Author:
István BaczúrHumán Tudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Debrecen

Search for other papers by István Baczúr in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

Az iskolaigazgatók és az iskolai innovációk közötti kapcsolattal foglalkozó kutatás során strukturált interjúk készültek az iskolaigazgatókkal arról, hogy ők hogyan látják saját innovatív szerepüket az iskola fejlesztésében. Megvizsgáltuk a proaktivitás jövőre gyakorolt hatását, az innovátorokat és a kockázatokat. A kutatás eredményeként bemutatjuk, hogy a változó környezetben is kreatív, vállalkozó igazgatók főként saját intézményi erőforrásaik kombinálásával hogyan tudják életképessé és sikeressé tenni iskoláikat.

 • 1

  Dedering, K. (2012) Der Einfluss bildungspolitischer Maßnahmen auf die Steuerung des Schulsystems. Neue Erkenntnisse aus empirischen Fallstudien. Zeitschrift für Pädagogik, Jahrgang 54. Heft 6. pp. 869–887. http://www.pedocs.de/volltexte/2011/4382/pdf/ZfPaed_2008_6_Dedering_Einfluss_bildungspolitischer_Massnahmen_D_A.pdf [Letöltve: 2018. 02. 13.]

 • 2

  Emberi Erőforrások Minisztériuma (2014) Köznevelés-fejlesztési stratégia. http://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/Köznevelés-fejlesztés.pdf [Letöltve: 2018. 02. 10.]

 • 3

  Fazekas Á., Halász G. & Horváth L. (2017) Innováció az oktatásban: Az Innova kutatás elméleti-fogalmi keretei. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2017/nevelestudomany_2017_4_26-43.pdf [Letöltve: 2018. 02. 10.]

 • 4

  Halász G. (2016) Oktatási innovációk keletkezése és terjedése. Kézirat. http://halaszg.ofi.hu/download/Innov%C3%A1ci%C3%B3s_tanulm%C3%A1ny.pdf [Letöltve: 2018. 01. 30.]

 • 5

  Halász G. & Horváth L. (2017) Innováció az oktatásban. Kézirat. https://www.researchgate.net/profile/Laszlo_Horvath9/publication/321967024_Innovacio_az_oktatasban/links/5a3ba23aaca272774f9c1b4f/Innovacio-az-oktatasban.pdf [Letöltve: 2017. 12. 15.]

 • 6

  Kozma T. (1985) Tudásgyár? Budapest, Mezőgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

 • 7

  Mezei Gy. (1978) A felügyelet szerepe az iskolai munka korszerűsítésében. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 8

  Nemzetgazdasági Minisztérium (2013) Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020).https://nkfih.gov.hu/szakpolitika-strategia/nemzeti-kfi.../befektetes-jovobe-kfi [Letöltve: 2017. 12. 20.]

 • 9

  OECD (2013) Innovative Learning Environments. http://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/education/innovative-learning-environments_9789264203488-en#page1 [Letöltve: 2017. 12. 10.]

 • 10

  Radó P. (2017) Az iskola jövője. Budapest, Noran Libro Kft.

 • 11

  Radó P. (2010) Governing Decentralized Education Systems. Systemic Change in the South-East European Countries. Budapest, Open Society Foundations/LGI.

 • 12

  Rolff, H. G. (2007) Studien zu Theorie der Schulentwicklung. Weinheim und Basel, Beltz Verlag.

 • 13

  Schumpeter, J. A. (1980) A gazdasági fejlődés elmélete. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

 • 14

  Székely J. (2011) Pedagógiai rendszerek fejlesztési lehetőségeinek, akkreditálásának, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata, a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységének megújítása érdekében folytatandó K+F +I tevékenység 3. alprojekt. K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1, TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 pályázat. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/03_komplex_pedagogiai_rendszer/3_tanulmany_2011_04_12jav.pdf [Letöltve: 2018. 02. 10.]

 • 15

  Tillmann, K.-J. (2008) Schulreform – und was die Erziehungswissenschaften dazu sagen kann. Zeitschrift für Pädagogik, Jahrgang 54. Heft 6. pp. 852–868. https://www.pedocs.de/volltexte/2011/4381/pdf/ZfPaed_2008_6_Tillmann_Schulreform_Erziehungswissenschaft_D_A.pdf [Letöltve: 2018. 02. 15.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2022 0 1 2
Sep 2022 0 3 17
Oct 2022 0 7 13
Nov 2022 0 4 14
Dec 2022 0 9 14
Jan 2023 0 29 10
Feb 2023 0 0 0