View More View Less
 • 1 1074 Budapest, Barát utca 9. I. em. 4.
Open access

Absztrakt:

Tanulmányomban a „hosszú” ’68-as diáklázadások történelmi előzményeit, fő történéseit, társadalmi hatásait és utóéletét mutatom be. Emellett tárgyalom azokat az elméleti problematikákat, melyeket mindezek felvetnek. Fő tézisem: a diáklázadások céljai komplexek voltak, számos emancipatorikus mozzanatot tartalmaztak, de a célok középpontjában a szabadság-egyenlőség-testvériség hármasából elsősorban a szabadság értéke emelkedett ki. Ez kapóra jött a ’70-es évek neoliberális fordulatát levezénylő társadalmi aktorok számára, melyek domesztikálták és a maguk javára használták fel a ’68-as ifjúság szabadságvágyát és ezzel összefüggő államellenességét. Bemutatom továbbá, hogy a lázadásoknak milyen azonos és különböző társadalmi előzményei, vonásai és hatásai voltak Nyugaton és Magyarországon. Elemzem azt is, hogy a ’68-as eszmei, etikai és szellemi hagyaték mindazonáltal igen gazdag és sokszínű, amelyekből a lázadó ifjak újabb és újabb generációi mind a mai napig táplálkozhatnak.

 • 1

  Ardagh, J. (1999) A francia világ atlasza. Budapest, Helikon Kiadó.

 • 2

  Barna E. (2018) Popzene, kapitalizmus és reziliencia: kulturális hibridizáció a zenében. Tett.Merce.hu, augusztus 5.

 • 3

  Bence Gy. & Kis J. (1983) A szovjet típusú társadalom marxista szemmel. Párizs, Magyar Füzetek kiadása.

 • 4

  Bence Gy., Kis J. & Márkus Gy. (1972) Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan? Budapest, T-Twins Kiadó – Lukács Archívum.

 • 5

  Brooks, D. (2000) Bobos in Paradise. The New Upper Class and How to Get There. New York.

 • 6

  Frei, N. (2008) Jugendevolte und globaler Protest. Dtv., München.

 • 7

  Dutschke, R. (é. n.) A nemzetközi felszabadítási harc történelmi feltételei. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-i-vilaghaborutol-a-ketpolusu-vilag-felbomlasaig/diakmozgalmak-a-hatvanas-evekben/a-diaklazadasok-ideologiaja-koveteleseik-eredmenyeik

 • 8

  Heller Á. (1978) Az ösztönök. Az érzelmek elmélete. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 9

  Kiss V. (2018) Ideológia, kritika, posztmarxizmus. A baloldal új korszaka felé. Budapest, Napvilág Kiadó.

 • 10

  Massiah, G. (2008) Mai 1968 dans le monde. Forrás: Attac France. http://www.france.at-tac.org

 • 11

  Staab, P. & Nachtwey, O. (2018) A piacok és a munkaerő feletti kontroll a digitális kapitalizmusban. Fordulat, No. 23. pp. 96–121.

 • 12

  Szalai E. (1989) Gazdasági mechanizmus, reformtörekvések és nagyvállalati érdekek. Budapest, Aula Kiadó.

 • 13

  Szalai E. (1995) Feljegyzések a cethal gyomrából. Kritika, (november) pp. 3–9.

 • 14

  Szalai E. (2006) Az újkapitalizmus – és ami utána jöhet… Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 15

  Szalai E. (2011) Koordinátákon kívül. Fiatal felnőttek a mai Magyarországon. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 16

  Szalai E. (2014) Autonómia vagy újkiszolgáltatottság. Budapest, Kalligram Kiadó.

 • 17

  Szalai E. (2018a) Hatalom és értelmiség a globális térben. Budapest, Kalligram Kiadó.

 • 18

  Szalai E. (2018b) Balliberálisok? Reformértelmiség a Kádár-korszakban. Mérce, (július 15.)

 • 19

  Tallár F. (2018) ’68 és a neoliberális fordulat. Új Egyenlőség, (június 12.)

 • 20

  Turner, F. (2018) A hálózatok diadala. Fordulat, No. 23. pp. 9–32.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)