  Szabó K. (2006c) Immateriális termékek. In: Szabó K. & Hámori B.: Információgazdaság. Digitális kapitalizmus vagy új gazdasági rendszer? Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 32

  Szalavetz A. (2004) Technológiai fejlődés, szakosodás, komplementaritás, szerkezetátalakulás. Közgazdasági Szemle, Vol. 51. No. 4. (április) pp. 362–378.

 • 33

  Teichler, U. (2013) Future Scenarios of Higher Education. In: Berács J., Hrubos I. & Temesi J. (eds) Magyar Felsőoktatás 2012. Túlélési forgatókönyvek. NFKK Füzetek, 10. március, pp. 35–52.

 • 34

  Yang, L., Véericourt, F. & Sun, P. (2012) Time-based Competition with Benchmark Effects. Duke University. The Fuqua School of Business. Durnham. https://faculty.fuqua.duke.edu/~psun/bio/Service_5_7.pdf [Letöltve: 2012. 12. 09.]

 • 35

  Vuijlsteke, M., Guerrieri, P. & Padoan, P. (eds 2007) Modelling ICT as a General Purpose Technology. Collegium (Special edition), No. 35. (Spring).