View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Debrecen
Open access

Absztrakt:

Az iskolaigazgatók és az iskolai innovációk közötti kapcsolattal foglalkozó kutatás során strukturált interjúk készültek az iskolaigazgatókkal arról, hogy ők hogyan látják saját innovatív szerepüket az iskola fejlesztésében. Megvizsgáltuk a proaktivitás jövőre gyakorolt hatását, az innovátorokat és a kockázatokat. A kutatás eredményeként bemutatjuk, hogy a változó környezetben is kreatív, vállalkozó igazgatók főként saját intézményi erőforrásaik kombinálásával hogyan tudják életképessé és sikeressé tenni iskoláikat.

 • 1

  Dedering, K. (2012) Der Einfluss bildungspolitischer Maßnahmen auf die Steuerung des Schulsystems. Neue Erkenntnisse aus empirischen Fallstudien. Zeitschrift für Pädagogik, Jahrgang 54. Heft 6. pp. 869–887. http://www.pedocs.de/volltexte/2011/4382/pdf/ZfPaed_2008_6_Dedering_Einfluss_bildungspolitischer_Massnahmen_D_A.pdf [Letöltve: 2018. 02. 13.]

 • 2

  Emberi Erőforrások Minisztériuma (2014) Köznevelés-fejlesztési stratégia. http://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/Köznevelés-fejlesztés.pdf [Letöltve: 2018. 02. 10.]

 • 3

  Fazekas Á., Halász G. & Horváth L. (2017) Innováció az oktatásban: Az Innova kutatás elméleti-fogalmi keretei. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2017/nevelestudomany_2017_4_26-43.pdf [Letöltve: 2018. 02. 10.]

 • 4

  Halász G. (2016) Oktatási innovációk keletkezése és terjedése. Kézirat. http://halaszg.ofi.hu/download/Innov%C3%A1ci%C3%B3s_tanulm%C3%A1ny.pdf [Letöltve: 2018. 01. 30.]

 • 5

  Halász G. & Horváth L. (2017) Innováció az oktatásban. Kézirat. https://www.researchgate.net/profile/Laszlo_Horvath9/publication/321967024_Innovacio_az_oktatasban/links/5a3ba23aaca272774f9c1b4f/Innovacio-az-oktatasban.pdf [Letöltve: 2017. 12. 15.]

 • 6

  Kozma T. (1985) Tudásgyár? Budapest, Mezőgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

 • 7

  Mezei Gy. (1978) A felügyelet szerepe az iskolai munka korszerűsítésében. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 8

  Nemzetgazdasági Minisztérium (2013) Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020).https://nkfih.gov.hu/szakpolitika-strategia/nemzeti-kfi.../befektetes-jovobe-kfi [Letöltve: 2017. 12. 20.]

 • 9

  OECD (2013) Innovative Learning Environments. http://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/education/innovative-learning-environments_9789264203488-en#page1 [Letöltve: 2017. 12. 10.]

 • 10

  Radó P. (2017) Az iskola jövője. Budapest, Noran Libro Kft.

 • 11

  Radó P. (2010) Governing Decentralized Education Systems. Systemic Change in the South-East European Countries. Budapest, Open Society Foundations/LGI.

 • 12

  Rolff, H. G. (2007) Studien zu Theorie der Schulentwicklung. Weinheim und Basel, Beltz Verlag.

 • 13

  Schumpeter, J. A. (1980) A gazdasági fejlődés elmélete. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

 • 14

  Székely J. (2011) Pedagógiai rendszerek fejlesztési lehetőségeinek, akkreditálásának, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata, a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységének megújítása érdekében folytatandó K+F +I tevékenység 3. alprojekt. K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1, TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 pályázat. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/03_komplex_pedagogiai_rendszer/3_tanulmany_2011_04_12jav.pdf [Letöltve: 2018. 02. 10.]

 • 15

  Tillmann, K.-J. (2008) Schulreform – und was die Erziehungswissenschaften dazu sagen kann. Zeitschrift für Pädagogik, Jahrgang 54. Heft 6. pp. 852–868. https://www.pedocs.de/volltexte/2011/4381/pdf/ZfPaed_2008_6_Tillmann_Schulreform_Erziehungswissenschaft_D_A.pdf [Letöltve: 2018. 02. 15.]