View More View Less
 • 1 1 Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport, MTA-ELTEBudapest
 • | 2 2 Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport, ELTE TTK és MTA-ELTE1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, A épület
Open access

Absztrakt:

Az ipari társadalom modernizációs folyamatának fontos része volt a formatervezett termékek tömeges előállítása. A formatervezés alapjai a Bauhaus ipari-művészeti főiskolán születtek meg 1919 és 1933 között. A tömegtermelés új technológiái vezettek el „a világ új képéhez” (Kepes 1956/1979), amit aztán a formatervezés is továbbalakított. Az új világkép új látásmódot követelt, ennek kialakításán dolgoztak a múlt század elejének művészetpedagógusai, élükön Moholy-Nagy Lászlóval, a Bauhaus egyik magyar oktatójával. A tanulmányban rövid áttekintést adunk a kortárs vizuális nevelési irányzatokról, a Bauhaus ma is érvényes pedagógiai örökségéről és bemutatjuk az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoportja „Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása” című, a Bauhaus-örökségre épülő kutatását is. Ez a pedagógiai innováció a 20. század elejéről és végéről áthúzódó, a látás modernizálásával kapcsolatos kutatómunka folytatása.

 • 1

  Balogh J. & Xantus Gy. (1969) A vizuális nevelés pedagógiája I–II. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat.

 • 2

  Bereczki, E. & Kárpáti, A. (2018) Teachers’ Beliefs about Creativity and Its Nurture: A Systematic Review of the Recent Research Literature. Educational Research Review, Vol. 23. No. February 2018. pp. 25–56.

 • 3

  Bodóczky I. (2003) A vizuális nevelés megújítása, új paradigmája. Új Pedagógiai Szemle, Nos 7–8. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikkéskod=2003-07-ta-bodoczky-vizualis [Letöltve: 2018. 03. 10.]

 • 4

  Burnham, R. & Kai-Kee, E. (2011) Teaching in the Art Museum: Interpretation as Experience. San Francisco, Getty Publications.

 • 5

  Chapman, L. (2005) No Child Left behind in Art? Art Education, Vol. 58. No. 1. pp. 6–16.

 • 6

  Clark, Th. (2008) Art History in an Age of Image-Machines. EURAMERICA, Vol. 38. No. 1. (March) pp. 1–30.

 • 7

  Cunliffe, Harry (1993) Basic Design Teaching into Secondary Art Education: James Bradley at Sidcot School. Journal of Art &Design Education, Vol 12. No. 2. pp. 195–214.

 • 8

  Dockery, C. & Quinn, R. D. (2006) Finding Balance in Contemporary Foundations Programs. FATE in Review, Vol. 28. No. pp. 39–50.

 • 9

  Duncum, P. & Springgay, S. (2007) Extreme Bodies: The Body as Represented and Experienced through Critical and Popular Visual Culture. In: Bresler, L. (ed.) International Handbook of Research in Arts Education. Springer International Handbook of Research in Arts Education, Vol 16. Dordrecht, Springer.

 • 10

  Erixon, P.-O., Marner, A., Scheid, M., Strandberg, T. & Örtegren, H. (2012) School Subject Paradigms and Teaching Practice in the Screen Culture: Art, Music and the Mother Tongue (Swedish) under Pressure. European Educational Research Journal, Vol. 11. No. 2. http://www.wwwords.eu/eerj/content/pdfs/11/issue11_2.asp [Letöltve: 2018. 03. 07.]

 • 11

  Freedman, K. (2003) Teaching Visual Culture: Curriculum, Aesthetics, and the Social Life of Art. New York, Teachers College Press.

 • 12

  Freedman, K., Hejnen, E., Kallio-Tavin, M., Kárpáti, A., & Papp, L. (2013) Visual Culture Networks for Learning: How and What Students Come to Know in Informal Art Groups. Studies in Art Education, Vol. 54. No. 2. pp. 103–115.

 • 13

  Gaul E. (2014) Fiatalok tárgyai. Nyíregyháza, Bessenyei Kiadó.

 • 14

  Gaul E. (2015) ed. A fiatalok digitális képi világa. Nyíregyháza, Bessenyei Kiadó.

 • 15

  Gaul E., Köves Sz. & Németh M. (eds 2007) 20 éves a tanárképzés. 1986–2006. Budapest, Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány.

 • 16

  Geisbühl T. (2009) Gondolatok egy alapfokú művészeti iskola tehetséggondozási gyakorlatáról. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 59. Nos 5–6. pp. 132–144.

 • 17

  Gude, O. (2004) Postmodern Principles: In Search of a 21st Century Art Education. Art Education, Vol. 57. No. 1. pp. 6–14.

 • 18

  Hartwig, H. (2012) Visuelle Kommunikation im Kraftfeld des Zeitgeistes. Oldenburg, Universität Oldenburg.

 • 19

  Innwood, H. (2008) Mapping Eco Art Education. Canadian Review of Art Education, Vol. 38. pp. 57–73. http://www.learningcreations.org/wiki/images/a/aa/Inwood.pdf [Letöltve: 2018. 03. 10.]

 • 20

  Kárpáti A. (2011) Esztétikai nevelés az új képkorszakban a gyermekrajztól a vizuális nyelvig. Magyar Tudomány, Vol. 172. No. 9. http://www.matud.iif.hu/2011/09/05.htm [Letöltve: 2018. 03. 09.]

 • 21

  Kárpáti A. (2015) Vizuális nevelési modellek. In: Bodnár G. & Szentgyörgyi R. (eds) Szakpedagógiai körkép III. Művészetpedagógiai tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Szakmódszertani Központ. pp. 149–168. http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_4.pdf [Letöltve: 2018. 03. 09.]

 • 22

  Kárpáti, A., Freedman, K., Heijnen, E., Kallio-Tavin, M. & Castro, J. C. (2016) Collaboration in Visual Culture Learning Communities: Towards a Synergy of Individual and Collective Creative Practice. International Journal of Art & Design Education.

  • Crossref
  • Export Citation
 • 23

  Kárpáti A. & Pataky G. (2016) A Közös Európai Vizuális Műveltség Referenciakeret. Neveléstudomány, No. 1. pp. 6–21. http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2016/04/a-kozos-europai-vizualis-muveltseg-referenciakeret/ [Letöltve: 2018. 03. 02.]

 • 24

  Kepes Gy. (1956, 1979) A világ új képe a művészetben és a tudományban. Budapest, Corvina Kiadó.

 • 25

  Környeiné Gere Zs. & Reegnné Kuntler T. (1997) Tér-forma-szín. Rajz az általános iskola 5–8. osztálya számára. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 26

  Lantos F. (1972–79) Természet, látás, alkotás I–IV. Pécs, Janus Pannonius Múzeum.

 • 27

  Lantos F. (1994) Képekben a világ. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 28

  L. Ritoók N. (é. n.) A Holokauszt művészetpedagógiai megközelítése. Budapest: Jad Vasem Intézet. http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/hungarian/initiatives/ ritok nora.asp [Letöltve: 2018. 03. 10.]

 • 29

  Marner, A. & Örtegren, H. (2013) Four Approaches to Implementing Digital Media in Art Education. Education Inquiry, Vol. 4. No. 4. pp. 671–688. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3402/edui.v4i4.23217 [Letöltve: 2018. 03. 10.]

 • 30

  Mészáros Zs. (é. n.) Designped blog. https://designped.com/category/feladatok/ [Letöltve: 2018. 03. 10.]

 • 31

  Minissale, G. (2013) Eight Major Trends in Contemporary Art. In: The Psychology of contemporary Art. Cambridge, Cambridge University Press. pp. xxv–xxxvi. https://pdfs.semanticscholar.org/d748/40701b0481aec7d5c049bbe6e3cda22acee7.pdf [Letöltve: 2018. 03. 11.]

 • 32

  Moholy-Nagy, L. (1937) The New Bauhaus and Space Relationship. American Architect and Arcitecture, Vol. 151. No. 12. (December) pp. 23–28.

 • 33

  Moholy-Nagy L. (1947, 1996) Látás, mozgásban. Budapest, Műcsarnok, Intermédia.

 • 34

  Moholy-Nagy L. (1972) Az anyagtól az építészetig. Budapest, Corvina Kiadó.

 • 35

  Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása. Az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoportja oktatási portálja. http://vizualiskultura.elte.hu [Letöltve: 2018. 03. 10.]

 • 36

  Pembleton, M. & LaJevic, L. (2015) Living Sculptures: Performance Art in the Classroom. Art Education, Vol. 67. No. 4. pp. 40–46.

 • 37

  Peternák M. (1993) Új képfajtákról. Budapest, Balassi Kiadó.

 • 38

  Peternák M. (ed. 1994) Új képkorszak határán. – A számítógépes grafika és animáció kezdetei Magyarországon. Budapest, SZTAKI.

 • 39

  Read, Herbert-et idézi Beke László. In: Moholy-Nagy László (1996) Látás, mozgásban.

 • 40

  Saccardi, M. (2006) Art in Story: Teaching Art History to Elementary School Children. Westport, Greenwood Publishing Group.

 • 41

  Steers, J. (2009) Creativity: Delusions, Realities, Opportunities and Challenges. International Journal of Art and Design Education, Vol. 28. No. 2. pp. 126–138.

 • 42

  Strohner J. (2005) Társadalmi szerepek a vizuális kommunikáció folyamataiban és vizuális nevelés. Magyar Pedagógia, Vol. 105. No. 3. pp. 283–307.

 • 43

  Tavin, K., Kushins, J. & Elniski, J. (2007) Shaking the Foundations of Postsecondary Art(ist) Education in Visual Culture. Art Education, Vol. 60. No. 5. (Sep.) pp. 13–19.

 • 44

  Tóth E. (ed. 2017) Épített környezeti nevelés a felsőoktatásban. Pécs, KultúrAktív Egyesület. http://kulturaktiv.hu/wp-content/uploads/2017/10/%C3%89KN-konferenciak%C3%B6tet-01.pdf [Letöltve: 2018. 03. 10.]

 • 45

  Wagner, E. & Schönau, D. (eds 2016) Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Visual Literacy – Prototyp. Münster–New York, Waxmann Verlag.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)