View More View Less
 • 1 ELTE PPK, Budapest
Open access

Absztrakt:

A tanulmány Lengyelország PISA-eredményeinek legújabb változásait és a mögöttük meghúzódó lehetséges okokat, a felmerülő bizonytalanságokat mutatja be. A 2012-es mérés eredményei alapján úgy tűnt, hogy a lengyel oktatási rendszer jó irányban halad, azonban ezt a 2015-ös PISA-mérés gyengébb lengyel eredményei és a jelenleg is zajló strukturális reform is cáfolja. Az írás a 2015-ös lengyel eredmények bemutatásán túl részletesen kitér a PISA-eredmények összehasonlíthatóságának kérdésére, ugyanis a számítógépes mérésre való átállás a lengyel eredmények romlásának egyik oka lehet.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Białecki, I., Jakubowski, M. & Wiśniewski, J. (2017) Education Policy in Poland: The Impact of PISA (and other International Studies). European Journal of Education, Vol. 52. No. 2. pp. 167–174.

 • 2

  Csapó B., Molnár Gy. & R. Tóth K. (2008) A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig. Iskolakultúra, Vol. 18. Nos 3–4. pp. 3–16.

 • 3

  Drucker L. & Horn D. (2016) Kisebb szelekció – nagyobb kereset. Az 1999-es lengyel oktatási reform hatásának vizsgálata. Közgazdasági Szemle, Vol. LXIII. (szeptember) pp. 944–965.

 • 4

  Fehérvári A. (2017) Digitális egyenlőtlenségek Magyarországon. Educatio, Vol. 26. No. 2. pp. 157–168.

 • 5

  Hülber L. & Molnár Gy. (2013) Papír és számítógép alapú tesztelés nagymintás összehasonlító vizsgálata matematika területén, 1–6. évfolyamon. Magyar Pedagógia, Vol. 113. No. 4. pp. 243–263.

 • 6

  Instytut Badań Edukacyjnych (2017) Wyniki badania PISA 2015 w Polsce. http://www.ibe.edu.pl/images/publikacje/Raport-PISA-2015-rozszerzony.pdf [Letöltve: 2017. 05. 17.]

 • 7

  Jakubowski, M., Konarzewski, K., Muszyński, M., Smulczyk, M. & Walicki, P. (2017) Szkolne talenty Europy u progu zmian Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowych. http://znp.edu.pl/assets/uploads/2018/01/Szkolne-talenty-Europy-u-progu-zmian-raport-EI-ZNP-2017.pdf [Letöltve: 2018. 06. 06.]

 • 8

  Jakubowski, M., Patrinos, H. A., Porta, E. E. & Wiśniewski, J. (2016) The Effects of Delaying Tracking in Secondary School: Evidence from the 1999 Education Reform in Poland. Education Economics, Vol. 24. No. 6. pp. 557–572.

 • 9

  Komatsu, H. & Rappleye, J. (2017) Did the Shift to Computer-based Testing in PISA 2015 Affect Reading Scores? A View from East Asia. Compare: A Journal of Comparative and International Education, Vol. 47. No. 4. pp. 616–623.

 • 10

  Marciniak, Z. (2015) Reviewing Polish Education Reform in the Late 1990s – Possible Lessons to Be Learned. The World Bank. http://pubdocs.worldbank.org/en/389281435014171962/Education-EN.pdf [Letöltve: 2016. 11. 04.]

 • 11

  Ministerstwo Edukacji Narodowej (2013) Wyniki Badania 2012 w Polsce. https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/wyniki_pisa.pdf [Letöltve: 2017. 02. 01.]

 • 12

  Ministerstwo Edukacji Narodowej (2016) Wyniki Badania PISA 2015 w Polsce. http://www.ibe.edu.pl/images/download/IBE-PISA-raport-2015.pdf [Letöltve: 2016. 12. 07.]

 • 13

  OECD (2014) PISA 2012 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. Paris, PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264208780-en [Letöltve: 2017. 02. 01.]

 • 14

  OECD (2016) PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. Paris, PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en [Letöltve: 2016. 12. 07.]

 • 15

  Ostorics L., Szalay B., Szepesi I. & Vadász Cs. (2016) PISA 2015 Összefoglaló jelentés. Budapest.

 • 16

  Robitzsch, A., Lüdtke, O., Köller, O., Kröhne, U., Goldhammer, F. & Heine, J.-H. (2017) Herausforderungen bei der Schätzung von Trends in Schulleistungsstudien. Diagnostica, Vol. 63. No. 2. pp. 148–165.

 • 17

  Velkey K. (2015) A lengyel oktatási reform a PISA vizsgálatok tükrében. Iskolakultúra, Vol. 25. No. 4. pp. 92–110.

 • 18

  Zawistowska, A. (2014) The Black Box of the Educational Reforms in Poland: What Caused the Improvement in the PISA Scores of Polish Students? Polish Sociological Review, Vol. 187. pp. 333–350.