View More View Less
 • 1 ELTE, 1118 Budapest, Ménesi út 92.

Absztrakt:

1968-ban nemcsak politikai forradalmak rázkódtatták meg a világot. A diákmozgalmak résztvevői az emberek életformáját is forradalmasítani kívánták. Egyenlő magatartásnormákat követeltek férfiaknak és nőknek, új emberi kapcsolatokat és intézményeket próbáltak kialakítani. Változtattak a nevelésen, a gyerekkori szocializáción. Új szellemben határozták meg magánélet és közélet határait, kommunákat szerveztek. Megújították a gondolkodás és ízlés tartalmait, a kultúra értelmét. A tanulmány ezeket a törekvéseket, eredményeiket és hatásukat tekinti át.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Bourdieu, P. (1988) Homo Academicus. Cambridge (UK), Polity Press.

 • 2

  Cole, M. & Cole, Sh. R. (1998) Fejlődéslélektan. Budapest, Osiris.

 • 3

  Edmunds, J. & Turner, B. S. (2005) Global Generations: Social Change in the Twentieth Century. British Journal of Sociology, Vol. 56. No. 4. pp. 559–577.

 • 4

  Feil, J. (ed. 1972) Wohngruppe, Kommune, Grossfamilie. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt.

 • 5

  Habermas, J. (1968) Technik und Wissenschaft als ‘Ideologie’. Frankfurt am Main, Suhrkamp.

 • 6

  Heller Á. & Vajda M. (1970) Családforma és kommunizmus. Kortárs, Vol. 19. No. 10. pp. 1655–1665.

 • 7

  Hobsbawm, E. F. (1998) A szélsőségek kora. Budapest, Pannonica Kiadó.

 • 8

  Inglehart, R. (1977) The Silent Revolution. Princeton, University Press.

 • 9

  Judt, T. (2007) A háború után. I–II. Budapest, Európa Könyvkiadó.

 • 10

  Keniston, K. (1970) Youth: As a stage of life. American Scholar, Vol. 39. No. 4. pp. 631–654.

 • 11

  Klaniczay G. (2003) Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években. Budapest, Noran.

 • 12

  Marcuse, H. (1990) Az egydimenziós ember. Budapest, Kossuth.

 • 13

  Marx, K. (1962) Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Budapest, Kossuth.

 • 14

  Rainer M. J. (2004) A „hatvanas évek” Magyarországon. (Politika)történeti közelítések. In: Rainer M. J. (ed.) „Hatvanas évek” Magyarországon. Budapest, 1956-os Intézet. pp. 11–30.

 • 15

  Reich, Ch. (1982) Az új generáció öltözködése. In: Klaniczay G. & S. Nagy K. (eds) Divatszociológia. II. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont. pp. 52–56.

 • 16

  Wallerstein, I. (2002) http://newleftreview.org/II/18/immanuel-wallerstein-new-revolts-against-the-system [Letöltve: 2018. 07. 20.]