View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
 • | 2 ELTE, Budapest
Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja, hogy – 1968 kapcsán – a 60-as és a 70-es évek társadalom- és gazdaságtörténeti, valamint gazdaságpolitikai összefüggéseit röviden áttekintse, a diáklázadások gazdasági, társadalmi hátterét valamennyire megvilágítsa.

Először egy rövid történelmi áttekintést ad az írás az ’50-es évek végétől a ’70-es évek elejéig tartó időszak legfontosabb történelmi eseményeiről. Ezt követően a fejlett világban a ’60-as években induló posztindusztriális korszak társadalmi, gazdasági és oktatási összefüggéseit ismerteti röviden. Majd a ’60-as évek végén megtorpanó jóléti állam társadalmi sajátosságait vázolja fel, bemutatva a gazdaságpolitikai korszakváltást: a keynesiánizmus leáldozását és a libertariánus megközelítés felerősödését.

Befejezésül az írás rámutat, hogy a 60-as évek vége fontos korszakhatár volt, amelyet a diáklázadások mintegy lakmuszpapírként jeleztek.

 • 1

  Andorka R. (2006) Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch04s08.html#id503025 [Letöltve: 2018. 07. 07.]

 • 2

  Bayer J. (1996) Politikai gondolkodás a huszadik században. Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/02000/02006/ Letöltve: 2018. 07. 07.]

 • 3

  Bell, D. (2001) Az információs társadalom társas keretrendszere. Információs Társadalom, Vol. I. No. 1. pp. 3–33. http://epa.oszk.hu/01900/01963/00001/pdf/infotars_2001_01_01_003-033.pdf [Letöltve: 2018. 07. 05.]

 • 4

  Berend T. I. (2010) Két válság között: Európa átalakulása 1973–2010. Magyar Tudomány, Vol. 171. No. 10. pp. 1208–1214.

 • 5

  Comparative Civilian Labor Force Statistics, 10 Countries, 1960–2004 U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics May 13, 2005. https://www.bls.gov/fls/flslforc.pdf [Letöltve: 2018. 02. 05.]

 • 6

  Csizmadia S. (2001) A „mondializáció” és „globalizáció” ontológiai térképe. Korunk, Vol. 3. No. 12. pp. 4–27.

 • 7

  Digest of Education Statistics 2008 U.S. Department of Education March 2009.

 • 8

  Fallis, G. (2012) Rethinking Higher Education: Universal Higher Education Has Been Achieved. Working Paper. www.oise.utoronto.ca/hec/UserFiles/File/WP2UniversalHE.doc; [Letöltve: 2014. március.]

 • 9

  Hadas M. (1997) Szex és forradalom. Egy ötvenhatos magyar emigráns az európai nemi piacon. Replika, No. 25. pp. 7–20. http://www.c3.hu/scripta/replika/25/hadas.htm [Letöltve: 2018. 07. 02.]

 • 10

  Heale, M. J. (2005) The Sixties as History: A Review of the Political Historiography. Reviews in American History, Vol. 33. No. 1. pp. 133–152. http://www.shirleymohr.com/JHU/Sample_Articles_JHUP/RAH_2005_33_1.pdf [Letöltve: 2018. 07. 04.]

 • 11

  Info-Társadalomtudomány (2000) Vol. 49.

 • 12

  Kotler, P. H. (2002) Marketingmenedzsment. Budapest, KJK-Kerszöv Kiadó.

 • 13

  Kováts G. (2011) Menedzserizmus kritika az angol felsőoktatásban. Educatio, Vol. 20. No. 4. pp. 482–497.

 • 14

  Kozma T. (1998a) Az oktatásügy globalizálódása. In: Kozma T. (ed.) Euroharmonizáció. Budapest, Educatio Kiadó.

 • 15

  Kozma T. (1998b) Expanzió. Educatio, Vol. 7. No. 1. pp. 5–18.

 • 16

  Monthly Labor Review Reader. U.S. Department of Labor 1975. https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/bls/bls_1868_1975.pdf [Letöltve: 2018. 07. 04.]

 • 17

  Polónyi I. (2000) Egyre többet egyre kevesebbért. Educatio, Vol. 9. No. 1. pp. 43–61.

 • 18

  Polónyi I. (2007) Piac helyett adminisztráció. Educatio, Vol. 16. No. 2. pp. 271–284.

 • 19

  Rabár F. (1999) A jóléti állam: emlék vagy jövendő? Magyar Szemle, Új folyam, Vol. VIII. Nos 5–6. pp. 9–23.

 • 20

  Selingo, J. (2018) The Third Education Revolution.https://www.theatlantic.com/education/archive/2018/03/the-third-education-revolution/556091 [Letöltve: 2018. 07. 04.]

 • 21

  Tarján M. T. (é. n.) 1973. október 6. A jóm kippúri háború kezdete. Rubicon.http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1973_oktober_6_a_jom_kippuri_haboru_kezdete [Letöltve: 2018. 07. 06.]

 • 22

  Tomka B. (2009) Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó. https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_europa_tarsadalomtortenete/ch06s02.html [Letöltve: 2018. 07. 07.]

 • 23

  Tót É. (1995) Új tömegek – régi szelekció. Franciaország esete. Educatio, Vol. 4. No. 3. pp. 469–484.

 • 24

  Wapshott, N. (2014) Keynes és Hayek. Az összecsapás, amely meghatározta a modern közgazdaságtant. A nagy válságtól a nagy recesszióig. Budapest, Napvilág Kiadó.

 • 25

  https://datamarket.com/data/set/1dic/crude-oil-avg-spot-bbl-current#!ds=1dic&display=line [Letöltve: 2018. 07. 07.]

 • 26

  https://www.britannica.com/topic/education/ [Letöltve: 2018. 07. 07.]

 • 27

  https://ameritechfinancial.com/glossary/higher-education-act-1965/ [Letöltve: 2018. 07. 07.]

 • 28

  https://www.bls.gov/fls/flslforc.pdf [Letöltve: 2018. 07. 07.]

 • 29

  https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018 [Letöltve: 2018. 07. 07.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 4 13
Mar 2021 0 6 29
Apr 2021 0 6 20
May 2021 0 2 11
Jun 2021 0 4 20
Jul 2021 0 2 16
Aug 2021 0 0 0