Author: Péter Somlai1
View More View Less
 • 1 ELTE, 1118 Budapest, Ménesi út 92.
Open access

Absztrakt:

1968-ban nemcsak politikai forradalmak rázkódtatták meg a világot. A diákmozgalmak résztvevői az emberek életformáját is forradalmasítani kívánták. Egyenlő magatartásnormákat követeltek férfiaknak és nőknek, új emberi kapcsolatokat és intézményeket próbáltak kialakítani. Változtattak a nevelésen, a gyerekkori szocializáción. Új szellemben határozták meg magánélet és közélet határait, kommunákat szerveztek. Megújították a gondolkodás és ízlés tartalmait, a kultúra értelmét. A tanulmány ezeket a törekvéseket, eredményeiket és hatásukat tekinti át.

 • 1

  Bourdieu, P. (1988) Homo Academicus. Cambridge (UK), Polity Press.

 • 2

  Cole, M. & Cole, Sh. R. (1998) Fejlődéslélektan. Budapest, Osiris.

 • 3

  Edmunds, J. & Turner, B. S. (2005) Global Generations: Social Change in the Twentieth Century. British Journal of Sociology, Vol. 56. No. 4. pp. 559–577.

 • 4

  Feil, J. (ed. 1972) Wohngruppe, Kommune, Grossfamilie. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt.

 • 5

  Habermas, J. (1968) Technik und Wissenschaft als ‘Ideologie’. Frankfurt am Main, Suhrkamp.

 • 6

  Heller Á. & Vajda M. (1970) Családforma és kommunizmus. Kortárs, Vol. 19. No. 10. pp. 1655–1665.

 • 7

  Hobsbawm, E. F. (1998) A szélsőségek kora. Budapest, Pannonica Kiadó.

 • 8

  Inglehart, R. (1977) The Silent Revolution. Princeton, University Press.

 • 9

  Judt, T. (2007) A háború után. I–II. Budapest, Európa Könyvkiadó.

 • 10

  Keniston, K. (1970) Youth: As a stage of life. American Scholar, Vol. 39. No. 4. pp. 631–654.

 • 11

  Klaniczay G. (2003) Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években. Budapest, Noran.

 • 12

  Marcuse, H. (1990) Az egydimenziós ember. Budapest, Kossuth.

 • 13

  Marx, K. (1962) Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Budapest, Kossuth.

 • 14

  Rainer M. J. (2004) A „hatvanas évek” Magyarországon. (Politika)történeti közelítések. In: Rainer M. J. (ed.) „Hatvanas évek” Magyarországon. Budapest, 1956-os Intézet. pp. 11–30.

 • 15

  Reich, Ch. (1982) Az új generáció öltözködése. In: Klaniczay G. & S. Nagy K. (eds) Divatszociológia. II. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont. pp. 52–56.

 • 16

  Wallerstein, I. (2002) http://newleftreview.org/II/18/immanuel-wallerstein-new-revolts-against-the-system [Letöltve: 2018. 07. 20.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 1 19
Mar 2021 0 7 68
Apr 2021 0 11 63
May 2021 0 2 8
Jun 2021 0 2 16
Jul 2021 0 5 19
Aug 2021 0 0 0